Маркетинг турпродукту - Мунін Г. Б. - 6.3. Туроператор як посередник

Посередницькі функції - це функції, пов'язані з купівлею, просуванням і продажем туристичних продуктів, що виконуються за дорученням творця незалежним від нього туристичним посередником на основі угоди, що укладається між ними, або окремого доручення. Сюди можуть входити: пошук іноземного туриста, підготовка і укладення угоди, кредитування сторін і надання гарантій оплати туристичного продукту, операції з логістики, страхування туристів, виконання митних формальностей, проведення рекламних та інших заходів щодо просування туристичних продуктів на ринок.

Сучасні умови значно розширюють функції, які виконуються туристичними посередниками, що пов'язано із зміною структури туроператорів і турагентств. Надання різних видів продуктів у комплексі розширилося:

- організація просування і продажу туристичного продукту - пошук посередників, контрагентів, укладення угод від імені продавця, надання гарантій оплати туристичного продукту покупцем, проведення рекламних кампаній і досліджень ринків;

- збирання і надання інформації про ринки;

- фінансування всього процесу зі створення і просування туристичних продуктів;

- операції зі страхування туристів;

- логістично-транспортні операції;

- стеження за якісним наданням проданого туристичного продукту і обслуговуванням.

Функції туроператора і турагента розширюються також шляхом їх упровадження у виробничу сферу: створення дочірніх компаній.

Важливою сферою діяльності туристичних фірм стала участь у міжнародних консорціумах для здійснення великих будівельних проектів. Участь у консорціумі надає можливість здійснювати створення сучасних туристичних комплексів і сучасного туристичного продукту.

Основна перевага використання посередників у туризмі полягає в тому, що туристична фірма не вкладає яких-небудь значних засобів для організації просування і продажу туристичного продукту на території країни, де він продається, оскільки посередницькі компанії мають своїх турагентів або договори з партнерами для просування і продажу даного продукту.

Друга, не менш важлива перевага посередницьких фірм полягає у звільненні виробника від багатьох турбот, пов'язаних із реалізацією туристичного продукту (підбір за асортиментом, диференціювання до вимог ринку і продаж туристичного продукту, транспортування туриста та ін.).

Значною перевагою є також використання капіталу туристичних посередницьких фірм для фінансування операцій як на основі короткострокового, так і середньострокового кредитування. Велике значення мають стійкі ділові зв'язки з банками, транспортними і страховими компаніями.

На випадок, якщо ринок цілком монополізований посередниками (наприклад, "ITT Sheraton") використання посередницької ланки стає необхідністю.

6.3. Туроператор як посередник

Туроператор є посередницькою організацією в сфері туризму, який бере участь в плануванні, розробці, просуванні і реалізації туристичного продукту з комерційною метою. Туроператор надає клієнтам продукт, раніше створений і придбаний ним особисто, сплачений і заброньований від імені уповноважених агентств. Це кінцева ланка в складній системі доведення споживача до виробника, який вступає в пряму взаємодію з компаніями сфери туризму - безпосередніми виробниками туристичного продукту, з метою їхньої якісної і найбільш ефективної організації для споживачів туристичного продукту. У зв'язку з цим основним завданням будь-якого туроператора стає планування майбутнього туру, тобто створення впорядкованого часом, що відповідає потрібному і цінному для туриста складу і якості, графіка. Чітке планування туру дає змогу уникнути можливих ускладнень у ході реалізації туру, таких, як невідповідність за часом організації туристичних заходів. -

Просування туристичного продукту є найважливішою функцією туроператора. З метою досягнення максимальної рентабельності туристичного проекту (особливо нового, або модифікованого) туроператор намагається розповсюдити всі види інформації про себе (маршрут, пропоновані засоби перевезень, розміщення, проведення дозвілля, ціновий діапазон пропозиції, умови роботи уповноважених агентств і придбання туристичного продукту), застосовуючи на практиці якомога більшу кількість інструментів реклами, стимулювання продажів, PR. Завдяки маркетинговій діяльності туроператорів іншим компаніям туристичного ринку (туристам, агентам, конкуруючим операторам, а також постачальникам туристичних продуктів, органам влади та ін.) стає відомо про динаміку змін кон'юнктури туристичного ринку.

У ході розробки, просування, реалізації турів оператор поширює на ринку всі можливі дані (наприклад, відмінні риси турів, особливості туристичного потенціалу пропонованих курортів і туристичних центрів, культура і традиції місцевого населення, пам'ятні і визначні місця, процедура оформлення в'їзних документів та ін.), часто маловідомі або взагалі раніше невідомі, одержані в результаті кропіткої роботи туроператора як з вторинними джерелами інформації, так і в ході відряджень і ознайомлювальних поїздок, виконуючи тим самим інформативну функцію. Одержана оператором інформація з метою популяризації туристичного продукту активно розповсюджується як серед фахівців турбізнесу, так і серед тих, хто не має безпосереднього відношення до туризму, населення за допомогою оформлених каталогів, буклетів, інструментів реклами і стимулювання просування та продажу туристичного продукту, організації інформативно-пізнавальних турів для працівників сфери туризму.

Проведення перманентного моніторингу кон'юнктури туристичного ринку і своєчасної модифікації існуючого або створення принципово нового туристичного продукту, що максимально відповідає існуючим потребам туристів, багаторівневий продаж якого не потребує кардинальних структурних змін в роботі агентської мережі, виражає новаторську функцію туроператорів. Новий туристичний продукт повинен мати можливості для подальшої своєї модифікації, оскільки саме ця його якість дасть змогу творцеві туру залишатися лідером із продажу даного напряму в майбутньому в умовах конкурентної боротьби.

Також туроператор виконує інтегруючу функцію: визначає принципи зовнішньої політики України, її пріоритети і курс розвитку. Виступаючи не тільки формою зовнішньоекономічних зв'язків, але й ефективним засобом культурного, соціального, наукового обміну, міжнародний туризм часто здатний зробити більше, ніж дипломатичні переговори на найвищому рівні. Адже приймаюча країна не зацікавлена втрачати стабільний притік туристів, оскільки забезпечуються валютні надходження, робочі місця, зростання зайнятості населення, розвиток економічної інфраструктури.Схожі статті
Маркетинг турпродукту - Мунін Г. Б. - 6.3. Туроператор як посередник

Предыдущая | Следующая