Податкове право - Бандурка О. М. - 9. ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕНТНІ ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ

9.1. Екологічний податок

Платниками екологічного податку Є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

А) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

Б) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

В) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

Г) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

Д) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Не є платниками податку, Що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.

До Податкових агентів Належать суб'єкти господарювання, які:

А) здійснюють оптову торгівлю паливом;

Б) здійснюють роздрібну торгівлю паливом. Об'єктом та базою оподаткування є:

А) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

Б) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;

В) обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини та провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

Г) обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;

Д) обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

Е) обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Ставки та порядок обчислення екологічного податку встановлюються Податковим кодексом України.

Базовим податковим (звітним) періодом для сплати податку є календарний квартал. Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.

Органи державної податкової служби можуть залучати працівників органів з питань охорони навколишнього середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів і розміщення відходів.


Схожі статті
Податкове право - Бандурка О. М. - 9. ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕНТНІ ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ

Предыдущая | Следующая