Екологічне право України - Шуміло О. М

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - ВСТУП

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ВОД

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Актуальні проблеми правової охорони вод в Україні

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Води як об'єкт правового регулювання

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Водне законодавство України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Право власності на води та право користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Право водокористування

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Правова охорона вод

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 8. Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ НАДР

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Надра як об'єкт правової охорони та використання

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Законодавство України про надра

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Право надрокористування: види та характеристика

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Права та обов'язки надрокористувачів

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Правова охорона надр

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Юридична відповідальність у сфері охорони та використання надр. Вирішення спорів у галузі надрокористування

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Законодавство України про рослинний світ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Використання об'єктів рослинного світу

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Правова охорона рослинного світу

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони та використання об'єктів рослинного світу

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Актуальні проблеми правової охорони лісів в Україні

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Ліси як об'єкт правової охорони та використання в Україні

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Лісові правовідносини

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Нормативно-правове регулювання лісових правовідносин

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Право власності на ліси

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Право користування лісами, лісові сервітути

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 8. Організація лісового господарства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 9. Ведення лісового господарства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 10. Охорона і захист лісів

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 11. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 12. Вирішення спорів у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, відповідальність за порушення лісового законодавства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Загальна характеристика тваринного світу і проблем його охорони та використання

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Об'єкти тваринного світу, їхнє правове визначення та право власності на них

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Загальна характеристика використання об'єктів тваринного світу

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Правове регулювання ведення мисливського господарства та здійснення полювання

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Правове регулювання здійснення промислового рибальства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Правове регулювання здійснення любительського та спортивного рибальства

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 8. Організаційно-правові заходи щодо охорони тваринного світу

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 9. Особливості міжнародної торгівлі об'єктами тваринного світу, що перебувають під загрозою зникнення

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: сучасний стан і проблеми

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Заходи щодо охорони атмосферного повітря

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Порядок реалізації управлінських заходів щодо охорони атмосферного повітря

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Клімат та озоновий шар як об'єкти правової охорони

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 7. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Загальна характеристика ПЗФ України та проблеми його формування

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Загальна характеристика законодавства про ПЗФ України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 3. Загальна характеристика правового режиму територій та об'єктів ПЗФ України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 4. Особливості правового режиму природних заповідників, біосферних заповідників і національних природних парків

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 5. Особливості правового режиму регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 6. Особливості правового режиму ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків і парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 7. Порядок створення й оголошення територій та об'єктів ПЗФ України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 8. Особливості використання територій та об'єктів ПЗФ України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 9. Форми власності на території та об'єкти ПЗФ України та особливості правового режиму їхніх земель

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ України

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - РОЗДІЛ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 1. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - 2. Обов'язок іноземних юридичних осіб і громадян та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

 • Екологічне право України - Шуміло О. М. - ЛІТЕРАТУРА