Фінансове право України - Воронова Л. К

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1. НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг із наказу МОН України від 23.01.2009, №48)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2. ПРОГРАМА проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджене МОН України від 23.01.2004, №48)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ МОН України від 10.12.2005, №774)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів (затверджені наказом МОН України від 30.12.2005, №774)

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Змістовий модуль I

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Тема 4. Правові засади організації та здійснення фінансового контролю

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Тема 7. Бюджетне право як відгалузь фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - Тема 14. Публічно-правове регулювання банківської діяльності

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.1 Поняття фінансів, їх ознаки і функції

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.2. Фінансова система України та її структура

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.3. Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 1.4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.1. Предмет і метод фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.2. Система фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.3. Джерела фінансового права. Фінансове законодавство

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.4. Фінансове право в системі права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 2.5. Наука фінансового права

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.1. Поняття, структура, особливості і види фінансово-правових норм

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.2. Зміст і особливості фінансових правовідносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.3. Структура фінансових правовідносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 3.4. Види фінансових правовідносин

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - ТЕМА 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 • Фінансове право України - Воронова Л. К. - 4.1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю