Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - І. Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 6. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 7. Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - II. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1.Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Порядок видачі (зміни умов) ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Контроль за виконанням умов ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 6. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Визначення термінів

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - ІІІ. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ II. ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ III. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ IV. ІНШІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ II. ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ІМПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та порядок відкриття акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Дії уповноваженого банку-емітента під час здійснення авізування, виконання та підтвердження імпортного акредитива банками

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Порядок унесення наказодавцем акредитива змін та/або доповнень до умов імпортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 4. Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі визначення уповноваженого банку-емітента виконуючим банком

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 5. Порядок оплати коштів за імпортним акредитивом

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 6. Дострокове закриття (або анулювання) імпортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 7. Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі надання документів з розбіжностями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 8. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженому банку-емітенту

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 9. Особливості розрахунків за імпортним трансферабельним (переказним) акредитивом

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 10. Особливості здійснення операцій за імпортним акредитивом банком-емітентом за дорученням іншого уповноваженого банку, що обслуговує наказодавця акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ III. ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЕКСПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Авізування умов акредитива уповноваженим банком бенефіціара в разі виконання ним функцій авізуючого та/або виконуючого банку

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Унесення змін та/або доповнень до умов експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Порядок прийняття уповноваженим банком бенефіціара документів від бенефіціара

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 4. Виконання уповноваженим банком бенефіціара, що є виконуючим банком, непідтвердженого експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 5. Виконання уповноваженим банком бенефіціара підтвердженого експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 6. Виконання уповноваженим банком бенефіціара експортного акредитива в разі отримання документів з розбіжностями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 7. Дострокове закриття (або анулювання) експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 8. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара за обслуговування експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 9. Закриття Справи за експортним акредитивом в уповноваженому банку бенефіціара

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 10. Особливості розрахунків за трансферабельним (переказним) акредитивом

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ IV. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА РЕЗЕРВНИМИ АКРЕДИТИВАМИ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Здійснення уповноваженим банком-резидентом операцій з відкриття (надання) резервного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Здійснення уповноваженим банком-резидентом операцій за отриманими резервними акредитивами

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, розроблені Міжнародною торговельною палатою (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500)

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - A. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - В. ВИДИ АКРЕДИТИВІВ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НИХ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - С. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Б. ДОКУМЕНТИ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - E. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Порядок визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України, затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1392

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - ІV. Порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Розрахунки за експортними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Розрахунки за імпортними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів банку

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Порядок надання інформації державним органам

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 6. Відповідальність банків

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - V. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів національного банку України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Загальні положення

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Використання готівкової іноземної валюти морськими агентами з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Інші випадки використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 6. Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 7. Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності під час їх перебування за кордоном

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 8. Додаткові положення щодо проведення операцій з готівковою іноземною валютою

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - VI. Експорт - оподаткування та облік

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Експорт з передоплатою

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Відображення авансів, отриманих у валюті, у бухгалтерському обліку

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Експорт з післяплатою

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Валютний контроль

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Експорт послуг - оподаткування та облік

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - VI. Імпорт - оподаткування та облік

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Придбання товару

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Купівля валюти або розрахунки з постачальником

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Коригування у разі зміни розрахунків

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Валютний контроль

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - VII. Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Визначення балансової вартості іноземної валюти за офіційним курсом на дату звітного балансу за операціями з придбання та продажу іноземної валюти

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Відображення внеску до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - VIII. ПОРЯДОК ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - IX. Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ I. Порядок отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації договорів

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Загальні положення

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Контрольні функції обслуговуючого банку

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 4. Порядок реєстрації договорів, укладених уповноваженими банками

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Контрольні функції обслуговуючого банку

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ III. Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - X. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ І. Загальні положення

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 1. Визначення термінів

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ II. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 21. Державне замовлення

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ III. Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 24. Спеціальні економічні зони

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ IV. Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 26. Економічні відносини України з іншими державами

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ V. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 30. Обмеження реекспорту

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ VI. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 34. Відповідальність України як держави

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ VII. Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями та іноземними представництвами

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, юридичними особами - резидентами та іноземними представництвами