Психологічне консультування та корекція - Цимбалюк І. М. - 5. Допомога помираючому та психотерапія непоправного лиха

Головний напрямок роботи в цій галузі - допомога у подоланні кризи психологічного відокремлення від батьків та ідентифікація підлітка з іншими значними для нього особами. Насправді психолог-консультант стикається тут з усім можливим спектром проблем підліткового віку - почуттям неповноцінності, усвідомленням обмежених можливостей батьків, сексуальними проблемами, боротьбою за особистий та соціальний статус, процесами трансформації інфантильної релігійної свідомості та ін.

3. Шлюб та сім'я

Інститут подружнього життя лишається однією з най насичених сфер діяльності психологів-консультантів та сімейних психологів. Подружні та батьківські конфлікти, сімейні кризи, стосунки в родині - звичні проблеми в цій галузі. Традиційні вже 50 % розлучень у перших шлюбах на додачу до звичних проблем дошлюбного консультування, звичайної сімейної та подружньої психотерапії за останні десятиліття висувають на одне з найважливіших місць також проблематику психологічної допомоги розлученим, незаміжнім та неодруженим, так само як і консультування та психологічну підтримку під час укладання нових шлюбів. Причому в США та деяких інших країнах, наприклад, до цього додаються психологічні проблеми під час укладання шлюбів між особами різних конфесій.

4. Проблематика психічного та особистісного здоров'я

Традиційна превентивна та поточна допомога у випадках психічних та соматичних захворювань, душевних та духовних стражданнях, пов'язаних із розладами настрою, алкоголізмом, наркоманією, життєвими стресами, конфліктами, граничними станами та ін.

5. Допомога помираючому та психотерапія непоправного лиха

Окремою та глибоко розробленою галуззю психологічного консультування є така важлива й майже повністю відсутня у нашій країні сфера діяльності, як психологічна допомога помираючому та психотерапія непоправного лиха. В американській психотерапії лише за останні кілька років можна нарахувати більш ніж 700 праць, що висвітлюють цю, одну з найскладніших проблем психологічного консультування. -

6. Проблеми похилого віку

Вироблення адекватного йому світосприйняття, задоволення емоційних запитів літніх людей, відгук на виникаючі релігійні проблеми, регулярний патронаж та консультування в організації відповідного стилю й способу життя - усе це звичайне коло турбот психологічної опіки на Заході. Будемо сподіватися, що колись воно буде й у нас.

7. Місця ув'язнення, лікарні, казарми, студентські містечка

Давно вже освоєні галузі психоконсультативної роботи, де проблеми особистості, спілкування, психічного стану, а також духовності є не лише звичні, наскільки й такі, що вимагають постійних зусиль у цій галузі.

8. Психологічна допомога та підтримка у кризових ситуаціях

Це консультування рідних та близьких у випадках несподіваної смерті, спроби суїциду, згвалтування, зради, втрати коханої людини, роботи та ін.

9. Шкільне консультування

Що охоплює проблеми стосунків учителя та учня, учнів між собою, питання стосунків із батьками, шкільної успішності, розвиток здібностей, відхилення у поведінці та ін.

10. Професійне консультування

Що містить у собі як звичайне орієнтування в обиранні тієї чи іншої професії, так і приватні питання: як скласти резюме, як і де отримати іншу професію, де знайти роботу за своїми можливостями та ін.

11. Психологічна допомога

Що стосується крос-культурної проблематики: бар'єри в адаптації, подолання етнічних забобонів та стереотипів в емігрантів, нарешті, самостійна проблема підготовки консультантів для роботи з етнічними меншинами, що виключає небезпеку ставлення професіонала до клієнта не як до особи, а як до представника етносу або раси.

12. Управлінське консультування

(Консультування в організаціях) започатковане у 70-ті роки, і по нині цей вид суспільно-психологічної допомоги мас широкий спектр можливостей, що містять: допомогу в прийнятті управлінських рішень, тренінг комунікативних умінь, відстежування та розв'язання конфліктів, робота з персоналом та ін.

При цьому не можна не відзначити цікаву обставину, що стосується розвитку змісту психологічної допомоги взагалі й особливо психоконсультування. У зв'язку з особливою складністю, даної проблематики вона є переважно сферою діяльності релігійних (зокрема, християнських) психологів та служителів культу у тих чи інших країнах залежно від рівня економічного розвитку та якості життя. Так, у розвинених країнах Європи та Америки, де після другої світової війни матеріальні проблеми існування в цілому були розв'язані, широке розповсюдження отримала так звана гуманістична парадигма, у межах якої відстоювалися та слугували робочим матеріалом у практиці психологічної допомоги екзистенційні цінності й поняття: зустріч, вибір, справжність, самореалізація, буття. А головний акцент робився й робиться на унікальності, цінності та безумовній значущості особистості, особистісного буття, що, власне, кажучи, й знаходиться в центрі проблематики психологічної допомоги.

У країнах третього світу й колишнього "соціалістичного табору" наголос ставився не лише на особистість, скільки на соціальні та соціально-психологічні проблеми буття, оскільки вчені добре усвідомлювали згубний вплив патологічного суспільства на людину, в якому звична позиція особи - жертва.

Показовим у цьому розумінні є напрямок, створений у 60-і роки у Бразилії психоаналітиком, який працював спочатку у Відні разом із В. Франкло. Норберто Kенне, названий "інтегральний психоаналіз". Вирізняльна риса цього напрямку - наголос на дослідження патології суспільства країн, що розвиваються, яке породжує специфічні особистісні проблеми. Звідси такі назви праць, як "Соціопатологія", "Патологія влади", "Звільнення через усвідомлення" та їх просвітницький пафос. У цих працях як "у них", так і "у нас" поняття "психологічна допомога" підсилюється до смислового навантаження поняття "психотерапія", і йдеться вже не про окрему особистість або родину, а про цілі соціальні групи, підприємства, общини, без психотерапії яких, тобто - в перспективі та сутності - усього суспільства неможливо вести мову про психологічну допомогу особистості, яка буде нічим іншим, як паліативом.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Сформулюйте основні відмінності у розробці проблематики психологічної допомоги у розвинених країнах та країнах "третього світу".

2. Чим пояснюється специфіка ситуації звернення за психологічною допомогою?

3. Які етапні моменти у процесі прийняття людини людиною?

4. Укажіть підстави для переваги індивідуальної або групової форми роботи.Схожі статті
Психологічне консультування та корекція - Цимбалюк І. М. - 5. Допомога помираючому та психотерапія непоправного лиха

Предыдущая | Следующая