Зовнішня політика України - Кучик О. С

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 1. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 1.1. Вихід Київської Русі на міжнародну арену

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 1.2. Зовнішня політика Київської Русі епохи найвищого піднесення (кінець X - середина XI ст.)

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 1.3. Київська Русь у міжнародних відносинах другої половини XI - першої третини XII ст

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 1.4. Зовнішня політика Київської Русі періоду удільної роздробленості (1132-1240)

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 2. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 2.1. Зовнішньополітична діяльність Романа Мстиславича

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 2.2. Участь Польщі та Угорщини у боротьбі за Галицько-Волинське князівство у першій третині XIII ст

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 2.3. Зовнішня політика Данила Галицького

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 2.4. Галицько-Волинська держава на міжнародній арені у другій половині XIII - першій половині XIV ст

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ З. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (до 1648 р.)

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 3.1. Міжнародний контекст появи українського козацтва

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 3.2. Залучення козаків урядом Речі Посполитої до воєн із сусідніми державами

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 3.3. Відносини українських козаків із Кримським ханством і Туреччиною

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 3.4. Молдавський напрям діяльності козацтва

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 3.5. Спроби залучення козаків на службу до європейських та азійських монархів

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 4. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 4.1. Утвердження держави Богдана Хмельницького на міжнародній арені

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 4.2. Зовнішня політика козацької держави у 1654-1657 рр

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 5.ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗАХОДИ НАСТУПНИКІВ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО у ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 5.1. Дипломатична діяльність Івана Виговського та Юрія Хмельницького

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 5.2. Зовнішня політика козацьких гетьманів в умовах розколу України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 5.3. Міжнародний контекст боротьби за незалежну державу Івана Мазепи та Пилипа Орлика

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 5.4. Згасання козацької держави у світлі українсько-російських відносин XVIII ст

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 6. "УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ" В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 6.1. Воєнно-політичні цілі держав Антанти у Першій світовій війні

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 6.2. "Українське питання" у системі міжнародних відносин

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І ГЕТЬМАНАТУ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 7.1. Початок зовнішньополітичної діяльності Української Центральної Ради

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 7.2. Зовнішньополітичні альтернативи Української Центральної Ради. Брестський мир

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 7.3. Зовнішньополітична діяльність Української Держави П. Скоропадського

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 7.4. Спроба відновлення стосунків із Антантою

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 8. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДИРЕКТОРІЇ УНР ТА ЗУНР

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 8.1. Початок дипломатичної діяльності Директорії УНР. Проголошення ЗУНР, Злука УНР і ЗУНР

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 8.2. Франко-українські переговори (грудень 1918 - квітень 1919 рр.)

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 8.3. Діяльність українських місій у державах Антанти

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 8.4. Дипломатія під час війни між УНР, Добровольчою армією А. Денікіна, Радянською Росією

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 8.5. Проблема державної приналежності Східної Галичини, Закарпаття та Північної Буковини в міжнародній політиці

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 8.6. Варшавський договір УНР з Польщею та його наслідки. Ризький мирний договір між Польщею та Росією та його наслідки для України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 9. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 9.1. Зовнішньополітична діяльність "екзильного" уряду УНР в Тарнові

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 9.2. Зовнішньополітична діяльність еміграційного уряду ЗУНР

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 9.3. Становлення зовнішньої політики уряду УСРР

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 9.4. Утворення Союзу PCP. Втрата Україною її дипломатичних прерогатив

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 10. "УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ" В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 10.1. "Українське питання" в європейській політиці

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 10.2. Карпатська Україна в міжнародній політиці

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 10.3. "Українське питання" в зовнішній політиці СРСР напередодні Другої світової війни

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 10.4. Місце України в Гітлерівській концепції завоювання "життєвого простору"

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 11. "УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ" В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 11.1. "Українське питання" в європейській дипломатії на початку Другої світової війни

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 11.2. Проблема українсько-польського кордону в міжнародній політиці

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 11.3. Відновлення діяльності НКЗС У PCP

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 11.4. Розгортання діяльності МЗС У PCP у перші повоєнні роки

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 11.5. Участь УРСР у діяльності міжнародних організацій

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 12. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ в 50-80-х роках

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 12.1. Українська дипломатія періоду "відлиги"

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 12.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР в 60-80-х роках

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 13. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 13.1. Становлення основ зовнішньої політики України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 13.2. Боротьба за міжнародне визнання України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 13.3. Розбудова зовнішньополітичної служби держави

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.1. Становлення двосторонніх відносин

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.1.1. Становлення відносин з Російською Федерацією

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.1.2. Розвиток українсько-польського стратегічного партнерства

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.2. Становлення відносин з міжнародними організаціями

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.2.1. Діяльність України в ООН

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.2.2. Співдружність Незалежних Держав у зовнішній політиці України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.2.3. Інтеграційні утворення на пострадянському просторі й Україна

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 14.2.6. Інтеграційні утворення Європи - пріоритет зовнішньої політики України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Розділ 15. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 15.1. Трансформація зовнішньополітичних пріоритетів України в нових геополітичних реаліях

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 15.2. Європейська та євроатлантична інтеграція. Приєднання до СОТ

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 15.3. Регіональний вимір зовнішньої політики України

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - 15.4. Розвиток двосторонніх ВІДНОСИН

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - Рекомендована література

 • Зовнішня політика України - Кучик О. С. - SUMMARY