Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - РОЗДІЛ І. Загальні положення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 2. Завдання кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 4. Дія Кодексу в просторі

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 5. Дія Кодексу в часі

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 2. Засади кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 8. Верховенство права

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 9. Законність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 10. Рівність перед заковом і судом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 11. Повага до людської гідності

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 14. Таємниця спілкування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 15. Невтручання у приватне життя

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 16. Недоторканність права власності

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечений доведеності вини

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 19. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 20. Забезпечення права на захист

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їж переконливості

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 25. Публічність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 26. Диспозитивність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 28. Розумні строки

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 1. Суд і підсудність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 30. Здійснення правосуддя судом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 31. Склад суду

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 32. Територіальна підсудність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 33. Інстанційна підсудність

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 2. Сторона обвинувачення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 36. Прокурор

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 37. Призначення та заміна прокурора

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 38. Орган досудового розслідування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 41. Оперативні підрозділи

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 3. Сторона захисту

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 43. Виправданий, засуджений

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 45. Захисник

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 47. Обов'язки захисника

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 48. Залучення захисника

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 50. Підтверджений повноважень захисника

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 51. Договір із захисником

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 52. Обов'язкова участь захисника

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 4. Потерпілий і його представник

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 55. Потерпілий

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 56. Права потерпілого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 57. Обов'язки потерпілого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 58. Представник потерпілого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 59. Законний представник потерпілого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 5. Інші учасники кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 60. Заявник

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 61. Цивільний позивач

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 62. Цивільний відповідач

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 64. Законний представник цивільного позивача

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 65. Свідок

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 66. Права та обов'язки свідка

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 67. Відповідальність свідка

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 68. Перекладач

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 69. Експерт

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 70. Відповідальність експерта

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 71. Спеціаліст

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 72. Відповідальність спеціаліста

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 73. Секретар судового засідання

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 74. Судовий розпорядник

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 6. Відводи

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 80. Заява про відвід

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 4. Докази і доказування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 84. Докази

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 85. Належність доказів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 86. Допустимість доказу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушений прав та свобод людини

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 89. Визнання доказів недопустимими

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 90. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 2. Доказування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 92. Обов'язок доказування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 93. Збирання доказів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 94. Оцінка доказів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 3. Показання

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 95. Показання

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 96. З'ясування достовірності показань свідка

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 97. Показання з чужих слів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 4. Речові докази і документи

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 98. Речові докази

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 99. Документи

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про них

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - 5. Висновок експерта

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 101. Висновок експерта

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 102. Зміст висновку експерта

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 5. Фіксування кримінального провадження. процесуальні рішення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 103. Форми фіксування кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 104. Протокол

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 105. Додатки до протоколів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 108. Журнал судового засідання

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 110. Процесуальні рішення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 6. Повідомлення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 112. Зміст повідомлення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 7. Процесуальні строки

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 113. Поняття процесуальних строків

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 115. Обчислення процесуальних строків

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 116. Додержання процесуальних строків

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 117. Поновлення процесуального строку

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 8. Процесуальні витрати

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 118. Види процесуальних витрат

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочений процесуальних витрат

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 120. Витрати на правову допомогу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 121. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 123. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 129. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 130. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - РОЗДІЛ II. Заходи забезпечення кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 131. Види заходів забезпечений кримінального проваджений

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 134. Судовий виклик

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення зі змістом іншим шляхом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 137. Зміст повістки про виклик

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 140. Привід

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 141. Клопотання про здійснення приводу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 12. Накладення грошового стягнення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 144. Загальні положення накладення грошового стягнення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 146. Розгляд питаний про накладений грошового стягнення на особу

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 147. Скасування ухвали про накладений грошового стягнення

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 149. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 151. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 14. Відсторонення від посади

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 15. Тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 161. Речі і документи, до яких заборонено доступ

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 16. Тимчасове вилучення майна

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 169. Припинення тимчасового вилучений майна

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - ГЛАВА 17. Арешт майна

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я. - Стаття 170. Підстави для арешту майна

 • 1 2