Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - І. Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 6. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 7. Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - II. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1.Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Порядок видачі (зміни умов) ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 5. Контроль за виконанням умов ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 6. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Визначення термінів

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - ІІІ. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 1. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 2. Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ II. ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ III. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Розділ IV. ІНШІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - 3. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ II. ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ІМПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та порядок відкриття акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Дії уповноваженого банку-емітента під час здійснення авізування, виконання та підтвердження імпортного акредитива банками

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Порядок унесення наказодавцем акредитива змін та/або доповнень до умов імпортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 4. Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі визначення уповноваженого банку-емітента виконуючим банком

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 5. Порядок оплати коштів за імпортним акредитивом

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 6. Дострокове закриття (або анулювання) імпортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 7. Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі надання документів з розбіжностями

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 8. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженому банку-емітенту

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 9. Особливості розрахунків за імпортним трансферабельним (переказним) акредитивом

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 10. Особливості здійснення операцій за імпортним акредитивом банком-емітентом за дорученням іншого уповноваженого банку, що обслуговує наказодавця акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - РОЗДІЛ III. ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЕКСПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Авізування умов акредитива уповноваженим банком бенефіціара в разі виконання ним функцій авізуючого та/або виконуючого банку

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 2. Унесення змін та/або доповнень до умов експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Порядок прийняття уповноваженим банком бенефіціара документів від бенефіціара

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 4. Виконання уповноваженим банком бенефіціара, що є виконуючим банком, непідтвердженого експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 5. Виконання уповноваженим банком бенефіціара підтвердженого експортного акредитива

 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 6. Виконання уповноваженим банком бенефіціара експортного акредитива в разі отримання документів з розбіжностями