Маркетинг турпродукту - Мунін Г. Б. - 6.1. Посередницька діяльність

6.1. Посередницька діяльність

Сьогодні в умовах уже сформованих економічних зв'язків і конкурентного середовища в сфері туризму стає актуальним не тільки загальне вдосконалення існуючих технологій організації посередницької діяльності, але й упровадження нових методик просування і продажу туристичного продукту.

Значну частину сучасного туризму, продиктовану об'єктивною економічною необхідністю і високою ефективністю даної ланки в міжнародній практиці залучення туристів, а також обороті туристичного продукту становить посередницька діяльність.

Роль посередницької ланки дуже важлива при просуванні та продажу туристичного продукту на світовому ринку, де посередницькі структури виконують ключову роль у просуванні туристів до творця туристичного продукту. Без таких структур не могла б виконуватися головна мета сучасного туристичного маркетингу - в умовах постійно-змінних потреб сфера туризму забезпечує споживача потрібним туристичним продуктом у необхідній кількості і асортименті, в потрібному місці і в слушний для нього час.

Туристичні посередницькі компанії активно удосконалюють свою діяльність за рахунок використання нових методів і технологій, вже успішно вживаних у туристичній сфері. Це дає змогу оптимізувати їхні операції, сприяє зниженню цін і поліпшенню обслуговування клієнтів. Багато хто з них оснащений найдовершнішими засобами зв'язку, передовими операційними системами обліку туристичних продуктів, що працюють у режимі реального часу, автоматизованими системами оформлення рахунків і замовлень. Сучасні технології впроваджуються в сферу просування і продажу, де успішно використовуються комп'ютерна та інші техніки.

Посередницькі операції - операції, пов'язані з пропозиціями щодо створення, маркетингових досліджень, просування і продажу туристичних продуктів на основі укладеної між ними угоди і окремого доручення. При цьому туристичні компанії, здійснюючи ці операції, є незалежними. Вони не є виробниками і кінцевими споживачами продукції, що перебуває у сфері реалізації, і здійснюють будь-які операції з туристичним продуктом на свій розсуд і за свій рахунок. Туроператор і турагент переважно займаються комерційною діяльністю, при цьому великі туроператори виконують і виробничі операції, пов'язані в основному з власними готелями, курортними комплексами і туристичними продуктами, які ними реалізовуються, транспортними компаніями, страхуванням туристів та ін.

Велика частина міжнародного туристообміну здійснюється за сприяння або безпосередньої участі незалежних від виробника туристичних продуктів посередницьких фірм, організацій і окремих осіб.

Роль посередників однаково важлива як для просування і продажу туристичного продукту, який має великий попит, так і для продуктів, попит на які обмежений через їхню специфіку (наприклад, круїзні екскурсії та ін.). Часто без посередників не обходяться і просування, і продаж унікального туристичного продукту, коли на ринку діє всього один виробник - монополіст і кілька зацікавлених кінцевих споживачів (наприклад, відвідини печер, заповідників).

Основна мета використання посередників - підвищення економічної доцільності і ефективності зовнішніх туристичних операцій.

Чинники, за рахунок яких підвищується економічність операцій туристичних посередників:

- підвищення оперативності просування і продажу туристичного продукту, що сприяє збільшенню прибутку продавця за рахунок прискореного обігу його капіталу;

- перебування ближче до споживача, і, отже, краще знання ринку і більш оперативна реакція на зміну його кон'юнктури, що дає змогу реалізовувати туристичний продукт на сприятливіших умовах;

- можливість підвищити конкурентоспроможність туристичних продуктів за рахунок підвищення завантаження, правильної сегментації, диференціації та позиціонування в країні, в якій він просувається і продається відповідно до місцевих попиту і вимог;

- фінансування готельних і курортних комплексів (на основі як короткострокового, так і середньострокового кредитування), авансування, вкладаючи власний капітал в створення і функціонування просування і продажу туристичного продукту;

- можливість швидкого виходу на нові ринки, легшого доступу до споживача, зменшення або усунення фінансових ризиків, економії на витратах, оптимізування витрат на маркетинг, рекламу тощо;

- тісніший контакт з кінцевими споживачами туристичного продукту. Туристичні посередники є важливими постійними джерелами цінної первинної інформації про ринок - його місткість, тенденції формування і зміни попиту, його сегментацію, становище конкурентів, перспективи просування і продажу туристичного Продукту, ціни і можливості їхньої зміни, сучасні вимоги до рівня якості і конкурентоспроможності туристичного продукту. Вміле використання такої інформації, як показує практика роботи на зовнішніх туристичних ринках, часто дає змогу одержувати важливі конкурентні переваги, активно удосконалювати тактику і стратегію просування і продажу туристичного продукту, багато разів окупаючи свої витрати;

- використовуючи туристичних посередників, які спеціалізуються на масовому просуванні і продажі туристичного продукту з певною номенклатурою і асортиментом, можна отримати додаткову вигоду за рахунок зниження витрат обігу на одиницю туристичного продукту.

Оцінюючи значення посередників, слід також враховувати, що вони стають практично незамінним інструментом при використанні окремих специфічних форм просування і продажу туристичного продукту, наприклад, участі в міжнародних туристичних ярмарках.

Перспективність туроператорської та турагентської посередницьких ланок визначається якісними зрушеннями, що відбулися в розширенні напрямів і сфер цієї діяльності. В результаті розширення сфер закордонної діяльності з'явилися найбільші компанії - транснаціональні туристичні корпорації, які займають пануючі позиції в сфері туризму. Важливою особливістю є перетворення найбільших роздрібних фірм у міжнародні за сферою діяльності компанії, що відіграють важливе значення в міжнародному туристообміні окремих країн.Схожі статті
Маркетинг турпродукту - Мунін Г. Б. - 6.1. Посередницька діяльність

Предыдущая | Следующая