Основи економічної теорії - Козак Ю. Г

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 1. СТРУКТУРА ТА СТРИЖНЕВІ ПОНЯТТЯ КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 1.1 Структура курсу "Основи економічної теорії"

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 1.2 Визначення економічної теорії як науки

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЯК НАУКИ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 2.1 Обмежені ресурси та безмежні потреби

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 2.2 Розподіл ресурсів та економічна система суспільства

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 2.3 Виробничі можливості суспільства

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Розділ 2. МІКРОЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 3. ФІРМА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 3.1 Економічна природа фірми

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 3.2 Правові форми організації фірм

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. СИСТЕМА ЦІН

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 4.1 Кругообіг економічної активності

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 4.2 Система цін

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 4.3 Право власності

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 5. РИНКОВА СИСТЕМА: ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 5.1 Типи ринків

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 5.2 Ринковий попит

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 5.3 Ринкова пропозиція

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 6. РИНКОВА СИСТЕМА: РІВНОВАГА, НЕРІВНОВАГА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 6.1 Ринкова рівновага

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 6.2 Зміни в рівновазі ринкової системи

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 6.3 Еластичність попиту

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 6.4 Еластичність пропозиції

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 7. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 7.1 Витрати інформації

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 7.2 Посередники та інформаційний бізнес

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 7.3 Економічні аспекти пошуку інформації

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 8. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИБУТОК ФІРМИ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 8.1 Витрати альтернативних можливостей

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 8.2 Реальні та умовні витрати

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 8.3 Бухгалтерський та економічний прибуток

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 8.4 Короткостроковий та довгостроковий періоди в господарській діяльності

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 9. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: КОНКУРЕНТНІ РИНКИ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 9.1 Досконала конкуренція

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 9.2 Монополістична конкуренція

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 10. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: МОНОПОЛІЯ ТА ОЛІГОПОЛІЯ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 10.1 Чиста монополія

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 10.2 Олігополія

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 11.АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 11.1 Регулювання монополій

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 11.2 Правове забезпечення процесу регулювання монополій

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 12. ОСНОВНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ТОТОЖНІСТЬ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 12.1 Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 12.2 Методи розрахунку ВВП та інших макроекономічних показників

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 13. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 13.1 Визначення економічного циклу

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 13.2 Форми безробіття. Закон Оукена

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 13.3 Визначення інфляції. інфляція попиту та інфляція пропозиції

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 13.4 Теорія адаптивних та раціональних сподівань

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 14. ГРОШІ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 14.1 Гроші та їхні властивості

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 14.2 Рівновага на грошовому ринку: попит та пропозиція на гроші

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 14.3 Формування банківської системи: національний банк та комерційні банки

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 14.4 Цілі та інструменти кредитно-грошової політики

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 15. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ ТА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 15.1 Бюджет родини та джерела його формування

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 15.2 Нерівність доходів та їх причини

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 16. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА РІВНОВАГА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 16.1 Економічна рівновага та економічне зростання. Поняття й чинники

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 16.2 Моделі економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Розділ 4. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 17. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 17.1 Економічна основа міжнародної торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 17.2 Специфічні риси міжнародної торгівлі

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 17.3 Значення міжнародної торгівлі

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 17.4 Дві тенденції в міжнародній торговельній політиці

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 17.5 Протекціоністські інструменти торговельної Політики

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 18. МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 18.1 Міжнародний рух капіталу

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 18.2 Міжнародна міграція робочої сили

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 18.3 Міжнародна передача технологій

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Тема 19. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 19.1 Міжнародні валютні відносини

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 19.2 Валютні відносини та платіжний баланс

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - 19.3 Еволюція міжнародної валютної системи

 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г. - Список використаної літератури