Механізм економічної політики - Уманців Ю. М

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 1. Предмет і методи економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 1.1. Економічна діяльність держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 1.2. Місце економічної політики у системі економічних наук

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 1.3. Об'єкти, суб'єкти та головні важелі економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 1.4. Методи економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 2. Методологічні засади формування і реалізації економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 2.1. Принципи реалізації економічної політики держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 2.2. Особливості інституціональних концепцій

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 2.3. Теорія суспільного вибору в економічній політиці

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 2.4. Методологічні аспекти аналізу ролі держави в економіці

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 3. Еволюція ролі держави та її економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 3.1. Основні теоретичні концепції економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 3.2. Загальна характеристика кейнсіанської революції в економічній науці

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 3.3. Еволюція економічної ролі держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 3.5. Роль держави в економіці

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Держава як інститут макроекономічного регулювання

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - "Соціальна держава"

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 4. Інституціональні засади економічної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 4.1. Державні інститути економічної влади

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 4.2. Інституціональні чинники державного управління економікою

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 4.3. Інституціонально-правове забезпечення трансформації економіки України

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 5. Бюджетно-податкова політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5.1. Державні фінанси та їх структура

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5.2. Роль та необхідність фіскальної політики в національній економіці

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5.3. Бюджет як специфічний інститут ринкової економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5.4. Державний бюджет, бюджетний дефіцит і державний борг

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5.5. Видатки державного бюджету

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5.6. Податкова політика держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 6. Грошово-кредитне регулювання економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.1. Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.2. Завдання й цілі грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.3. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.4. Адміністративні інструменти грошово-кредитного регулювання

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.5. Облікова ставка

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.6. Норма обов'язкового резервування

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6.7. Операції на відкритому ринку цінних паперів

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 7. Основні напрями структурної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 7.1. Основні поняття структурної перебудови економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 7.2. Типи та види структурної перебудови економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 7.3. Економічні важелі регулювання структури економіки та напрямки економічної політики держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 7.4. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її вдосконалення

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 8. Національна інвестиційна та інноваційна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8.1. Теоретичні аспекти інвестиційної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8.2. Інвестиційна стратегія економічної діяльності держави та засоби її реалізації

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8.3. Вплив інвестиційної діяльності держави на економічні процеси

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8.4. Інноваційний процес та інвестиційна діяльність держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8.5. Сутність і основні методи національної інноваційної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8.6. Формування національної інноваційної системи України

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 9. Конкурентна політика держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 9.1. Конкуренція як рушійна сила ринкової економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 9.2. Конкурентна політика як складова економічної політики держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 9.3. Цілі, завдання та форми конкурентної політики в Україні

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 9.4. Світовий досвід щодо захисту конкуренції та антимонопольного регулювання

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 10. Державна політика у корпоративному секторі економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 10.1. Економічна природа корпоративного сектора

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 10.2. Управління корпоративними правами держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 10.3. Корпоративне регулювання та його роль у сучасних економічних системах. Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 10.4. Основні сучасні моделі корпоративного управління

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Англо-американська модель

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Японська модель

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Німецька модель

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 10.5. Особливості формування корпоративного управління в Україні

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 11. регіональна економічна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 11.1. Суть, принципи і цілі регіональної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 1. Економічна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 2. Соціальна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 3. Науково-технічна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 4. Екологічна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 5. Демографічна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 6. Гуманітарна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 7. Національна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 8. Зовнішньоекономічна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 9. Управлінська політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 11.2. Основні форми та методи державного регулювання розвитку регіонів

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 11.3. Особливості реалізації регіональної політики в Україні

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 12. Державна промислова та аграрна політика

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 12.1. Сутність та значення державної промислової політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 12.2. Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 12.3. Державна політика стимулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 13. Особливості соціальної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 13.1. Основні принципи, норми та функції соціальної політики

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 13.2. Соціальна сфера в ринкових умовах

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 13.3. Соціальний захист і регулювання доходів населення

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 13.4. Методи та інструменти соціалізації економіки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 13.5. Пріоритети соціальної політики в Україні

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Державна допомога малозабезпеченим верствам населення

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Розрив між заробітною платою та вартістю робочої сили

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Державна політика в галузі освіти

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Система охорони здоров'я

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 14. Економічна політика та економічна безпека

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 14.1. Сутність економічної безпеки у системі управління економікою

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 14.2. Об'єкти і предмет економічної безпеки

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 14.3. Методи забезпечення економічної безпеки в країні

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 14.4. Система загроз економічній безпеці

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - ТЕМА 15. Зовнішньоекономічна політика за умов глобалізаційних викликів

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 15.1. Економічна роль та функції держави в умовах глобалізації

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 15.2. Основні інструменти зовнішньоекономічної політики держави

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 15.3. Зовнішньоекономічна діяльність держави за умов глобалізації

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - 15.4. Особливості зовнішньоекономічної політики України

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Список рекомендованих джерел

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Основна література

 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М. - Додаткова література