Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ВСТУП

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 1. Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка як наука

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Базові педагогічні терміни і поняття

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Система педагогічних дисциплін

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Міжпредметні зв'язки педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Методи педагогічних досліджень

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка як професія

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 2. Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Першопричина кризи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина у фокусі сучасних українських реформ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Нове соціальне замовлення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка у вакуумі ідеалів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Вибір стратегії сучасної української педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Проблема повернення до традиційно-християнських засад

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Національний характер освіти і виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Частина перша. ОСВІТА І НАВЧАННЯ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ З. Сучасна українська освіта і головні напрями її реформування

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Структура освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Головні особливості успадкованої Україною системи освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Концептуальні засади реформування освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Демократизація компонентів системи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - На старті реформ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 4. Процес едукації та шляхи його демократизації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття структури процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Учень і вчитель як суб'єкти діяльності

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Діяльність учня

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Діяльність учителя

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка співробітництва

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 5. Інформативна функція процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Роль інформації у життєдіяльності людини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Знання, вміння, навички як рівні засвоєння інформації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Процес засвоєння інформації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 6. Виховна функція процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття виховання і вихованості

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Виховні можливості уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Функції вчителя

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 7. Розвивальна функція процесу едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розвиток як аспект едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Задача як педагогічний засіб розвитку учня

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Процес вирішення навчальних задач

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Навчальна задача в контексті уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 8. Зміст едукації та головні напрями його демократизації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття змісту едукації та підходи до його визначення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Діяльнісний компонент змісту едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Інформативний компонент змісту едукації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Реформування змісту освіти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 9. Основні дидактичні принципи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Поняття дидактичних принципів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Традиційний підхід у визначенні принципів дидактики

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Нове соціальне замовлення і принципи дидактики

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 10. Організаційні форми навчання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Класно-урочна система

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Удосконалення класно-урочної системи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Традиційні вимоги до уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Питання типології уроків

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Сучасні вимоги до уроку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 11. Діяльність на уроці: методи, форми і засоби

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Навчальна діяльність і проблема методів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Фронтальні форми роботи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Самостійна діяльність учнів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Засоби навчання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 12. Передумови успішної діяльності учнів на уроці

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Формування мотивації навчання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Диференціація навчання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Психологічний клімат на уроці

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Організаційний аспект діяльності учнів на уроці

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Профілактика труднощів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 13. Контроль і оцінювання досягнень учнів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Функції контролю

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Види контролю

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Особливості нової шкали оцінювання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Застосування нової шкали оцінювання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Контроль досягнень учнів у контексті вимог освітніх реформ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Частина друга. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 14. Пошук системи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Головні компоненти системи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Функції компонентів структури

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Крах системи і пошуки Головного Ідеалу

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Відновлення духовного поля

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 15. Людина в контексті традиційно-християнського виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина як "витвір природи"

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина - творіння Боже

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина в контексті завдань сучасної української педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 16. Віра і виховання та розвиток

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Головна проблема виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Віра як форма пізнання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Християнська віра як передумова гармонії

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Головний предмет християнської віри

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Віруючі, "невіруючі" та атеїсти

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - "Не кожному духові вірте..."

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогіка в пошуках духовності

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Естетичне прагнення як складова духовності

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Духовність і моральне мужніння людини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Відродження віри

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 17. Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Природа цінностей виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Опредмечення цінностей

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Система цінностей та напрями виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Ідеологія в системі цінностей

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Кодекс цінностей виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Кодекс цінностей сучасного українського виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Чистота і гармонія цінностей у системі виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ЗМІСТ ВИХОВАННЯ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 18. Моральний аспект змісту виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Повернення моралі

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Походження моралі

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Трактування моралі

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Цінності морального виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Гуманізм

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 19. Національно-патріотичний аспект змісту виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Двозначність терміна "національне виховання"

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Нація і національна ідея

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Дух нації

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Цінності національно-патріотичного виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Націоналізм, шовінізм та "інтернаціоналізм" - світогляд і почуття

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Патріотизм

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Процес становлення національного самоусвідомлення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Український виховний ідеал

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Національне як чинник виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Українське патріотичне виховання і національні меншини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 20. Громадянський (цивільний) аспект змісту виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Свобода як потреба і як обов'язок громадянина

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Громадянське суспільство і держава

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Громадянське суспільство і соціальний прогрес

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - На шляху до гармонії громадянського суспільства

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Громадянські вартості в українській традиції

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Базові цінності сучасного громадянського суспільства

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 21. Родинний аспект змісту виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Сім'я як елемент суспільного організму

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Про поняття сімейного виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Двоєдина природа родини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Деякі традиційні особливості української родини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Ціннісні засади української родини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Деградація родинного життя і виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Повернення до традицій

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Актуальні завдання сучасного родинного виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 22. Валео-екологічний аспект змісту виховання

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Єдність людини і Природи

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина - "споживач Природи"

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Людина та її власне здоров'я

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Види здоров'я

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Головні чинники догляду за здоров'ям

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Фізична культура і здоров'я

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Особиста гігієна

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - У пошуках джерел здоров'я

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - "Нова модель здоров'я і хвороби"

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - До нових засад спілкування з Природою

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Природа - виховник людини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ЗМІСТ РОЗВИТКУ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 23. Концептуальні основи педагогіки розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Самовизначення педагогіки розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розвиток як предмет педагогіки

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Етнопсихологічний аспект розвитку людини

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Класифікація цінностей розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 24. Цінності розвитку особистості

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Життєспрямованість і мотивація життєдіяльності

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Чинники усвідомлення й осмислення дії

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Чинники динаміки й особливостей перебігу дії

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Периферійні специфічні якості діяча

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 25. Характер як предмет педагогіки розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - "Характерологія" - імператив нового соціального замовлення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Структура характеру

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Ядро характеру

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Периферія характеру

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Становлення характеру: педагогічне трактування

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Безхарактерність

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 26. Нове педагогічне мислення

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Від авторитаризму до партнерства

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Гуманізм у педагогіці

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Місія виховника

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Педагогічне спілкування

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - З арсеналу традиційно-християнських поглядів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Чинники виховання та розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 27. Інститути виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Сім'я як головний інститут виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Дошкілля і школа

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Роль Церкви у вихованні й розвитку особистості

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 28. Методи виховання і розвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Навчання цінностей

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Метод переорієнтації зусиль вихованця

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Метод приучування

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Переконування і сугестія

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Схвалення і осудження

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розділ 29. Методи самовиховання і саморозвитку

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Самостійність діяльності

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Духовний саморозвиток

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Самовиховання і саморозвиток на основі прикладу

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Долання перепон і труднощів

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Розвиток самодисципліни і самоопанування

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Статева стриманість

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Моральний гарт характеру

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. - Участь у доброчинній діяльності й жертовність

 • 1 2