Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - ВСТУП

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - Навчальний план курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 1. ГЕНЕЗИС СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 1.1 Економічна думка кінця XIX - першої третини XX ст. як теоретичне підгрунтя формування сучасних економічних теорій

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 1.2 Основні напрями розвитку теорії в XX ст

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 1.3 Сучасна економічна теорія: нові тенденції розвитку

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ І СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.1. Економічний лібералізм: особливості й підходи

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.2 Теоретична конструкція чистої ринкової економіки Л. Мізеса

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.3. Теорія спонтанного порядку Ф. Хайєка

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.4. Теорія економічних порядків В. Ойкена

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.5. Економічна реформа Л. Ерхарда

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.6. Концепція соціального ринкового господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 2.7. Чиказька школа економічної думки: Френк Найт

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 3. МОНЕТАРИЗМ ЯК ОСНОВНА ШКОЛА СУЧАСНОЇ НЕОКЛАСИКИ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 3.1. Теоретичні засади монетаризму, його еволюція та особливості

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 3.2. Основні постулати економічної доктрини М. Фрідмена

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 3.3. Проблеми циклічності та інфляції в інтерпретації М. Фрідмена

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 3.4. Концепція "природного безробіття" М. Фрідмена

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 4. ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО КОНСЕРВАТИЗМУ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 4.1. Теорія раціональних очікувань

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 4.2. Теорія пропозиції

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 4.3. Теорія недосконалої інформації

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5. НЕОКЕЙНСІАНСТВО І ПОСТКЕЙНСІАНСТВО

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.1. Теорії неокейнсіанства

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.1.1. Теорія економічного зростання Р. Харрода. Модель Харрода-Домара

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.1.2. Неокейнсіанська теорія циклу (Е. Хансен)

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.2. Теорії посткейнсіанства (ліве кейнсіанство та монетарне кейнсіанство)

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.2.1. Теорія нагромадження капіталу Дж. Робінсон

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.2.2. Теорія вартості та ціноутворення П. Сраффи

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.2.3. Теорія сукупного попиту та циклу М. Калецьки

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.2.4. Монетарне кейнсіанство у США

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 5.3. Нове кейнсіанство

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6. СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА НОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.1. Особливості сучасного інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.2. Теорія техноструктури Дж. Гелбрейта

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.3. Економіка домінування Ф. Перру

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.4. Методологія Р. Хейлбронера

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.5. Інституціонально-соціологічний підхід Г. Мюрдаля

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.6. Методологія нової інституціональної теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.7. Інституціональна економічна теорія Д. Норта

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.8. Внесок О. Вільямсона та Е. Остром у розвиток нової інституціональної теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 6.9. Теорія ігор (Дж. Неш)

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 7. НЕОРДИНАРНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ І ШКОЛИ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 7.1. Й. Шумпетер: інновації як фактор економічного зростання

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 7.2. Становлення шведської школи

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 7.3. Концепція множинності моделей соціалізму О. Ланге

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 7.4. Економічна модель "витрати - випуск" В. Леонтьєва

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 8. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 8.1. Сучасні інтерпретації порівняльних переваг: забезпеченість факторами виробництва, теорема вирівнювання цін на фактори виробництва

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 8.2. Виграш від торгівлі та експорт, що розоряє

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 8.3. Парадокс В. Леонтьєва

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 8.4. Теорія конкурентних переваг

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9. МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН "ТРЕТЬОГО СВІТУ"

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9.1. Проекти нового світового порядку

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9.2. "Азіатська драма" Г. Мюрдаля

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9.3. Моделі дуалістичної економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9.3.1. Модель Льюїса

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9.3.2. Концепція "великого стрибка"

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 9.3.3. Теорії нееквівалентного обміну

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 10. ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 10.1. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 10.2. Теорії кризової епохи початку комп'ютерної революції

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 10.3. Теорії підприємницької економіки та інформаційного суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 11. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 11.1. Сутність поняття "знання" у трактовці вчених-економістів XX ст

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 11.2. Знання та ресурсна теорія

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 11.3. Знання та інформація

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - 11.4. Особливості економіки знань

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О. - ЛІТЕРАТУРА