Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л. - 1.2.5. Безпека підприємства в політико-правовій сфері

Політико-правова безпека підприємства (ППБП) - це захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства, неефективної роботи юридичного відділу підприємства. Вона визначає середовище, в якому функціонують підприємства, а також "правила гри для них".

Правова складова полягає у всебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства. Правову небезпеку становлять:

O недостатня правова захищеність інтересів підприємства в договірній та іншій діловій документації;

O низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

O порушення юридичних прав підприємства і його працівників;

O навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих відомостей;

O порушення норм патентного права.

Протидією цим негативним впливам повинна займатися юридична} патентно-ліцензійна служба, зокрема, вона має здійснювати правове забезпечення діяльності підприємства, юридичне опрацювання договірної документації, ведення судових і арбітражних розглядів, правове навчання персоналу, контроль порушень норм патентного права тощо.

Зовнішньою загрозою ППБП є часті зміни уряду, нестабільність системи оподаткування, надмірні втручання держави у справи бізнесу тощо. Серйозну загрозу діяльності підприємства становить відсутність правових гарантій у разі насильницького відчуження власності, заблокування рахунків підприємств та ін.

До внутрішніх нормативно-правових загроз підприємства належать шкідливі, непродумані норми внутрішнього розпорядку, посадові положення, інструкції, розпорядження, рішення трудового колективу. Загрозу підприємству становить і відсутність законодавчої бази, яка б давала змогу цивілізовано працювати охоронним службам, усувати неузгодженість діяльності приватних охоронних фірм із державними органами.

Загальний процес забезпечення політико-правової складової економічної безпеки відбувається за типовою схемою, яка охоплює такі елементи (дії) організаційно-економічного спрямування:'

1) аналіз загроз негативних впливів;

2) оцінка поточного рівня забезпечення;

3) планування комплексу заходів підвищення цього рівня;

4) здійснення ресурсного планування;

5) планування роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства (організації);

6) оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо гарантування належного рівня безпеки.

Насамперед детально аналізують загрози внутрішніх і зовнішніх негативних впливів на політико-правову складову економічної безпеки та причини їх виникнення.

Основними причинами виникнення внутрішніх негативних впливів можуть бути:

А) низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

Б) недостатнє фінансування юридичного забезпечення підприємницької або іншої діяльності;

В) небажання чи нездатність підприємства (організації) активно впливати на зовнішнє політико-правове середовище його (її) діяльності.

Останнє звичайно виявляється у слабкому правовому опрацюванні договірних відносин певного суб'єкта господарювання з іншими, невмінні захищати інтереси підприємства (організації) в конфліктних ситуаціях, неефективному плануванні юридичного забезпечення бізнесової діяльності.

Причини виникнення зовнішніх негативних впливів здебільшого мають подвійний характер:

1) політичний:

А) зіткнення інтересів суспільних груп (верств) населення з економічних, національних, релігійних та інших мотивів;

Б) військові конфлікти (дії);

В) економічна й політична блокада, ембарго;

Г) фінансові та політичні кризи світового (міжнародного) характеру.

2) законодавчо-правовий:

А) здійснення власних політичних та інших цілей партіями (суспільними рухами), що перебувають при владі;

Б) зміна положень чинного законодавства з питань власності, господарського і трудового права, оподаткування тощо. Оцінка поточного рівня забезпечення політико-правової безпеки підприємства (організації) проводиться за кількома напрямами:

1) рівень організації та якості робіт із забезпечення цієї складової загального рівня економічної безпеки;

2) бюджетно-ресурсне забезпечення робіт;

3) ефективність діяльності відповідних підрозділів суб'єктів господарювання.

Загальний процес охорони правової складової економічної безпеки відбувається за типовою схемою, яка охоплює такі елементи (дії) організаційно-економічного спрямування:

O аналіз загроз негативних впливів;

O оцінка поточного рівня забезпечення;

O планування комплексу заходів щодо підвищення цього рівня;

O ресурсне планування;

O планування роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства;

O оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо організації належного рівня безпеки.

Індикатори оцінки рівня політико-правової безпеки підприємства наведено у табл. 1.1

Таблиця 1.1. Показники безпеки підприємства у політико-правовій сфері

показники безпеки підприємства у політико-правовій сфері

Для оцінки рівня правової безпеки визначають коефіцієнт співвідношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових норм до загального розміру відвернених юридичною службою втрат. Якщо втрат немає, то підприємство характеризується абсолютною правовою безпекою. Якщо втрати становлять: 25-50% - нестабільний стан; 50-75% - критичний стан; 75-100% - критичний стан.Схожі статті
Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л. - 1.2.5. Безпека підприємства в політико-правовій сфері

Предыдущая | Следующая