Банківські операції - Васюренко O. B

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - ВСТУП

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 1. СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 1.1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 1.3. Становлення та розвиток банківської системи України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 2.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 2.2. Функції та операції Національного банку України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 2.3. Грошово-кредитна політика Національного банку України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 2.4. Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 3.1. Види й операції банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 3.2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 3.3. Порядок створення та реєстрації банків України

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 3.4. Ліцензування банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 4.1. Власні ресурси банку та їх економічна характеристика

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 4.2. Депозитні операції банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 4.3. Правила відображення в обліку операцій із формування власних та залучених коштів банку

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 4.4. Недепозитні операції банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ КЛІЄНТІВ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 5.1. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 5.2. Розрахункові операції банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 5.3. Організація готівково-грошового обігу в банківських установах

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 6.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 6.2. Організація кредитної діяльності банку

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 6.3. Основні етапи процесу банківського кредитування

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 7.1. Поняття й основи класифікації банківських операцій з цінними паперами

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 7.2. Інвестиційні операції банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 7.3. Операції банків з векселями

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 7.4. Правила відображення в обліку операцій з цінними паперами

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 8.1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 8.2. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 8.3. Основні форми міжнародних розрахунків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - Розділ 9. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 9.1. Сутність валютного ринку

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 9.2. Конверсійні операції банків

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 9.3. Управління валютною позицією банку

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 9.4. Особливості обліку валютних операцій банку

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - 9.5. Сучасні проблеми та перспективи розвитку валютного ринку

 • Банківські операції - Васюренко O. B. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ