Політична історія України - Танцюра В. І

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1. Політична історія як наука

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1.1. Особливості еволюції політичної історії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1.2. Політична історія у просторі соціально-гуманітарних наук

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1.3. Політична історія України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2. Політичні аспекти утворення Київської Русі - середньовічної Української держави (IX-X ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.1. Слов'янські протодержавні утворення на українських землях

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.2. Теорії походження Київської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Давні літописи про походження Київської Русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Норманська та антинорманська теорії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Хозарська гіпотеза

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.3. Основні етапи розвитку державності в Київській Русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Об'єднання земель і племен східних слов'ян

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Спроби політичної реставрації держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.4. Політичні наслідки феодального дроблення Русі (друга половина XI - початок XII ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.5. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.6. Політичний устрій Київської Русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Система політичної влади

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Місцева влада

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Міжнародні відносини Київської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3. Політичні наслідки роздрібнення Київської Русі. Південно-західні руські князівства та їх політика (XII - перша половина XIV ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.1. Роздрібнення Київської Русі. Політичне життя у Подніпров'ї

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.2. Галицько-Волинське князівство - нова європейська держава

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.3. Особливості внутрішньої боротьби в першій половині XIII ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Західний вектор зовнішньої політики Галицько-Волинської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.4. Припинення Існування Галицько-Волинської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4.1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Перехід українських земель під владу Литви

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4.2. Україна у складі Речі Посполитої

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичні причини та наслідки Люблінської унії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4.3. Політичне життя в Україні за часів Речі Посполитої

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Українська політична, релігійна думка наприкінці XVI - на початку XVII ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Сеймова боротьба - перший досвід українського парламентаризму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Еволюція українського козацтва

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5. Українська національна революція і становлення української державності

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.1. Соціально-політичні передумови української національної революції

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.2. Політична культура козацтва та його лідерів

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Козацтво - провідна сила національно-визвольної боротьби українського народу

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.3. Державницькі процеси в Гетьманщині

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.4. Політичні тенденції в українському суспільстві

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Союз Гетьманату з Московською державою

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Непорозуміння між Українською державою та Москвою

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Криза козацької автономії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.5. Розпад Гетьманщини

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6. Ліквідація української державності наприкінці XVII - у XVIII ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.1. Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.2. Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана Івана Мазепи

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичні причини та наслідки поразки І. Мазепи

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.3. Гетьман в екзилі. П. Орлик і його Конституція

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.4. Продовження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.5. Ліквідація царизмом автономії України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7. Українське національне відродження XIX ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.1. Політичні й економічні наслідки остаточної втрати Української автономії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.2. Політизація національного руху в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Зародження перших політичних організацій

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.3. Національне відродження в західноукраїнських землях. "Руська трійця"

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вплив європейських революцій 1848-1849 pp. на політичне життя українських земель

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.4. Національно-визвольний рух у другій половині XIX ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Скасування кріпацтва та реформи в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вплив на українське відродження громадівського руху

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Народницький рух у 60-80-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Посилення національного руху в західноукраїнських землях

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Започаткування руху за політичну незалежність України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 8. Нові тенденції в соціально-політичному житті України на початку XX ст