Основи економічної теорії - Мамалуй О. О

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 1. Економічна теорія як наука та навчальна дисципліна

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Предмет курсу "Основи економічної теорії"

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Методологія економічної теорії: методи пізнання, категорії, закони та моделі

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Функції економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Економічна політика держави. Економічна теорія та право

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 2. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії як науки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Зародження економічних ідей та їх основні представники

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Меркантилізм, класична політична економія, марксистська політична економія

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Основні напрями сучасної економічної науки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Інституціоналізм та його основні напрями

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 5. Розвиток економічної думки в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 3. Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Суспільне виробництво та основні умови його функціонування

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Основні фактори суспільного виробництва

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Виробнича функція

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 4. Економіка і право власності. Структура економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Поняття економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Економічний та юридичний зміст власності. Право власності

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Структура економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 5. Економічні системи та їх еволюція. Перехідна економіка

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Економічні системи та їх класифікація

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Еволюція економічних систем як форм господарювання

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Поняття "перехідна економіка"

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Історія ринкових реформ в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Стартові умови ринкових перетворень в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Вплив сучасних тенденцій розвитку світового господарства

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Економічні реформи в Україні

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 6. Ринок як економічна форма організації функціонування економіки

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Товарне виробництво, його головні типи та характерні риси

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Основні категорії товарного виробництва

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Закони товарного виробництва, їх сутність та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Ринок: сутність, характерні риси та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 5. Види, структура та інфраструктура ринку

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 7. Підприємницька діяльність і конкуренція. Антимонопольна політика

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Підприємницька діяльність: сутність та різноманітність організаційних форм

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Конкуренція, її суть та основні функції у ринковій економіці. Види конкуренції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Досконала та недосконала конкуренція

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Монополізм, його суть, типи, форми та наслідки. Антимонопольна політика

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Розділ III. МІКРОЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 8. Споживач як суб'єкт ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Місце споживача у системі ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Теорія поведінки споживача. Раціональний споживний вибір. Корисність: поняття, тенденції розвитку та закономірності

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 3. Крива байдужості. Бюджетна лінія. Рівновага споживача

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 4. Еластичність попиту залежно від цін та доходу

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - Глава 9. Фірма як суб'єкт ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 1. Фірма (підприємство): сутність та функції

 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О. - § 2. Внутрішнє та зовнішнє середовище фірми (підприємства)