Основи економічної теорії - Мамалуй О. О

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 1. Економічна теорія як наука та навчальна дисципліна

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Предмет курсу "Основи економічної теорії"

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Методологія економічної теорії: методи пізнання, категорії, закони та моделі

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Функції економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Економічна політика держави. Економічна теорія та право

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 2. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії як науки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Зародження економічних ідей та їх основні представники

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Меркантилізм, класична політична економія, марксистська політична економія

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Основні напрями сучасної економічної науки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Інституціоналізм та його основні напрями

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 5. Розвиток економічної думки в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 3. Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Суспільне виробництво та основні умови його функціонування

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Основні фактори суспільного виробництва

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Виробнича функція

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 4. Економіка і право власності. Структура економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Поняття економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Економічний та юридичний зміст власності. Право власності

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Структура економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 5. Економічні системи та їх еволюція. Перехідна економіка

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Економічні системи та їх класифікація

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Еволюція економічних систем як форм господарювання

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Поняття "перехідна економіка"

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Історія ринкових реформ в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Стартові умови ринкових перетворень в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Вплив сучасних тенденцій розвитку світового господарства

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Економічні реформи в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 6. Ринок як економічна форма організації функціонування економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Товарне виробництво, його головні типи та характерні риси

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Основні категорії товарного виробництва

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Закони товарного виробництва, їх сутність та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Ринок: сутність, характерні риси та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 5. Види, структура та інфраструктура ринку

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 7. Підприємницька діяльність і конкуренція. Антимонопольна політика

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Підприємницька діяльність: сутність та різноманітність організаційних форм

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Конкуренція, її суть та основні функції у ринковій економіці. Види конкуренції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Досконала та недосконала конкуренція

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Монополізм, його суть, типи, форми та наслідки. Антимонопольна політика

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ III. МІКРОЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 8. Споживач як суб'єкт ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Місце споживача у системі ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Теорія поведінки споживача. Раціональний споживний вибір. Корисність: поняття, тенденції розвитку та закономірності

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Крива байдужості. Бюджетна лінія. Рівновага споживача

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Еластичність попиту залежно від цін та доходу

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 9. Фірма як суб'єкт ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Фірма (підприємство): сутність та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Внутрішнє та зовнішнє середовище фірми (підприємства)

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Ресурси (капітал) фірми

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Види фірм (підприємств)

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 10. Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Економічні витрати підприємства: сутність та види

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Доходи підприємства. Беззбитковість та рентабельність підприємства

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Ціна, її суть та значення у ринковій економіці. Основні фактори, що обумовлюють формування ціни на продукцію підприємства (фірми)

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Цінові стратегії підприємства (фірми). Особливості цінової політики

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 11. Ринок праці. Заробітна плата

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Ринок праці. Попит на працю. Пропозиція праці. Економічна природа заробітної плати

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Структура індивідуального ринку праці: рівень заробітної плати та зайнятість. Ринок праці з досконалою і недосконалою конкуренцією

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Організація оплати праці в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Реформа оплати праці в Україні та особливості її проведення

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 12. Ринок капіталу. Процент

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Капітал як чинник виробництва. Чиста продуктивність капіталу

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Попит та пропозиція капіталу. Дисконтування

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Ринок нерухомості та його інфраструктура

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 13. Система агробізнесу та земельна рента

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Аграрні відносини, їх специфіка та місце в економічній системі

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Агропромисловий комплекс та його структура. Види сільськогосподарських підприємств. Нові форми господарювання в АПК

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Поняття та види земельної ренти. Ціна землі

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Економічні та правові аспекти сучасної аграрної реформи в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 14. Ринок цінних паперів. Фондова біржа

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ IV. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ФІРМИ

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 15. Менеджмент: сутність, соціально-економічні та теоретичні основи

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Визначення менеджменту

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Соціально-економічні умови виникнення та розвитку менеджменту. Теорії менеджменту

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 16. Основні функції менеджменту

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Процес менеджменту та характеристика його основних функцій

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Планування: його види та завдання. Визначення мети, місії, чинників

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Організація, її основні компоненти та типи

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Мотивація: сутність, еволюція, ієрархія потреб та винагорода

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 5. Контроль: основні завдання та етапи

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 17. Сполучні процеси менеджменту

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Керівництво: влада і лідерство

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Комунікації. Комунікаційна структура управління

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Прийняття рішень. Моделі та методи прийняття рішень

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 18. Сутність та основні концепції маркетингу

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Визначення маркетингу та його основні категорії

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Основні концепції маркетингу

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Види, функції та мета маркетингової діяльності

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 19. Маркетинговий аналіз ринку. Служба маркетингу у фірмі

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Система маркетингової інформації та її роль у ринковій адаптації підприємств

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Маркетингові дослідження: сутність, етапи та методи

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Сегментація ринку

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Служба маркетингу в фірмі: функції та структура

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - §5. Організація маркетингової служби

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ V. МАКРОЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 20. Основні результати і показники макроекономіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Система макроекономічних показників, їх зміст, форми, структура

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Національне багатство: сутність, структура та джерела збільшення

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Основні показники ефективності макроекономіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 21. Макроекономічна рівновага та економічне зростання

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Економічна рівновага: сутність, види та передумови

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит і сукупна пропозиція"

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Макроекономічне зростання: сутність, типи, чинники і критерії

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 22. Грошовий ринок

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Грошовий ринок, грошова маса та швидкість обігу грошей

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Попит на гроші

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Рівновага на грошовому ринку. Грошова (монетарна) політика держави

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 5. Грошові реформи, необхідність та механізм їх проведення

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 23. Фінансова система. Державний бюджет. Податки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Фінансова система

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Державний бюджет

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Загальні основи оподаткування. Система податків

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 24 Кредитно-банківська система

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Кредит, його сутність та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Банківська система. Функції Національного банку України

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Банківські операції та послуги

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 25. Макроекономічна нерівновага. Циклічність розвитку ринкової економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Економічні цикли: сутність, структура та фактори розвитку

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Економічні кризи: сутність, види та шляхи подолання. Особливості економічної кризи в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Економічна нестабільність і безробіття

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор макроекономічної нестабільності

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 26 Економічна безпека держави

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Економічна безпека держави: зміст, структура та класифікація

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Практичне забезпечення економічної безпеки держави

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 27. Роль держави в ринковій економіці

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Економічна роль держави в ринковій системі: сутність та чинники

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Основні напрями та методи державного регулювання економіки. Економічна політика держави

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Соціальна політика держави. Справедливість та соціальний захист

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ VI. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 28. Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства. Зовнішньоекономічна діяльність України

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Поняття світового господарства. Головні сфери світової економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародні організації

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 29. Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Еволюція міжнародної валютної системи

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Валютні курси. Конвертованість валют

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Світовий валютний ринок

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА