Педіатрія - Тяжка O. B. - Закономірності збільшення основних антропометричних показників у дітей

Актуальність теми. Фізичний розвиток є одним з інтегративних показників стану здоров'я дитини, біологічної зрілості всіх систем організму. Основні методи дослідження фізичного розвитку прості у виконанні для дітей будь-якого віку, що обумовлює широке використання їх у педіатрії.

Мета заняття. Оволодіти методикою основних антропометричних вимірювань у дітей різного віку, вміти дати оцінку фізичному розвитку дитини, використовуючи різні методи, виявити причини відхилень.

Унаслідок самостійної підготовки студент повинен знати:

1. Методику основних антропометричних вимірювань та необхідні для цього прилади.

2. Показники фізичного розвитку доношеної новонародженої дитини.

3. Закономірність збільшення маси та довжини тіла, обводу грудної клітки та голови в різні вікові періоди.

4. Фактори, що впливають на фізичний розвиток дітей.

5. Семіотику порушень фізичного розвитку.

6. Поняття про акселерацію та децелерацію.

Унаслідок вивчення теми студент повинен уміти:

1. Вимірювати довжину та масу тіла, обводу голови та грудної клітки.

2. Провести орієнтовний розрахунок основних антропометричних показників для дитини будь-якого віку.

3. Дати оцінку фізичного розвитку дитини, використовуючи таблиці центильних та сигмальних стандартів.

Основна література

Чеботарьова В. Д., Майданник В. Т. Пропедевтична педіатрія. - К.: Б. в., 1999. - С. 50-90.

Мазурин А. В., Воронцов И. М. Пропедевтика детских болезней. - СПб.: "ИздательствоФолиант", 2001. - С. 82-134.

Додаткова література

Медицина дитинства / За ред. П. С. Мощича: У 4 т. - К.: Здоров'я, 1994. - Т. 1. - С. 189-201.

Доскин В. А., Келлер X., Мураенко Н. М., Тонкова-Ямпольская P. M. Морфофункциональные константы детского организма: Справочник. - М.: Медицина, 1997. - С. 37-79.

Допоміжні матеріали

1. Визначення та сутність оцінки фізичного розвитку.

2. Закономірності збільшення основних антропометричних показників у дітей.

3. Методи оцінки фізичного розвитку дітей.

4. Шкала оцінки фізичного розвитку дітей за різними методами, б. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

Визначення та сутність оцінки фізичного розвитку

Фізичний розвиток - це сукупність морфологічних і функціональних ознак організму, що характеризують процеси його росту та біологічного дозрівання, запас фізичних сил.

Комплексна оцінка фізичного розвитку включає:

1. Оцінку результатів антропометрії та соматоскопії. Антропометрія - уніфікована методика вимірювання людського тіла та його частин. Соматоскопія - огляд і опис ознак пропорцій тіла та зовнішнього вигляду.

2. Оцінку функціонального стану різних систем організму. Традиційно проводять динамометрію (вимірювання сили м'язів кисті), спірометрію (функціональне дослідження системи дихання) та функціональні проби серцево-судинної системи.

3. Визначення біологічного віку дитини (найчастіше визначають кістковий вік за рентгенограмою кисті)..

Така комплексна оцінка показників фізичного розвитку проводиться при значному відхиленні дитини у фізичному розвитку та підозрі на ендокринні, генетичні та деякі інші захворювання, або в дитячих колективах за спеціальними завданнями. У практиці дільничного педіатра найчастіше обмежуються тільки оцінкою антропометричних даних.

Закономірності збільшення основних антропометричних показників у дітей

Закономірність збільшення довжини тіла. Середня довжина тіла доношеної новонародженої дитини становить 51-54 см. На 1-му році життя швидкість росту дитини змінюється щоквартально: у першому кварталі зріст збільшується на 3 см щомісяця, у другому - на 2,5 см щомісяця, у третьому - на 2 см щомісяця, у четвертому - на 1 см щомісяця. Упродовж перших 2-4 років життя довжина тіла збільшується на 8 см щорічно і до кінця 4-го року становить 100 см. З 5-го року і до початку періоду статевого дозрівання довжина тіла збільшується в середньому на 6 см, а в пубертатний період - на 8-12 см за рік.

Закономірність збільшення маси тіла. Середня маса тіла доношеної новонародженої дитини становить 3100-3500 г. Протягом першого півріччя життя середньомісячне збільшення маси тіла становить 800 г, другого півріччя - 400 г. До кінця 1-го року життя маса тіла дитини сягає 10 кг. На 2-му році життя вона прибавляє 3-3,5 кг, а з 3-го року і до 10-го - по 2 кг щорічно. Таким чином, у віці 5 років маса тіла дитини становить 20 кг, у 10 років - 30 кг. У пубертатний період маса тіла збільшується на 4-б кг щорічно.

Закономірність збільшення обводу грудної клітки. На час народження доношеної дитини обвід грудної клітки становить 32-34 см, протягом першого півріччя збільшується на 2 см щомісяця, другого півріччя - на 0,5 см щомісяця. У віці 2-10 років цей показник збільшується на 1,5 см щорічно, у пубертатний період - на 3 см за рік. Таким чином, обвід грудної клітки становить: у віці б міс - 45 см, 1 року - 48 см, 5 років - 55 см, 10 років - 63 см.

Закономірність збільшення обводу голови. У доношеної новонародженої дитини обвід голови в середньому становить 34-86 см. У першому півріччі обвід голови збільшується на 1,6 см щомісяця, у другому - на 0,5 см щомісяця. У дітей віком від 1 до 10 років обвід голови збільшується на 1 см щорічно. Таким чином, обвід голови у дітей у віці 6 міс становить 43 см, 1 року - 46 см, 5 років - 50 см, 10 років - 55 см.Схожі статті
Педіатрія - Тяжка O. B. - Закономірності збільшення основних антропометричних показників у дітей

Предыдущая | Следующая