Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ВСТУП

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 1. Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка як наука

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Базові педагогічні терміни і поняття

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Система педагогічних дисциплін

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Міжпредметні зв'язки педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Методи педагогічних досліджень

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка як професія

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 2. Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Першопричина кризи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина у фокусі сучасних українських реформ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Нове соціальне замовлення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка у вакуумі ідеалів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Вибір стратегії сучасної української педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Проблема повернення до традиційно-християнських засад

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Національний характер освіти і виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Частина перша. ОСВІТА І НАВЧАННЯ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ З. Сучасна українська освіта і головні напрями її реформування

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Структура освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Головні особливості успадкованої Україною системи освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Концептуальні засади реформування освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Демократизація компонентів системи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - На старті реформ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 4. Процес едукації та шляхи його демократизації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття структури процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Учень і вчитель як суб'єкти діяльності

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Діяльність учня

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Діяльність учителя

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка співробітництва

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 5. Інформативна функція процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Роль інформації у життєдіяльності людини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Знання, вміння, навички як рівні засвоєння інформації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Процес засвоєння інформації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 6. Виховна функція процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття виховання і вихованості

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Виховні можливості уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Функції вчителя

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 7. Розвивальна функція процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розвиток як аспект едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Задача як педагогічний засіб розвитку учня

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Процес вирішення навчальних задач

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Навчальна задача в контексті уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 8. Зміст едукації та головні напрями його демократизації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття змісту едукації та підходи до його визначення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Діяльнісний компонент змісту едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Інформативний компонент змісту едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Реформування змісту освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 9. Основні дидактичні принципи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття дидактичних принципів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Традиційний підхід у визначенні принципів дидактики

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Нове соціальне замовлення і принципи дидактики

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 10. Організаційні форми навчання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Класно-урочна система

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Удосконалення класно-урочної системи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Традиційні вимоги до уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Питання типології уроків

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Сучасні вимоги до уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 11. Діяльність на уроці: методи, форми і засоби

 • 1