Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - МОДУЛЬ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 1.1. Педагогічна майстерність і педагогічна техніка вихователя ДНЗ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Характеристика опорного понятійного апарату з теми: педагогічна майстерність, педагогічна техніка, професійно-педагогічні здібності

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Рівні та структура педагогічної майстерності

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Професійно-педагогічні здібності. Характеристика основних груп здібностей

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - МОДУЛЬ ІІ. ПСИХОТЕХНІКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА У ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 2.3. Майстерність саморегуляції психофізичного самопочуття як елемент емоційно-почуттєвої сфери фахівця

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Вплив стресорів на емоційно-почуттєву сферу людини

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Способи попередження стресу

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Способи виходу зі стресу

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 2.4. Зовнішня техніка та зовнішня естетична виразність вихователя ДНЗ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Засоби зовнішньої естетичної виразності. Фізіологічні засоби: колір шкіри, волосся, очей; зріст; статура; постава; хода

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Функціональні засоби зовнішньої виразності: візуальний контакт, міміка, жести, пантоміміка, дистанція

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Соціальні засоби ЗЕВ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 2.5. Культура мови і техніка мовлення як основні професійні інструменти у педагогічній діяльності вихователя ДНЗ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Мова - найважливіший засіб людських стосунків. Функції мови

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Культура мови: лексична культура, граматична правильність, орфоепічна правильність, виразність

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Техніка мовлення

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - МОДУЛЬ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 3.1. Основи комунікативної техніки вихователя ДНЗ

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Характеристика опорного понятійного апарату з теми

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Суть та особливості спілкування вперше

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Суть та особливості тривалого спілкування

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 4. Особливості рефлексивного та нерефлексивного слухання

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 5. Комунікативна культура особистості. Тренінг комунікативної культури соціального педагога

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛЕКЦІЯ 3.2. Майстерність публічного виступу. Особливості читання психологічної лекції

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 1. Підготовка до публічного виступу як умова його результативності

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 2. Архітектоніка публічного виступу

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 3. Техніка та психотехніка оратора під час публічного виступу

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 4. Психотехніка саморегуляції лектора

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - 5. Типові помилки при читанні психологічної лекції

 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П. - ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ