Конституційне право України - Совгиря О. В

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Передмова до другого видання

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Предмет та метод конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Система конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття, ознаки та види норм конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Реалізація та тлумачення норм конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Прогалини та аналогія в конституційному праві

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 7. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 8. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 9. Колізії в конституційному праві

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава II. ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття конституції, її функції та властивості

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Форма і структура конституцій. Класифікація конституцій

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Прийняття та зміна конституцій

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Правова охорона Конституції України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава III. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття, суть, ознаки та гарантії конституційного ладу України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Поняття та принципи державного ладу України. Механізм та основні функції Української держави

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття, сутність, основні принципи та система суспільного ладу України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава IV. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття, структура, види та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Поняття громадянства і належність до громадянства України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Принципи громадянства України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Порядок набуття та припинення громадянства України. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонних українців та іммігрантів в Україні. Право притулку в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава V. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Міжнародні стандарти прав і свобод людини і громадянина та їх співвідношення з національним законодавством

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Особисті права та свободи людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Політичні права і свободи громадян України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Конституційні обов'язки : людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 7. Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини та громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава VІ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ (ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ)

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття, суть та форми безпосередньої демократії

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття відзиву

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття та принципи виборчого права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Поняття та види виборчих систем

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Виборчий процес та його етапи

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 7. Поняття та види референдумів

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 8. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за порушення порядку проведення референдумів

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава VII. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Державна влада як інститут конституційного права

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Конституційні загальні засади організації І здійснення державної влади в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття, система і види органів державної влади

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава VIII. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце парламентів у системі вищих органів державної влади

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Конституційно-правовий статус парламенту України - Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Конституційний склад і структура Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Компетенція (функції то повноваження) Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 5. Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 6. Законодавчий процес та інші парламентські процедури

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 7. Конституційно-правовий статус народного депутата України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава IX. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Загальна характеристика інституту президента. Становлення інституту президента в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Порядок обрання Президента України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Функції і повноваження Президента України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава X. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття виконавчої влади і система її органів

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава XI. СУДОВА ВЛАДА ТА ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Порядок формування та склад Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Компетенція Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава XII. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття то особливості територіального устрою України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Поняття та система адміністративно-територіального устрою України

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - Глава XIII. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 1. Поняття місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 2. Принципи та система місцевого самоврядування в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування в Україні

 • Конституційне право України - Совгиря О. В. - 4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні