Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л. - 6. Стратегія спрощення

Суть такого менеджменту - у процесі розвитку організації зберігати все якомога простішим і природнішим. Організації, керівники яких своєчасно звільняються від різних ускладнень, керуються одним із золотих правил бізнесу: "Якщо ваш бізнес отримує 10 % доходу від капіталовкладень, то кожен долар, заощаджений при спрощенні, дорівнює десяти доларам збільшеного доходу". Реалізація стратегії починається із спрощення робіт. Відповіді на запитання "Яких результатів я досягаю у своїй роботі?"; "Чому я їх досягаю?"; "Що я роблю такого, в чому немає потреби?" примушують кожного працівника повернутися до початку своєї роботи і задуматися над тим, що робиться краще. Стратегія спрощення не потребує значних витрат, на відміну від стратегії ризику та ідей менеджменту, але пов'язана з високим рівнем управлінської культури вищого керівництва, що дає змогу ефективно спілкуватися зі своїми підлеглими. Менеджер також повинен спрощувати структуру організації (не більше трьох ланок управління), процедуру й систему інформації, документообігу, контролю, ділові відносини в горизонтальному й вертикальному напрямах і нагороджувати тих, хто спрощує складні завдання і процеси і тим самим робить результати більш прибутковими.

7. Стратегія якості

Однією із найбільш вдалих стратегій, яку вибрали в період відновлення економіки японські підприємці, стала стратегія якості, що створила відомі всьому світові японські кухлі якості. Колишні спроби підвищити продуктивність праці зосереджувалися на двох запитаннях: "Як можна випустити продукцію дешевше?"; "Як можна випустити продукцію швидше?". Нині успішні менеджери прагнуть знайти відповідь на запитання "Як можна правильно випустити нову продукцію з першого разу?". Давно визначено, що високу якість забезпечують чотири ключових результати:

O нижча собівартість виробленої продукції;

O великий обсяг випущеної продукції;

O робоча гордість і рейтинг фірми;

O прихильність покупців.

Стратегія якості грунтується на двох параметрах: розвиток якості і контроль якості, де перший чинник є вагомішим. Стратегія якості може бути реалізована тільки за повної зацікавленості вищого керівництва у випуску високоякісної продукції. Для успішної реалізації цієї стратегії менеджери повинні:

O досягти того, щоб кожний працівник розумів, що є якістю, а що ні. Якісне виконання роботи - це:

- відповідність її виконання стандартам;

- загальна довгострокова програма і зобов'язання завжди робити все правильно з першого разу;

- відповідні планування і конструювання;

- запобігання появі дефектів;

- те, що піддається вимірюванню вартості якості (вартість виробу, виготовленого правильно з першого разу);

O структурувати діяльність підприємства так, щоб кожен розумів, хто і як визначатиме якісне виконання роботи;

O навчити кожного основ технічного і статистичного контролю якості;

O використовувати ідеї тих, хто виконує роботу, для її поліпшення;

O поводитися з клієнтами фірми як з довічними партнерами. Менеджмент у забезпеченні якості конкретної роботи, виконанні кожним працівником служби безпеки своїх функцій - це особлива відповідальність у діяльності самого менеджера безпеки, керівництва служби безпеки. Забезпечуючи високу якість, працівники служби безпеки створюють тим самим надійні умови для спокійної і ритмічної діяльності компанії в цілому.

8. Стратегія лояльності і відданості

Один із найбільш складних аспектів ефективного менеджменту полягає в тому, щоб допомогти працівникам зрозуміти і самостійно досягати поставлених цілей, отримуючи у відповідь лояльне ставлення до них фірми. Девіз американської авіакомпанії "Дельта", що успішно реалізовує стратегію лояльності й відданості, такий: "Давши працівникам лояльність і відданість, ви отримаєте їх у відповідь". Стратегія дуже проста й ефективна, а для її реалізації менеджери мають:

O забезпечити повну гарантованість роботи й винагород (зокрема, вирішення соціальних питань);

O зберігати канали спілкування підлеглих відкритими так, щоб 100% їхніх ідей надходило до вищого керівництва;

O просувати працівників зсередини, даючи їм зрозуміти, що лояльність винагороджується;

O вкладати гроші в довгострокове зростання, навчання і розвиток працівників;

* домогтися, щоб винагорода сприймалася як справедлива;

O реалізувати принцип "поводьтеся з працівниками так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами".

Відданість - дуже тонка і глибока матерія, вона - в душі й серці людини. Це потрібно завжди пам'ятати, особливо коли хочеться в управлінській діяльності задобрити когось тільки через його шлунок, даровані предмети й речі. Можна підкуповувати і навіть купити, але зрадженим такий працівник ніколи не буде. Тому, щоб у відповідь мати відданість і лояльність, потрібно, окрім матеріального стимулювання, "пустити" працівника в свою душу і обігріти його теплотою свого серця.Схожі статті
Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л. - 6. Стратегія спрощення

Предыдущая | Следующая