Банківські операції - Прасолова С. П

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - ВСТУП

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 2. Організація діяльності банку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Класифікація банківських операцій

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Функції власного капіталу

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 4. Операції банків із залучення коштів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 2. Особливості здійснення розрахунково-касових та кредитних операцій банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 7. Операції банків з готівкою

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 8. Операції банку з пластиковими картками

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 9. Операції банків з векселями

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 10. Кредитні операції банків

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 11. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

 • Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті