Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - ВСТУП

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 1. Загальні основи педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.2. Основи формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, прогнозування, моделі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.3. Методологічне підгрунтя педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.4. Методика і методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.5. Педагогічний процес у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.6. Теорія і практика освіти

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Моделі системи освіти в сучасному світі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Освітній світовий простір

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Освіта в сучасній Україні

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 1.7. Болонський процес і освіта в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Контроль успішності студента

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 2. Дидактика вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.1. Поняття дидактики вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.2. Дидактичні системи та дидактичні технології у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Дидактичні технології у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Ознаки технологічності освітнього процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Структура педагогічної технології

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Види педагогічних технологій

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Технологія дистанційного навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Технологія модульного навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Принцип модульності

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.3. Види і стилі навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Види навчання. Догматичне навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Пояснювально-ілюстративне навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Проблемне навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Програмоване навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Репродуктивний стиль навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Творчий стиль навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.4. Зміст освіти у вищих навчальних закладах

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Проектування змісту навчання у вищих навчальних закладах

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Нормативні документи, що визначають зміст освіти

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Програма навчальної дисципліни

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Навчальна література

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.5. Закони та закономірності навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 2.6. Принципи навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Система принципів навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 3. Методи та форми організації навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.1. Поняття методів навчання, їх класифікація

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Поняття методів і прийомів навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Класифікація методів навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Типи навчання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.2. Загальна характеристика форм організації навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.3. Лекція у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Роль лекції у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного заняття

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.4. Методика організації та проведення практичних, лабораторних і семінарських занять у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Семінарське заняття у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.5. Методика організації та проведення індивідуальних занять, консультації, колоквіуму, ігор

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Ділові ігри

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Інтелектуальні ігри

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.6. Самостійна робота студентів та її методика

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Методика самостійної підготовки студента до семінарських, практичних і лабораторних занять

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Методика самостійної підготовки студента до модульного контролю, заліків та іспитів

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Методика самостійного здобуття знань з навчальної і наукової літератури та інтернету

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Органи управління

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Пошук інформації

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.7. Поняття контролю навчальної діяльності студентів: функції, принципи організації, види та форми

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Контроль та оцінка

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Види та форми контролю

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 3.8. Оцінка й оцінювання у вищій школі, засоби діагностики

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Засоби діагностики навчання у вищих навчальних закладах

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 4. ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.1 Становлення та розвиток виховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.2. Суть, зміст і завдання процесу виховання у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.3. Студент і студентська група як об'єкти педагогічного процесу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Виховання і процес соціалізації

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.4. Закони, закономірності та основні принципи виховання студентів

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Закон соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів і методів виховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Закон зумовленості виховання характером діяльності та спілкування вихованців

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Закон цілісності та єдності процесу виховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Закон єдності і взаємозв'язку теорії та практики виховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Визначальна роль діяльності та спілкування у вихованні студентів - формування особистості вихованця

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Цілісність процесу виховання студентів і взаємозалежність його компонентів

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.5. Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість студента

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Проблема класифікації методів виховання та самовиховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Методи формування свідомості

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Лекція

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Метод прикладу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Методи формування суспільної поведінки

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Методи контролю й аналізу ефективності виховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Форми виховання

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Масові форми виховної роботи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Групові методи виховної роботи

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Індивідуальна виховна робота

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.6. Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його мотивація

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 4.7. Індивідуально виховна робота зі студентами

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Концепції виховної роботи з урахуванням особливостей і традицій навчального закладу

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Діяльність куратора на першому курсі (адаптаційний період)

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Розділ 5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 5.1. Роль і місце науково-педагогічного працівника в розвитку суспільства, його функції

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Функції науково-педагогічного працівника

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 5.2. Вимоги до науково-педагогічного працівника

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 5.3. Особливості педагогічної діяльності у ВНЗ

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - 5.4. Професійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Педагогічний такт

 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л - Список рекомендованої літератури