Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Передмова

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 1. МОВА НАУКИ І МОВА ПРИРОДИ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 1.1. Категорії "мікро" і "макро"

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 1.2. "Порядок з хаосу"

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 1.3. Поняття системи

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 1.4. Нескінченність: потенційна й актуальна

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 1.5. Закони Ньютона

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 1.6. Теорема Дж. Белла

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 2. ВІД ФІЗИКИ НЕОБХІДНОГО ДО ФІЗИКИ МОЖЛИВОГО

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 2.1. Сучасна космологія і космогонія

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 2.2. Криза сучасної космології

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 2.3. Час і простір

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 2.4. "Діри" у просторі и часі

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 3. НОВІ ФІЗИЧНІ ЗАКОНИ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 3.1. Об'єднувальна роль хаосу

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 4. СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 4.1. Інформаційна концепція розвитку систем

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 4.3. Концептуальна модель розвитку

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 5. САМООРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ. ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 5.7. Дисипативні структури і явища самоорганізації

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 5.2. Умови виникнення самоорганізації

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 6. ЕВОЛЮЦІЯ І СТВОРЕННЯ СВІТУ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 6.1. Чи заперечує акт творення еволюцію?

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 6.2. Можливі альтернативи дарвінізму

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 6.3. Помилкова альтернатива еволюціонізму

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 7. МИСЛЕННЯ. МОЗОК І КОМП'ЮТЕР

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.1. Піраміда мов

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.2. Програмістські аналогії

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.3. Дві логіки

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.4. Як обчислювати ідеї?

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.5. Мозок і комп'ютер

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.6. Біокомп'ютер

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.6.1. Еволюційне моделювання

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.6.2. Нейрон ні мережі і нейрокомпьютер

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.6.3. "Інтелектуальні винаходи" біологічної еволюції

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 7.7. "Віртуальна реальність"

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 8. БІОСФЕРА, НООСФЕРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 8.1. Філософські підходи до природознавства

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 8.2. Основні положення вчення про ноосферу. Єдність біосфери і людини

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 8.3. Наука як основний фактор ноосфери

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 8.4. Завдання щодо творення ноосфери

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 8.5. Перехід біосфери в ноосферу: прогноз і реальність

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 9. КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 10. ЕВОЛЮЦІЙНА МЕДИЦИНА

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 11. ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЙНА БІОЛОГІЯ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 11.1. Безсмертя - пройдений етап

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 11.2. Особина - індивід - особистість

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 12. ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОХОДЖЕННЯ ЕТИКИ

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.1. З чого починається людина і... людяність?

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.2. Етика як продукт природного добору

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.3. Походження деяких негативних естетичних емоцій

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.4. Природний добір на емоції захисту старості

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.5. Груповий природний добір на жагу пізнання

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.6. Соціальний добір і породжувані їм перекручені уявлення про етичну природу людини

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.7. Про деякі тенденції до зречення від етичних норм

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 12.8. Генетика злочинності

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 13. БІОЕТИКА

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.1. "Лікар-термінатор" і проблеми деонтології

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.2. Юридичні проблеми біоетики

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.3. Що таке смерть?

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.4. Який вигляд має смерть?

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.5. Уявна смерть

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.6. "Світло наприкінці тунелю"

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - 13.7. Хоспіси

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Розділ 14. НАУКОВИЙ МЕТОД

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Додаток 1. Біблійні уявлення і розвиток природознавства

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Висновок. Типи наукової раціональності

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Додаток 2. Інформаційна модель фізичного світу

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Додаток 3. Криза інфекційного підходу. Еволюційний підхід до лікування ран

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Література

 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П. - Іменний покажчик