Фінансове право України - Воронова Л. К

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1. НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг із наказу МОН України від 23.01.2009, №48)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2. ПРОГРАМА проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджене МОН України від 23.01.2004, №48)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ МОН України від 10.12.2005, №774)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів (затверджені наказом МОН України від 30.12.2005, №774)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Змістовий модуль I

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Тема 4. Правові засади організації та здійснення фінансового контролю

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Тема 7. Бюджетне право як відгалузь фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Тема 14. Публічно-правове регулювання банківської діяльності

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.1 Поняття фінансів, їх ознаки і функції

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.2. Фінансова система України та її структура

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.3. Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.1. Предмет і метод фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.2. Система фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.3. Джерела фінансового права. Фінансове законодавство

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.4. Фінансове право в системі права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.5. Наука фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.1. Поняття, структура, особливості і види фінансово-правових норм

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.2. Зміст і особливості фінансових правовідносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.3. Структура фінансових правовідносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.4. Види фінансових правовідносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4.1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4.2. Види фінансового контролю

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4.3. Методи фінансового контролю

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4.4. Органи фінансового контролю

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4.5. Аудиторський контроль

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 5.1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 5.2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 5.3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 5.4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 6.1. Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 6.2. Поняття і види державних і муніципальних витрат

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 7. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 7.1. Бюджетне право в системі фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 7.2. Бюджетні права як правовий інститут

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 7.3. Бюджетні повноваження України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 7.4. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 8.1. Бюджет, його доходи і видатки. Бюджетна класифікація

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 8.2. Складові бюджету. Співвідношення загального і спеціального фондів бюджету. Дефіцит і профіцит бюджету

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 8.3. Бюджетна система України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 8.4. Державний бюджет України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 8.5. Місцеві бюджети

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 9. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 9.1. Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 9.2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 9.3. Складання проектів бюджетів

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 9.4. Розгляд і прийняття проекту закону

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 9.5. Виконання бюджетів. Співвідношення банківської і казначейської форм виконання бюджетів

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 9.6. Звітність про виконання бюджетів

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 10.1. Поняття і значення міжбюджетних відносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 10.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 10.3. Бюджетне регулювання як основний засіб упорядкування міжбюджетних відносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 10.4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 11. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.2. Податкова система України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.3. Поняття, ознаки та функції податку. Класифікація податків і зборів

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.4. Правовий механізм податку і його елементи

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.5. Непрямі податки

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.6. Прибуткові податки

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.7. Податки на майно

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.8. Податок на промисел

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.9. Консолідовані податки

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.10. Мито

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.11. Загальнодержавні збори

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 11.12. Місцеві податки і збори

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 12.1. Правовий режим державного кредиту. Види державних запозичень

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 12.2. Поняття державного боргу

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 12.3. Управління державним внутрішнім боргом

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 13. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВ'ОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 13.1. Загальна характеристика страхування. Особливості державного страхування

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 13.2. Види страхування. Обов'язкове страхування

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 14. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 14.1. Банківська система України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 14.2. Правовий статус Національного банку України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 14.3. Банківське регулювання і банківський нагляд

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 15.1. Грошова система України

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 15.2. Поняття і зміст грошового обороту

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 15.3. Правове регулювання готівкового обігу

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 15.4. Правове регулювання безготівкових розрахунків

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 16. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 16.1. Поняття валюти і валютних цінностей

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 16.2. Зміст валютного регулювання

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 16.3. Валютний контроль

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 16.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 17. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 17.1. Поняття ціни

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 17.2. Система цін

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 17.3. Органи ціноутворення

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3. Література

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4. Поточний (модульний) контроль знань студентів