Цивільний процес України - Харитонов Є. О

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Передмова

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Розділ І. Теоретичні основи цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 1. Цивільне процесуальне право України як галузь права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Предмет і система цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Метод цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Джерела цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Дія цивільних процесуальних норм

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Цивільне процесуальне право як наука і навчальна дисципліна. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 2. Принципи цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та система принципів цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Застосування загальноправових принципів у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Міжгалузеві принципи, що властиві правосуддю в цілому

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Здійснення правосуддя виключно судами

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише закону

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Рівність усіх учасників цивільного процесу перед законом і судом

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Гласність і відкритість цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Змагальність сторін

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Обов'язковість судових рішень

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Принцип здійснення судочинства державною мовою

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Зміст, об'єкт та суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Розділ II. Загальні положення цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 4. Особи, які беруть участь у справі. Сторони у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття осіб, які беруть участь у справі. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Процесуальна співучасть

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Процесуальне правонаступництво

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 5. Треті особи у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 6. Участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Суб'єкти та форми участі у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Участь прокурора в цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб як захисників прав, свобод та інтересів інших осіб

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 7. Представництво у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття представництва у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Процесуальне становище представника у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Повноваження представника в суді

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Підстави виникнення представництва у цивільному процесі. Види представництва у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Особливості необхідного (законного) представництва

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Особливості добровільного представництва

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Документи, що посвідчують повноваження представників

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 8. Інші учасники цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття "інших учасників процесу"

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Особи, які допомагають при розгляді та вирішенні цивільної справи по суті

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Секретар судового засідання

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Судовий розпорядник

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 9. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття юрисдикції та її види

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Підсудність та її види

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 10. Докази

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Судове доказування: поняття, предмет, етапи. Обов'язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Судові докази: поняття і види. Належність та допустимість доказів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Оцінка доказів. Забезпечення доказів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Види засобів доказування

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Речові докази

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Висновок експерта

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 11. Процесуальні строки

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття, значення і види процесуальних строків

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Обчислення, поновлення і продовження процесуальних строків

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 12. Судові виклики і повідомлення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Судові повістки

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Зміст судової повістки і оголошення про виклик до суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Порядок вручення судових повісток

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 13. Судові витрати

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та види судових витрат. Судовий збір

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Відстрочення і розстрочення судових витрат, зменшення розміру та повернення судових витрат

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 14. Заходи процесуального примусу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття, підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Попередження і видалення із залу судового засідання

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід свідка

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Привід свідка

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Розділ III. Провадження у суді першої інстанції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Підрозділ І. Наказне провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 15. Судовий наказ

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття, правова природа та особливості інституту наказного провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Стадії наказного провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Відкриття наказного провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Скасування судового наказу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Підрозділ II. Позовне провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 16. Позов

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття позову

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Елементи позову

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Види позовів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Право на позов

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Об'єднання і роз'єднання позовів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 6. Захист інтересів відповідача

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 7. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 8. Забезпечення позову

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Види забезпечення позову

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Розгляд заяви про забезпечення позову

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 17. Відкриття провадження у справі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Відкриття провадження у справі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Позовна заява і заява про відкриття провадження у справах наказного і окремого провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 18. Провадження у справі до судового розгляду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття, мета та завдання провадження у справі до судового розгляду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Процесуальний порядок провадження у справі до судового розгляду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 19. Судовий розгляд

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та суть судового розгляду. Строки судового розгляду. Головуючий у судовому засіданні

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Порядок розгляду справи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Зупинення провадження у справі, його відновлення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Фіксування судового процесу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 20. Судові рішення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та види судових рішень

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Рішення суду: зміст і вимоги до нього

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Негайне виконання рішення суду, забезпечення його виконання

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Законна сила судового рішення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 6. Ухвали суду першої інстанції та їх законна сила

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Законна сила ухвал суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 7. Окремі ухвали суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 21. Заочний розгляд справи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Порядок подання та розгляду заяви про перегляд заочного рішення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 22. Окреме провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Загальні положення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Розгляд судом справ про усиновлення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 7. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 11. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Розділ IV. Перегляд судових рішень

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 23. Апеляційне провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Суть та значення апеляційного провадження в цивільному судочинстві. Модель апеляції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Повноваження суду апеляційної інстанції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 6. Ухвали та рішення апеляційного суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 24. Касаційне провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Суть та значення касаційного провадження

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Право касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Прийняття касаційної скарги до розгляду, підготовка до розгляду справи та розгляд касаційної скарги судом касаційної інстанції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Повноваження суду касаційної інстанції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 25. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Загальна характеристика і підстави перегляду судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Процесуальні особливості перегляду судових рішень Верховним Судом України

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 26. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття, суть та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Підстави перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Розділ V. Питання виконання судових рішень. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Третейське судочинство

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 27. Участь суду у виконанні судових рішень

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Звернення судових рішень до виконання

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Виконавчі документи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Мирова угода в процесі виконання. Зміна та встановлення способу і порядку виконання рішення суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Поворот виконання рішення суду

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Судовий контроль за виконанням судових рішень

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 6. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 28. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Провадження у справах за участю іноземних осіб

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Цивільне процесуальне становище іноземних осіб

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 4. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 5. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - Глава 29. Третейське судочинство

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та суть третейського судочинства. Види третейських судів

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 2. Загальні умови третейського розгляду справи

 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О. - 3. Порядок третейського розгляду і вирішення справи