Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - ВСТУП

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 1. ГЕНОФОНД СВИНЕЙ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 2. ПОТРЕБИ СВИНЕЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ТА ПРОТЕЇНОВОМУ ЖИВЛЕННІ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 3. ВПЛИВ РІВНЯ І ПОВНОЦІННОСТІ ГОДІВЛІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СВИНИНИ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 4. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ М'ЯСО-САЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИН ВІД ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 5. СУЧАСНІ СТАНДАРТИ І ВИМОГИ ДО ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ОДЕРЖАНОЇ СВИНИНИ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 6. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ І СИСТЕМ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ВИРОБІВ ІЗ СВИНИНИ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 7. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СВИНИНИ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 8. ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ М'ЯСА СВИНИНИ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 10 . ДИНАМІКА ТОВЩИНИ ШПИКУ В ТУШАХ ТВАРИН

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 11. МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 12. М'ЯСО-САЛЬНІ ЯКОСТІ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 13. ПРИЖИТТЄВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ШПИКУ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ М'ЯСО-САЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 14.КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ М'ЯСО-САЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 15. ЯКІСТЬ М'ЯСА СВИНИНИ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 15.1. Фізико-хімічні показники якості м'яса

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 15.2. Хімічний аналіз м'язової тканини

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 15.3. Біологічна повноцінність білків м'яса

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 15.4. Зміни якості свинини в процесі збереження

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 16. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ШПИКУ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - 17. ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПО ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ