Історія України - Світлична В. В

 • Історія України - Світлична В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія України - Світлична В. В. - Прийоми ознайомлювального читання

 • Історія України - Світлична В. В. - Прийоми засвоєння матеріалу

 • Історія України - Світлична В. В. - 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1 млн. рр. до н. е. - IX ст. н. е.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 1.1. Українські землі в первісну епоху

 • Історія України - Світлична В. В. - Поява перших людей на території сучасної України

 • Історія України - Світлична В. В. - Палеоліт (стародавній кам'яний вік). 1 млн. p. - X тис. до н. е

 • Історія України - Світлична В. В. - Мезоліт (середній кам'яний вік). IX тис. - VII тис. до н. е

 • Історія України - Світлична В. В. - Неоліт (новий кам'яний вік). VI тис. - IV тис. до н. е

 • Історія України - Світлична В. В. - Енеоліт (мідно-кам'яний вік). IV тис. - III тис. до н. е

 • Історія України - Світлична В. В. - Бронзовий вік. II тис. - І тис. до н. е

 • Історія України - Світлична В. В. - Залізний вік. Від І тис. до н. е

 • Історія України - Світлична В. В. - 1.2. Історична доля півдня України

 • Історія України - Світлична В. В. - Кочовики

 • Історія України - Світлична В. В. - Кіммерійці

 • Історія України - Світлична В. В. - Скіфи

 • Історія України - Світлична В. В. - Сармати

 • Історія України - Світлична В. В. - Готи

 • Історія України - Світлична В. В. - Гуни

 • Історія України - Світлична В. В. - Авари та болгари

 • Історія України - Світлична В. В. - Хозари

 • Історія України - Світлична В. В. - Печеніги

 • Історія України - Світлична В. В. - Половці

 • Історія України - Світлична В. В. - Антична колонізація Північного Причорномор'я (VII ст. до н. е. - V ст. н. е.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 1.3. Слов'янські племена

 • Історія України - Світлична В. В. - Походження слов'ян

 • Історія України - Світлична В. В. - Слов'яни і скандинави

 • Історія України - Світлична В. В. - Походження назви "Русь"

 • Історія України - Світлична В. В. - Розселення слов'ян

 • Історія України - Світлична В. В. - Заснування Києва

 • Історія України - Світлична В. В. - Покликання варягів

 • Історія України - Світлична В. В. - Князювання Олега

 • Історія України - Світлична В. В. - 2. ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ІХ-ХІV ст.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 2.1. Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Утворення Київської Русі

 • Історія України - Світлична В. В. - Устрій Київської Русі

 • Історія України - Світлична В. В. - Історичний розвиток Київської Русі

 • Історія України - Світлична В. В. - Історичне значення Київської Русі

 • Історія України - Світлична В. В. - 2.2. Галицько-Волинське князівство (XII-XIV ст.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Етапи історичного розвитку Галицько-Волинського князівства

 • Історія України - Світлична В. В. - Виникнення назви "Україна"

 • Історія України - Світлична В. В. - Походження національної символіки

 • Історія України - Світлична В. В. - Культура України давньоруського періоду

 • Історія України - Світлична В. В. - Язичницький період

 • Історія України - Світлична В. В. - Християнський період

 • Історія України - Світлична В. В. - Писемність. Література

 • Історія України - Світлична В. В. - Освіта. Наука

 • Історія України - Світлична В. В. - Боротьба між синами Святослава. Початок князювання Володимира

 • Історія України - Світлична В. В. - Охрещення Володимира

 • Історія України - Світлична В. В. - Хрещення Русі

 • Історія України - Світлична В. В. - Із "Руської правди"

 • Історія України - Світлична В. В. - Із Галицько-Волинського літопису

 • Історія України - Світлична В. В. - Боротьба Данила Романовича і Мстислава Удатного проти нападу на Галичину угрів і поляків (1226-1227 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Боротьба князя Данила Галицького з татарами

 • Історія України - Світлична В. В. - Із "Поученія" Володимира Мономаха

 • Історія України - Світлична В. В. - 3. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (XIV - перша пол. ХVІІ ст.). ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА

 • Історія України - Світлична В. В. - 3.1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

 • Історія України - Світлична В. В. - 3.2. Від Литовсько-Руської до Польсько-Литовської держави

 • Історія України - Світлична В. В. - Кревська унія 1385 р

 • Історія України - Світлична В. В. - Українські землі за князювання Вітовта (1392-1430 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Українські землі у другій третині XV - першій пол. XVI ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Люблінська унія 1569 р

 • Історія України - Світлична В. В. - Брестська церковна унія

 • Історія України - Світлична В. В. - Братства

 • Історія України - Світлична В. В. - Загарбання українських земель Угорщиною, Молдавським князівством, Московською державою

 • Історія України - Світлична В. В. - 3.3. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ

 • Історія України - Світлична В. В. - Коли і де виникло козацтво

 • Історія України - Світлична В. В. - Запорозька Січ

 • Історія України - Світлична В. В. - 3.4. Визвольний рух в Україні у XVI - першій поп. XVII ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Опришки

 • Історія України - Світлична В. В. - Козацько-селянські повстання кін. XVI ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Гетьманування П. Конашевича-Сагайдачного (1616-1622 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Українська культура XIV - першої пол. XVII ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Розвиток освіти. Наука

 • Історія України - Світлична В. В. - Розвиток літератури. Книгодрукування

 • Історія України - Світлична В. В. - Мистецтво

 • Історія України - Світлична В. В. - Запровадження фільварків (1557)

 • Історія України - Світлична В. В. - Феодальне землеволодіння

 • Історія України - Світлична В. В. - Чому козаки повстали проти поляків

 • Історія України - Світлична В. В. - Із промови на Варшавському сеймі Л. Деревинського, шляхтича з Волині (1620 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 4. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (сер. XVII - кін. XVIII ст.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 4.1. Українська Національно-визвольна війна 1648-1676 рр

 • Історія України - Світлична В. В. - Розвиток Національно-визвольної війни

 • Історія України - Світлична В. В. - Перший період (1648-1652 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Другий період (1652-1657 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Третій період (1657-1663 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Четвертий період (1663-1668 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - П'ятий період (1668-1676 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 4.2. Козацько-гетьманська держава (сер. XVII - кін. XVIII ст.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Україна за гетьманування Івана Мазепи (1687-1709 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Ліквідація російським царизмом української автономії

 • Історія України - Світлична В. В. - 4.3. Становище Правобережної України під владою Польщі

 • Історія України - Світлична В. В. - Українська культура другої пол. XVII - XVIII ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Скарги послів Богдана Хмельницького, відправлених на сейм у Варшаву (липень 1648 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Лист турецького султана Мухаммеда IV до Богдана Хмельницького (1655 р., Константинополь)

 • Історія України - Світлична В. В. - Із листа Богдана Хмельницького до князя Трансільванії Юрія Ракоці (22 березня 1656 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Із листа Богдана Хмельницького до шведського короля Карла Густава (16 листопада 1656 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - З літопису Григорія Грабянки

 • Історія України - Світлична В. В. - З указу Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії (10 листопада 1764 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - З таємної настанови Катерини II П. О. Румянцеву (листопад 1764 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - З Маніфесту Катерини II про ліквідацію Запорозької Січі

 • Історія України - Світлична В. В. - 5. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (кін. XVIII - поч. XX ст.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 5.1. Українське національне відродження XIX ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Причини піднесення національних процесів в Україні

 • Історія України - Світлична В. В. - Характеристика національно-визвольного руху в Україні XIX ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Західна Україна

 • Історія України - Світлична В. В. - 5.2. Соціально-економічна модернізація України

 • Історія України - Світлична В. В. - Особливості капіталізації економіки Наддніпрянської і Західної України

 • Історія України - Світлична В. В. - Соціальні зміни, спричинені модернізацією економіки

 • Історія України - Світлична В. В. - 5.3. Україна на початку XX ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Активізація революційно-визвольної боротьби

 • Історія України - Світлична В. В. - Україна в революції 1905-1907 рр

 • Історія України - Світлична В. В. - Столипінська аграрна реформа в Україні

 • Історія України - Світлична В. В. - Україна в роки Першої світової війни (серпень 1914 - листопад 1918 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Культурний розвиток України на поч. XX ст

 • Історія України - Світлична В. В. - Освіта

 • Історія України - Світлична В. В. - Наука

 • Історія України - Світлична В. В. - Література

 • Історія України - Світлична В. В. - Театральне мистецтво

 • Історія України - Світлична В. В. - Музика

 • Історія України - Світлична В. В. - Образотворче мистецтво

 • Історія України - Світлична В. В. - Із доповіді голови слідчої комісії про недільні школи (20 серпня 1862 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - З обвинувачувальної справи Т. Г. Шевченка (26 травня 1847 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Із Емського акту

 • Історія України - Світлична В. В. - Із програми Русько-української радикальної партії

 • Історія України - Світлична В. В. - Із програми Української соціал-демократичної робітничої партії

 • Історія України - Світлична В. В. - Із платформи Союзу визволення України (серпень 1914 р)

 • Історія України - Світлична В. В. - Зі спогадів С. Васильченка про 100-літній ювілей Т. Г. Шевченка (1914р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 рр

 • Історія України - Світлична В. В. - 6.1. Лютнева революція в Росії та Україна

 • Історія України - Світлична В. В. - 6.2. Доба Української Центральної Ради. Відродження державності (березень 1917 - квітень 1918 pp.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Консолідація українських сил навколо Центральної Ради

 • Історія України - Світлична В. В. - Центральна Рада і Тимчасовий уряд

 • Історія України - Світлична В. В. - Більшовицький переворот

 • Історія України - Світлична В. В. - Проголошення Української Народної Республіки

 • Історія України - Світлична В. В. - Проголошення радянської влади в Україні. Українсько-більшовицька війна

 • Історія України - Світлична В. В. - Проголошення незалежності УНР

 • Історія України - Світлична В. В. - Брестський договір з країнами німецько-австрійського блоку

 • Історія України - Світлична В. В. - Німецько-австрійська окупація України

 • Історія України - Світлична В. В. - Державний переворот. Падіння Центральної Ради

 • Історія України - Світлична В. В. - 6.3. Доба української держави гетьмана Павла Скоропадського. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (квітень-грудень 1918 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Основні напрями політики уряду П. Скоропадського

 • Історія України - Світлична В. В. - Боротьба антигетьманських сил в Україні

 • Історія України - Світлична В. В. - Падіння Гетьманату

 • Історія України - Світлична В. В. - Утворення Західноукраїнської Народної Республіки

 • Історія України - Світлична В. В. - 6.4. Доба Директорії УНР (грудень 1918 -1920 рр.). Злука УНР і ЗУНР

 • Історія України - Світлична В. В. - Політика ЗУНР

 • Історія України - Світлична В. В. - Політика Директорії УНР

 • Історія України - Світлична В. В. - Причини поразки Директорії

 • Історія України - Світлична В. В. - Політика радянсько-більшовицького уряду України

 • Історія України - Світлична В. В. - Розгром Денікіна

 • Історія України - Світлична В. В. - Розгром Врангеля

 • Історія України - Світлична В. В. - Відозва Української Центральної Ради до українського народу (9 березня 1917 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Зі Статуту Генерального Секретаріату (16 липня 1917 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Із III Універсалу Центральної Ради

 • Історія України - Світлична В. В. - З IV Універсалу Центральної Ради

 • Історія України - Світлична В. В. - З мирного договору між УНР і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною (9 лютого 1918 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Із законів про тимчасовий державний устрій України (29 квітня 1918 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Універсал Директорії УНР до трудового селянства (10 січня 1919 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 7. УКРАЇНА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1920-1939 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 7.1. Радянська Україна в 20-30-ті рр

 • Історія України - Світлична В. В. - Соціально-економічні перетворення в Україні на основі непу

 • Історія України - Світлична В. В. - Україна і утворення СРСР

 • Історія України - Світлична В. В. - Політика українізації

 • Історія України - Світлична В. В. - Індустріалізація України

 • Історія України - Світлична В. В. - Колективізація українського села

 • Історія України - Світлична В. В. - Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії

 • Історія України - Світлична В. В. - 7.2. Західна Україна у 20-30-ті рр

 • Історія України - Світлична В. В. - Колонізація Західної України

 • Історія України - Світлична В. В. - Українські землі під владою іноземних держав

 • Історія України - Світлична В. В. - Соціально-економічне гноблення

 • Історія України - Світлична В. В. - Політичне життя. Національно-визвольний рух

 • Історія України - Світлична В. В. - Із офіційного повідомлення про конференцію українських націоналістів у Берліні (3-7 листопада 1927 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Резолюція-протест лекторського персоналу Української господарської академії в ЧСР в справі арештів на Україні (14 грудня 1929 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Доповідна записка І. Леплевського М. Єжову про операції щодо куркулів (вересень 1937 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Закон про незалежність Карпатської України (15 березня 1939 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - 8. УКРАЇНА І ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939-1945 рр.). РУХ ОПОРУ

 • Історія України - Світлична В. В. - 8.1. Початок Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР

 • Історія України - Світлична В. В. - Політика великих держав напередодні війни

 • Історія України - Світлична В. В. - Приєднання Західної України, Північної Буковини та Південної Бессарабії до складу СРСР

 • Історія України - Світлична В. В. - 8.2. Окупація України військами Німеччини та її союзників (22 червня 1941 - 22 липня 1942 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Напад Німеччини на СРСР

 • Історія України - Світлична В. В. - Україна в роки німецької окупації

 • Історія України - Світлична В. В. - 8.3. Рух Опору в Україні

 • Історія України - Світлична В. В. - Радянський рух Опору

 • Історія України - Світлична В. В. - Національно-визвольний рух Опору на чолі з ОУН

 • Історія України - Світлична В. В. - 8.4. Визволення України від фашистських загарбників (грудень 1942 - жовтень 1944 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Зі спогадів очевидців про масові вбивства українських в'язнів силами НКВС (літо 194) р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Акт відмовлення Української держави (Львів, 30 червня 1941 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Наказ СД про страту членів ОУН під проводом Бендери (25 листопада 1941 р.)

 • Історія України - Світлична В. В. - З наказу №227 Наркомату оборони СРСР від 28 червня 1942 р

 • Історія України - Світлична В. В. - З наказу фельдмаршала В. Рейхенау

 • Історія України - Світлична В. В. - Із промови рейхскомісара Е. Коха

 • Історія України - Світлична В. В. - 9. УКРАЇНА В 1945-1991 рр

 • Історія України - Світлична В. В. - 9.1. Період посилення сталінського тоталітарного режиму (1945-1953 рр.)

 • Історія України - Світлична В. В. - Територіальні зміни в Україні після Другої світової війни

 • Історія України - Світлична В. В. - Україна на міжнародній арені

 • Історія України - Світлична В. В. - Відбудова господарства

 • Історія України - Світлична В. В. - Перетворення в Західній Україні

 • 1 2