Екологічне право України - Шуміло О. М

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - ВСТУП

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ВОД

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Актуальні проблеми правової охорони вод в Україні

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Води як об'єкт правового регулювання

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Водне законодавство України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Право власності на води та право користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Право водокористування

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Правова охорона вод

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 8. Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ НАДР

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Надра як об'єкт правової охорони та використання

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Законодавство України про надра

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Право надрокористування: види та характеристика

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Права та обов'язки надрокористувачів

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Правова охорона надр

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Юридична відповідальність у сфері охорони та використання надр. Вирішення спорів у галузі надрокористування

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Законодавство України про рослинний світ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Використання об'єктів рослинного світу

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Правова охорона рослинного світу