Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - Передмова

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - Вступ

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 1. Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 2. Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 3. Походження слов'ян та їх розселення на території України

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 4. Теорії походження Русі. Руська земля

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 5. Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 6. Піднесення та розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 7. Київська Русь за князювання Ярославичів

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 8. Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 9. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 10. Галицьке та Волинське князівства в XI-XII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 11. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 12. "Королівство Русі" Данила Галицького

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 13. Галицько-Волинська держава в останній третині XIII - першій половині XIV ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 14. Культура України княжої доби (IX-XIV ст.)

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 15. Литовсько-Руська держава: формування, устрій, суспільно-політичні відносини

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 16. Польська експансія

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 17. Національно-культурний рух в Україні середини XIV - першої половини XVII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 18. Берестейська унія, її причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 19. Зародження українського козацтва: причини та сутність. Реєстрові козаки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 20. Запорізька Січ - вільна козацька республіка

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 21. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. Петро Сагайдачний

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 22. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 23. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 24. Культура України XIV - першої половини XVII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 25. Причини та передумови національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 26. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні в 1648-1649 рр. Становлення Української національної держави

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 27. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1650-1653 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 28. Українсько-московська угода 1654 р., її причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 29. Розвиток Української національної революції в 1654-1657 рр

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 30. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 31. Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Павло Тетеря та Іван Брюховецький

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 32. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 33. Становлення Гетьманщини. Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 34. Гетьманування Івана Мазепи. Полтавська катастрофа

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 35. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 36. Обмеження політичної автономії України в першій половині XVIII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 37. Остаточна ліквідація автономного устрою України в другій половиш XVIII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 38. Слобідська та Південна Україна в козацько-гетьманську добу

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 39. Правобережні та західноукраїнські землі в другій половині XVII - XVIII ст. Гайдамацький та опришківський рух

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 40. Культура України в другій половині XVII - XVIII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 41. Політика російського царату на українських землях наприкінці XVIII - першій половині XIX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 42. Початки національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 43. Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 44. Український національний рух у Російській імперії в другій половині XIX ст. Валуєвський та Емський укази

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 45. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 46. Зростання національної свідомості в Західній Україні в першій половині XIX ст. "Руська трійця"

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 47. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток західноукраїнських земель. Головна Руська Рада

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 48. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 49. Піднесення суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 50. Українська культура XIX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 51. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині в 1900-1914 рр

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 52. Радикалізація національно-визвольного руху в Західній Україні в 1900-1914 рр

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 53. Україна в Першій світовій війні. Українські січові стрільці

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 54. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. І і II Універсали

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 55. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 56. Брестський мир. Вступ німецьких та австро-угорських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 57. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 58. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918-1919 рр. Українська галицька армія

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 59. Діяльність Директорії: відродження та занепад УНР

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 60. Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р., його історичне значення

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 61. Поразка українських визвольних змагань 1917-1921 рр., її причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 62. Культура України початку XX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 63. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Політика "воєнного комунізму"

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 64. Голод 1921-1923 рр. в Україні, його причини і наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 65. Україна за років нової економічної політики

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 66. Створення Союзу PCP і Україна

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 67. Національна політика більшовиків на українських землях у 1920-1930-ті роки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 68. Здійснення індустріалізації в Україні в 1930-ті роки. Утвердження тоталітарного режиму

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 69. Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 70. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні, його причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 71. Масові репресії в Україні у 1930-х роках

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 72. Національна політика Польщі в Галичині та на Волині у 1920-1930-х роках

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 73. Суспільно-політичний рух і національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у період польської окупації (1920-1930-ті роки). Діяльність політичних партій

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 74. Створення та діяльність Організації українських націоналістів

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 75. Становище українців Буковини та Бессарабії між двома світовими війнами

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 76. Українські землі під владою Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 77. Становище української культури у міжвоєнний період

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 78. Українські землі на першому етапі Другої світової війни (вересень 1939 - червень 1941 р.)

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 79. Масові репресії комуністичного режиму на західноукраїнських землях у 1939-1941 pp

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 80. Початок радянсько-німецької війни. Встановлення нацистського окупаційного режиму в Україні

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 81. Рух Опору проти нацистської окупації в Україні

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 82. Визволення України від нацистських загарбників. Возз'єднання українських земель

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 83. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946-1947 рр

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 84. Соціально-економічні та політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни. Боротьба ОУН і УПА проти тоталітарного режиму

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 85. Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової. війни (1945-1953 рр.)

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 86. Культурне життя періоду Другої світової війни та післявоєнної відбудови

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 87. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської "відлиги". Шістдесятництво

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 88. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України другої половини 1960-х - середини 1980-х років

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 89. Посилення реакції в політичному та національно-культурному житті України другої половини 1960-х - середини 1980-х років

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 90. Дисидентський рух в Україні

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 91. Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 92. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 93. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 94. Українська культура другої половини XX ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 95. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 96. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства в 1994- 2004 рр. Президент Леонід Кучма. Прийняття нової Конституції

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 97. Українська помаранчева революція 2004 р

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 98. Україна на сучасному етапі (2005-2010 рр.)

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 99. Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 100. Культура незалежної України

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - Рекомендована література з курсу "Історія України"