Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ПЕРЕДМОВА

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - МОДУЛЬ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 1.1. Педагогічна майстерність і педагогічна техніка вихователя ДНЗ

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Характеристика опорного понятійного апарату з теми: педагогічна майстерність, педагогічна техніка, професійно-педагогічні здібності

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Рівні та структура педагогічної майстерності

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Професійно-педагогічні здібності. Характеристика основних груп здібностей

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - МОДУЛЬ ІІ. ПСИХОТЕХНІКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА У ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 2.3. Майстерність саморегуляції психофізичного самопочуття як елемент емоційно-почуттєвої сфери фахівця

  • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Вплив стресорів на емоційно-почуттєву сферу людини