Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - ВСТУП

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ І. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 1.1. Національна та світова валютні системи

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 1.2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 1.3. Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 2. РЕГІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УГРУПОВАННЯ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 2.1. Валютні блоки

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 2.2. Валютні зони

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 2.3. Валютний союз ЄС

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ З. ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 3.1. Валютно-фінансова політика держави

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 3.2. Валютні обмеження та валютні ризики

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 3.3. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОБМІННИХ КУРСІВ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 4.1. Поняття та види валютного курсу

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 4.2. Валютний курс і чинники, що впливають на його формування

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 4.3. Теорії регулювання валютного курсу

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 5. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 5.1. Валютні ринки

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 5.2. Операції на валютних ринках

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 5.3. Світові ринки золота

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 6. ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 6.1. Визначення міжнародних розрахунків

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 6.2. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних операцій

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 7. ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.1. Банківський переказ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.2. Акредитивна форма розрахунків

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.3. Інкасова форма розрахунків

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.4. Розрахунки за допомогою чеків

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.5. Розрахунки за допомогою векселів

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.6. Розрахунки у формі відкритого рахунку

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.7. Розрахунки у формі авансів

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 7.8. Готівкові розрахунки

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 8. ВАЛЮТНІ КЛІРИНГИ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 8.1. Форми валютного клірингу

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 8.2. Багатосторонній валютний кліринг

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - Багатосторонній валютний кліринг

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 9. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1. Міжнародні фінансові ринки

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 9.2. Принципи та функції міжнародного кредиту

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 9.3. Форми міжнародного кредиту

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 9.4. Нетрадиційні методи фінансування

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 10. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЯК ПІДСУМКОВИЙ ПОКАЗНИК СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ КРАЇНИ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 10.1. Платіжний баланс - відображення світогосподарських зв'язків країни

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 10.2. Показники платіжного балансу і методи класифікації його статей

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 10.3. Способи вимірювання сальдо платіжного балансу

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 10.4. Чинники, що впливають на платіжний баланс

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 10.5. Основні методи регулювання платіжного балансу

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.1. Міжнародний валютний фонд (МВФ)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.3. Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.4. Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.5. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.6. Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - 11.7. Банк міжнародних розрахунків (БМР)

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - Термінологічний словник ключових понять

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф. - Рекомендована література