Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - Передмова

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - Вступ

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 1. Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 2. Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 3. Походження слов'ян та їх розселення на території України

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 4. Теорії походження Русі. Руська земля

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 5. Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 6. Піднесення та розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 7. Київська Русь за князювання Ярославичів

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 8. Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 9. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 10. Галицьке та Волинське князівства в XI-XII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 11. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 12. "Королівство Русі" Данила Галицького

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 13. Галицько-Волинська держава в останній третині XIII - першій половині XIV ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 14. Культура України княжої доби (IX-XIV ст.)

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 15. Литовсько-Руська держава: формування, устрій, суспільно-політичні відносини

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 16. Польська експансія

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 17. Національно-культурний рух в Україні середини XIV - першої половини XVII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 18. Берестейська унія, її причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 19. Зародження українського козацтва: причини та сутність. Реєстрові козаки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 20. Запорізька Січ - вільна козацька республіка

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 21. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. Петро Сагайдачний

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 22. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 23. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 24. Культура України XIV - першої половини XVII ст

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 25. Причини та передумови національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 26. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні в 1648-1649 рр. Становлення Української національної держави

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 27. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1650-1653 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 28. Українсько-московська угода 1654 р., її причини та наслідки

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 29. Розвиток Української національної революції в 1654-1657 рр

 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B. - 30. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького