Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - ВСТУП

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 1. Загальні основи педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.2. Основи формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, прогнозування, моделі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.3. Методологічне підгрунтя педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.4. Методика і методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.5. Педагогічний процес у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.6. Теорія і практика освіти

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Моделі системи освіти в сучасному світі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Освітній світовий простір

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Освіта в сучасній Україні

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.7. Болонський процес і освіта в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Контроль успішності студента

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 2. Дидактика вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.1. Поняття дидактики вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.2. Дидактичні системи та дидактичні технології у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Дидактичні технології у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Ознаки технологічності освітнього процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Структура педагогічної технології

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Види педагогічних технологій

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Технологія дистанційного навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Технологія модульного навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Принцип модульності

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.3. Види і стилі навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Види навчання. Догматичне навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Пояснювально-ілюстративне навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Проблемне навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Програмоване навчання