Україна і світове господарство - Філіпенко А. С

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Передмова

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Вступ

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Авторський колектив

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 1. Українська економіка: стан і перспективи

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Ринкова трансформація в Україні: здобутки, труднощі, уроки

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Специфіка сучасних трансформаційних процесів

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інтернаціоналізація трансформаційних процесів XX ст. та політика економічного розвитку

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Перехід від усуспільнених форм нагромадження капіталу до індивідуалізованих

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Нова модель економічного розвитку України (у контексті глобалізації)

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Чому потрібна зміна економічної ідеологи?

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - У контексті глобальної стратифікації країн

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Відновити дієздатність держави

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 4. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Забезпеченість населення і території України основними природними ресурсами

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Основні природні ресурси України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - 2. Передумови і перспективи участі України в міжнародних ринках

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 1. Вектори інтеграції України у світове господарство

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Міжнародна інтеграція

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Взаємозв'язок міжнародної інтеграційної стратегії та внутрішніх економічних перетворень в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 2. Місце України на світовому ринку товарів і послуг

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Структура зовнішньої торгівлі України товарами й послугами

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Географічна структура зовнішньої торгівлі України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 3. Участь України в міжнародних інвестиційних процесах

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Сутність міжнародних інвестиційних процесів

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інвестиційний клімат в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Система оцінок інвестиційного ризику

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Страхування інвестиційних ризиків

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Інвестиційна діяльність в Україні

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 4. Позиції України на міжнародному ринку технологій

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Типологічні ознаки міжнародного технологічного трансферу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Сучасні тенденції патентно-ліцензійної торгівлі

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу

 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С. - Глава 5. Диверсифікація експортного потенціалу України