Цивільне право України - Харитонов Є. О

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Розділ I. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 1. Цивільне право як право приватне

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Дихотомія "приватне право - публічне право" як підгрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Джерела приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Співвідношення приватного і цивільного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Цивілістика

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 2. Європейські системи приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Значення порівняльної цивілістики

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Критерії класифікації

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Європейські традиції приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Європейські родини приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Романська родина приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Центральноєвропейська родина приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Англосаксонська родина приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Східноєвропейська родина приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Традиція приватного права з Україні

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 3. Розвиток цивільного права і законодавства України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Особливості формування цивільного права в Україні

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Становлення традиції цивільного права в Україні

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Радянське цивільне право в Україні

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3.2. ЦК УРСР 1963 р

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Створення ЦК України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 4. Цивільне право як галузь українського права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Концепція цивільного права України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Сучасне розуміння предмету цивільного права України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Метод цивільно-правового регулювання

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Засади цивільного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Функції цивільного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Структура (система) цивільного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 5. Цивільне законодавство України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття цивільного законодавства

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Акти цивільного законодавства України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Договори

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Звичаї

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Міжнародні договори

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 6. Цивільні правовідносини

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття цивільного правовідношення

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2.1. Суб'єкти цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2.2. Об'єкти цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Зміст цивільного правовідношення

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Види цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Юридичні факти і цивільні правовідносини

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5.1. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5.2. Класифікація юридичних фактів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 7. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Загальні положення про фізичну особу

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Правоздатність фізичних осіб

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Ім'я фізичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Місце проживання фізичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Поняття та елементи дієздатності фізичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Диференціація дієздатності фізичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 10. Акти цивільного стану

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 11. Фізична особа як підприємець

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 12. Опіка та піклування

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 8. Юридичні особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття і ознаки юридичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Суть юридичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Правосуб'єктність юридичної особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Класифікація юридичних осіб

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Види (форми) юридичних осіб приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Виникнення та припинення юридичних осіб

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 10. Об'єкти цивільних прав (правовідносин)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Інформація як об'єкт цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8. Інші об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 11. Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Здійснення цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Межі здійснення цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Виконання цивільних обов'язків

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Захист цивільних прав та інтересів судом

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 9. Самозахист цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 10. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 12. Правочини

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття і ознаки правочину

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Види правочинів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Форми правочинів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Тлумачення змісту правочину

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Відмова від правочину

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Недійсність правочинів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Правові наслідки недійсності правочину

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8. Окремі види недійсних правочинів

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8.1. Правочини з дефектами суб'єктного складу

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8.2. Правочини з дефектами волі

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8.3. Правочини з дефектами форми

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8.4. Правочини з дефектами змісту та порядку укладення

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 13. Представництво

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття представництва

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Підстави виникнення та види представництва

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Склад правовідносин представництва

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Передоручення

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Представництво за довіреністю

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Представництво з перевищенням повноважень

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Представництво і комісія

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Представництво і звичайне посередництво

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Представництво і договір на користь третьої особи

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Представництво і порука

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Розділ III. РЕЧОВІ ПРАВА

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Підрозділ 1. Право власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 14. Загальні положення права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Право власності в системі речових прав

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Поняття власності і права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Зміст права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Здійснення права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5.1. Право господарського відання

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5.2. Право оперативного управління

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 15. Набуття і припинення права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Загальні положення про набуття права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Первісні (первинні) способи набуття права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Припинення права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Відчуження власником свого майна

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Відмова власника від права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати (ст. 348 ЦК)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Право власності на майно припиняється в разі знищення цього майна (ст. 349 ЦК)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Припинення права власності у зв'язку із викупом майна у власника

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Реквізиція

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 8. Конфіскація

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 16. Види права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Класифікації права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Види права власності за суб'єктом

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2.1. Право публічної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2.2. Право приватної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Види права власності залежно від числа власників (індивідуальна та спільна власність)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3.1. Поняття і види права спільної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Види права власності залежно від правового режиму

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.2. Право власності на житло

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.3. Право довірчої власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 17. Захист права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Загальна характеристика захисту права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Віндикаційний позов

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Визнання права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Підрозділ 2. Інші речові права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 18. Суміжні речові права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Права на чужі речі. Загальна характеристика прав на чужі речі

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Сервітути

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Володіння і право володіння чужим майном

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6.1. Володіння як самостійне речове право

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6.2. Право володіння чужим майном

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 19. Право інтелектуальної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1 Поняття та види інтелектуальної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Зміст права інтелектуальної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Здійснення права інтелектуальної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Захист права інтелектуальної власності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Розділ IV. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 20. Загальні положення про зобов'язання

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття зобов'язання

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Види зобов'язань і система зобов'язального права

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Елементи зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Підстави виникнення зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 6. Припинення зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 7. Виконання зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 21. Забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3. Речово-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3.1. Застава

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3.2. Завдаток

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 3.3. Притримання

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4. Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.1. Неустойка

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.2. Порука

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 4.3. Гарантія

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - Глава 22. Відповідальність у цивільному праві

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 1. Поняття цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право України - Харитонов Є. О. - 2. Підстава цивільно-правової відповідальності

 • 1 2