Конституційне право України - Совгиря О. В

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Передмова до другого видання

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Предмет та метод конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Система конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття, ознаки та види норм конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Реалізація та тлумачення норм конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Прогалини та аналогія в конституційному праві

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 7. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 8. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 9. Колізії в конституційному праві

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава II. ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття конституції, її функції та властивості

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Форма і структура конституцій. Класифікація конституцій

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Прийняття та зміна конституцій

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Правова охорона Конституції України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава III. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття, суть, ознаки та гарантії конституційного ладу України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Поняття та принципи державного ладу України. Механізм та основні функції Української держави

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття, сутність, основні принципи та система суспільного ладу України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава IV. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття, структура, види та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина