Україна і світове господарство - Філіпенко А. С

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Передмова

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Вступ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Авторський колектив

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 1. Українська економіка: стан і перспективи

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Ринкова трансформація в Україні: здобутки, труднощі, уроки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Специфіка сучасних трансформаційних процесів

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інтернаціоналізація трансформаційних процесів XX ст. та політика економічного розвитку

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Перехід від усуспільнених форм нагромадження капіталу до індивідуалізованих

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Нова модель економічного розвитку України (у контексті глобалізації)

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Чому потрібна зміна економічної ідеологи?

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - У контексті глобальної стратифікації країн

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Відновити дієздатність держави

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 4. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Забезпеченість населення і території України основними природними ресурсами

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Основні природні ресурси України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 2. Передумови і перспективи участі України в міжнародних ринках

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Вектори інтеграції України у світове господарство

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Міжнародна інтеграція

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Взаємозв'язок міжнародної інтеграційної стратегії та внутрішніх економічних перетворень в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Місце України на світовому ринку товарів і послуг

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Структура зовнішньої торгівлі України товарами й послугами

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Географічна структура зовнішньої торгівлі України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Участь України в міжнародних інвестиційних процесах

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Сутність міжнародних інвестиційних процесів

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інвестиційний клімат в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Система оцінок інвестиційного ризику

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Страхування інвестиційних ризиків

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інвестиційна діяльність в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 4. Позиції України на міжнародному ринку технологій

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Типологічні ознаки міжнародного технологічного трансферу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Сучасні тенденції патентно-ліцензійної торгівлі

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 5. Диверсифікація експортного потенціалу України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Основні вектори диверсифікації конкурентоспроможних зовнішньоекономічних зв'язків

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Домінанти формування експортного потенціалу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 6. Міжнародна міграція робочої сили: український контекст

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Особливості розвитку сучасного міжнародного ринку праці

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Умови й мотиви трудової міграції у трансформаційний період

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Характер і структура міграційних процесів

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Проблема "відпливу умів"

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інституційні регулятори зовнішньої української міграції

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 3. Галузева взаємодія економіки України зі світовим господарством

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Промисловий комплекс України в системі міжнародного поділу праці

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Промисловий розвиток України протягом останнього десятиліття

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Конкурентна стратегія держави - головна передумова сталого розвитку країни

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Кластерна модель промислового розвитку як основа успішної реалізації державної конкурентної стратегії

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Методи, форми та інструментарій державної інвестиційної політики

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Україна в міжнародних аграрних відносинах: торговельний аспект

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Уроки першого етапу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Період зростання

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Зовнішньоторговельна політика України: вибір курсу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Перспективи розвитку України як транзитної держави

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Стан та основні чинники транзитності держави

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Роль автотранспорту в розвитку транзитності

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Місце залізниць у розвитку транзиту

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Трубопровідний транспорт у системі транзиту

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Повітряно-космічний транзит

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Розбудова Транспортних коридорів - важлива умова розвитку транзиту

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Перспективи поліпшення транзитності держави

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 4. Геостратегічне становище Української економіки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Економічне співробітництво України з європейським союзом

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інституційно-правові основи економічного співробітництва

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Розвиток основних форм економічного робітництва між Україною і ЄС

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Критерії розширення і поглиблення європейської економічної інтеграції та Україна

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Україна і співдружність незалежних держав

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Відносини з Росією як провідний напрям взаємозв'язків України з учасниками СНД

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Зв'язки з іншими членами Митного союзу - Євразійського економічного співтовариства

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Співробітництво з країнами ГУУАМ, Туркменістаном та Вірменією

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Україна в чорноморській економічній інтеграції

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інтеграційні процеси в Чорноморському регіоні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Статут та Структура ЧЕС

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Етапи розвитку ЧЕС

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Економічні пріоритети ЧЕС

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 4. Економічне співробітництво між Україною і США: невикористаний потенціал

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 5. Україна - латинська Америка: економічна взаємодія

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Концептуальні основи української стратегії щодо Латинської Америки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Україна - Латинська Америка: проблеми економізації двосторонніх відносин

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Досвід структурних реформ у Латинській Америці: уроки для України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 6. Світогосподарські зв'язки України з країнами азійсько-тихоокеанського регіону

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Азії

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин України з деякими країнами Азії

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 7. африканський вектор зовнішньоекономічної політики України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Економічний потенціал країн Африки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Україна - Африка: напрями й форми партнерства

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Механізм торговельно-економічної взаємодії України з країнами Африки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Перспективи розширення торговельно-економічної співпраці України з країнами Африки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 5. Валютно-грошова система України у світовому фінансовому середовищі

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Сучасна трансформація світового фінансового середовища

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Основні напрями взаємодії України зі світовими фінансовими ринками

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Валютна інтеграція в умовах фінансової глобалізації: реалії та перспективи України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Складові фінансової глобалізації й розвиток фінансового сектора в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Валютна політика в Україні: реалії та перспективи

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 6. Співпраця України з міжнародними економічними організаціями

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - глава 1. Україна - ГАТТ/СОТ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інституційна основа та принципи діяльності СОТ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Об'єктивні передумови та економічна доцільність вступу України до СОТ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Етапи процесу приєднання України до СОТ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Проблеми адаптації національної економіки та законодавства до вимог СОТ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Україна - МВФ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Україна - світовий банк

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Світовий банк - загальні відомості

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Взаємовідносини Світового банку й України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Економічний ефект упровадження програм Світового банку в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 4. Україна - європейський банк реконструкції й розвитку

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Пріоритети та виклики ринкових перетворень в Україні - погляд ЄБРР

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Роль ЄБРР у підтримці реформ в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Ефективність співпраці України з ЄБРР та шляхи її підвищення

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Висновки