Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - ПЕРЕДМОВА

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 1.1. Предмет, метод і система державного права зарубіжних країн

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття державного права зарубіжних країн

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Об'єкти і суб'єкти вивчення

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Функції державного права зарубіжних країн

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Методи державного права зарубіжних країн

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Система і структура курсу

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 1.2. Об'єкти та суб'єкти державно-правових відносин. Джерела державного права зарубіжних країн

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Конституція як основне джерело конституційного права

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 1.3. Державне право зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 2 КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 2.1. Поняття і властивості конституції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Властивості конституції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 2.2. Класифікація конституцій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 2.3. Основні риси зарубіжних конституцій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Структура конституцій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 2.4. Порядок прийняття та зміни конституцій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Дія конституції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Зміна конституцій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 2.5. Конституційний контроль (нагляд)

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття конституційного контролю і нагляду

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Органи конституційного контролю

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Види конституційного контролю

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Американська система конституційного контролю

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Європейська система конституційного контролю

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 3 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 3.1. Поняття громадянства, способи набуття і втрати громадянства

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 3.2. Загальна характеристика інституту прав і свобод громадян

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття та джерела прав людини

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Еволюція прав людини

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 3.3. Класифікація прав, свобод і обов'язків громадян

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Особисті права і свободи

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Політичні права

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Соціально-економічні права

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 3.4. Гарантії здійснення прав і свобод громадян, роль омбудсманів у захисті прав людини

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Значення конституційних гарантій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Види конституційних гарантій прав і свобод

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 3.5. Правове становище іноземців, осіб без громадянства

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 4 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 4.1. Конституційно-правове регулювання статусу політичних партій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття політичної партії

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Інституалізація політичних партій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Функції політичних партій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Організаційна структура політичних партій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Класифікація політичних партій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 4.2. Організація і порядок проведення виборів у зарубіжних країнах

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття та види виборів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття виборчого права

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Основні принципи виборчого права

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Правове регулювання виборчої кампанії

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Характеристика, особливості й види мажоритарної виборчої системи

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Особливості пропорційної виборчої системи

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Основні виборчі цензи

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 4.3. Поняття і види референдумів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Підбиття підсумків референдуму

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 5 ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 5.1. Поняття форми держави

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Державно-правовий принцип поділу влади

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 5.2. Форма державно-територіального устрою

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Федеративна держава

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 5.3. Форма правління в зарубіжних країнах

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 5.4. Форма державного режиму

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття політичного режиму

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Класифікація політичних режимів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Державний режим як складова форми держави

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 6 ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 6.1. Місце глави держави в системі центральних органів влади

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 6.2. Юридичні форми глави держави

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 6.3. Порядок заміщення поста глави держави в монархіях і республіках

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Статус глави держави в республіці

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 6.4. Відносини глави держави з парламентом і урядом

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 6.5. Повноваження глави держави в зарубіжних країнах

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Припинення повноважень президента

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 7 ПАРЛАМЕНТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 7.1. Порядок формування парламентів і статус депутатів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Поняття і становлення парламентаризму

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Визначення парламенту

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Формування палат

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Правове становище (статус) депутата парламенту

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Порядок припинення депутатських повноважень

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 7.2. Класифікація парламентів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 7.3. Структура і порядок роботи парламентів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Депутатські комісії та комітети

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Парламентські фракції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Форми роботи зарубіжних парламентів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 7.4. Повноваження парламентів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Судові й квазісудові функції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Парламентський контроль

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 7.5. Законодавчий процес

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 8 УРЯД У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 8.1. Місце уряду в системі державних органів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 8.2. Основні способи формування урядів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 8.3. Внутрішня структура уряду

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 8.4. Компетенція уряду і його функції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 8.5. Нормотворча діяльність уряду

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 9 МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 9.1. Поняття та сутність місцевих органів влади

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 9.2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. Основні системи здійснення публічної влади на місцях

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 9.3. Структура і порядок формування органів місцевого самоврядування

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 9.4. Компетенція і фінансова база місцевого самоврядування

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Фінансова база муніципалітетів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 9.5. Відносини органів місцевого самоврядування з центральною владою

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 10 РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 10.1. Принципи американського конституціоналізму

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Характеристика американської Конституції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Білль про права

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Основи конституційного ладу

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 10.2. Президент у системі органів влади США

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Вибори Президента

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Повноваження президента США

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Президент як глава посадового апарату

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 10.3. Законодавча влада в США

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Конгрес

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Структура Конгресу

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 10.4. Організація виконавчої влади в США

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 10.5. Сучасний конституціоналізм у США

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 11 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ФРАНЦІЇ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 11.1. Загальна характеристика Конституції 1958 р

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 11.2. Президент Французької Республіки

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Вибори президента у Франції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Повноваження президента Франції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 11.3. Парламент

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Структура французького парламенту

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Порядок виборів до парламенту Франції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Компетенція парламенту Франції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 11.4. Уряд Франції

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 12 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ДЖЕРЕЛА, ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 12.1. Загальні відомості про країну

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 12.2. Характеристика конституційного регулювання у Великобританії

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 12.3. Конституційно-правовий статус особи у Великобританії

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 12.4. Найвищі органи влади Сполученого Королівства

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Інститут монархії

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Територіальний устрій

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 13 РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ВІДНОСИН У НІМЕЧЧИНІ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 13.1. Характеристика Основного закону ФРН 1949 р

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Конституція 1949 р

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 13.2. Конституційно-правовий статус парламенту в Німеччині

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Законодавчий процес

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Діяльність фракцій бундестагу

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Комітети бундестагу

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Контроль над урядом

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Бундесрат

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 13.3. Глава держави

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Повноваження Президента

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Повноваження Президента у внутрішніх справах

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 14 ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЯПОНІЇ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 14.1. Відомості про країну. Характеристика Конституції 1946 р

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 14.2. Імператор

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 14.3. Парламент

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 14.4. Кабінет міністрів

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 15 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 15.1. Загальні відомості про країну і її правову систему

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 15.2. Характеристика Конституції Індії

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 15.3. Законодавча влада

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 15.4. Виконавча влада

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 15.5. Індійський федералізм

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 16 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 16.1. Загальні відомості про країну та її правову систему

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 16.2. Характеристика Конституції КНР

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 16.3. Законодавча влада

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розділ 17 ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 17.1. Процес прийняття чинної Конституції Російської Федерації

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Загальні відомості про країну

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розробка і прийняття Конституції РФ

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 17.2. Президент Російської Федерації

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 17.3. Федеральні збори

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 17.4. Уряд Російської Федерації

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - 17.5. Федеральний устрій Російської Федерації

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Розмежування предметів відання і повноважень між федерацією та її суб'єктами

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - ЛІТЕРАТУРА

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Основна література

 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М - Додаткова література