Банківські операції - Прасолова С. П

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - ВСТУП

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 2. Організація діяльності банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Класифікація банківських операцій

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Функції власного капіталу

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 4. Операції банків із залучення коштів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 2. Особливості здійснення розрахунково-касових та кредитних операцій банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 7. Операції банків з готівкою

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 8. Операції банку з пластиковими картками

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 9. Операції банків з векселями

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 10. Кредитні операції банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 11. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 4. Операції банків з цінними паперами, позабалансові та операції щодо забезпечення фінансової стійкості банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 16. Операції банків з цінними паперами

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 17. Операції з надання банківських послуг

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Термінологічний словник

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем І

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.1. Особливості класифікації банківських операцій

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.2. Особливості розрахунку ресурсів комерційних банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.3. Прості проценти та особливості їх застосування при нарахуванні процентів на депозитні вклади

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.4. Складні проценти (проценти з капіталізацією) та механізми їх застосування

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.5. Розрахунки з урахуванням інфляції

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.6. Ефективна ставка простих процентів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.7. Особливості нарахування процентів за ощадними вкладами

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1.8. Ефективність депозитних операцій

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем II

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2.1. Особливості безготівкових та готівкових розрахунків в національній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2.2. Операції банків з векселями

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2.3. Ведення кредитної справи та оцінка кредитоспроможності позичальника

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2.4. Розрахунки за різними способами погашень кредитів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2.5. Розрахунки за окремими видами кредитів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 1. Модель оцінювання терміну окупності

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2. Модель оцінювання доходності використаного капіталу

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 3. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі сучасної вартості потоку платежів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі внутрішньої норми доходності (IRR)

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 2.6. Операції банків з пластиковими картками

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем III

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 3.1. Особливості застосування крос-курсу, спот-курсу та розрахунки за курсом форвард

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 3.2. Особливості визначення валютної позиції банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем IV

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.1. Операції банку з акціями

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.2. Операції з депозитними та ощадними сертифікатами на ринку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.3. Операції з облігаціями

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.4. Особливості розрахунків за лізинговими операціями банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.5. Розрахунки за факторинговими операціями

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.6. Розрахунки за іншими послугами банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.7. Розрахунки, пов'язані із забезпеченням фінансової стійкості банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.8. Розрахунки, пов'язані з формуванням резервів за активними операціями банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - 4.9. Особливості оцінки фінансових результатів діяльності банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Список рекомендованої літератури

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Основна література

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Додаткова література