Політична історія України - Танцюра В. І

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1. Політична історія як наука

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1.1. Особливості еволюції політичної історії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1.2. Політична історія у просторі соціально-гуманітарних наук

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 1.3. Політична історія України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2. Політичні аспекти утворення Київської Русі - середньовічної Української держави (IX-X ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.1. Слов'янські протодержавні утворення на українських землях

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.2. Теорії походження Київської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Давні літописи про походження Київської Русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Норманська та антинорманська теорії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Хозарська гіпотеза

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.3. Основні етапи розвитку державності в Київській Русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Об'єднання земель і племен східних слов'ян

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Спроби політичної реставрації держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.4. Політичні наслідки феодального дроблення Русі (друга половина XI - початок XII ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.5. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 2.6. Політичний устрій Київської Русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Система політичної влади

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Місцева влада

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Міжнародні відносини Київської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3. Політичні наслідки роздрібнення Київської Русі. Південно-західні руські князівства та їх політика (XII - перша половина XIV ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.1. Роздрібнення Київської Русі. Політичне життя у Подніпров'ї

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.2. Галицько-Волинське князівство - нова європейська держава

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.3. Особливості внутрішньої боротьби в першій половині XIII ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Західний вектор зовнішньої політики Галицько-Волинської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 3.4. Припинення Існування Галицько-Волинської держави

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4.1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Перехід українських земель під владу Литви

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4.2. Україна у складі Речі Посполитої

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичні причини та наслідки Люблінської унії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 4.3. Політичне життя в Україні за часів Речі Посполитої

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Українська політична, релігійна думка наприкінці XVI - на початку XVII ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Сеймова боротьба - перший досвід українського парламентаризму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Еволюція українського козацтва

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5. Українська національна революція і становлення української державності

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.1. Соціально-політичні передумови української національної революції

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.2. Політична культура козацтва та його лідерів

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Козацтво - провідна сила національно-визвольної боротьби українського народу

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.3. Державницькі процеси в Гетьманщині

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.4. Політичні тенденції в українському суспільстві

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Союз Гетьманату з Московською державою

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Непорозуміння між Українською державою та Москвою

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Криза козацької автономії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 5.5. Розпад Гетьманщини

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6. Ліквідація української державності наприкінці XVII - у XVIII ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.1. Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.2. Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана Івана Мазепи

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичні причини та наслідки поразки І. Мазепи

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.3. Гетьман в екзилі. П. Орлик і його Конституція

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.4. Продовження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 6.5. Ліквідація царизмом автономії України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7. Українське національне відродження XIX ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.1. Політичні й економічні наслідки остаточної втрати Української автономії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.2. Політизація національного руху в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Зародження перших політичних організацій

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.3. Національне відродження в західноукраїнських землях. "Руська трійця"

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вплив європейських революцій 1848-1849 pp. на політичне життя українських земель

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 7.4. Національно-визвольний рух у другій половині XIX ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Скасування кріпацтва та реформи в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вплив на українське відродження громадівського руху

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Народницький рух у 60-80-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Посилення національного руху в західноукраїнських землях

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Започаткування руху за політичну незалежність України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 8. Нові тенденції в соціально-політичному житті України на початку XX ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 8.1. Соціально-економічні та політичні чинники національно-визвольного руху

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Новий етап структурування українського суспільства

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політична культура доби. Національна символіка

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Революція 1905-1907 pp. Загальноросійські політичні партії в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 8.2. Виникнення українських політичних партій. Розвиток української політичної думки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Соціалістична течія в українському русі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Національно-революційна течія

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Українські ліберали: програма, тактика

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 8.3. Українські фракції в парламентах Росії та Австрії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Умови парламентської діяльності українців

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Українські фракції та українське питання в Державних думах Російської імперії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Українські фракції в австрійському парламенті та Галицькому сеймі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 9. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 9.1. Створення Української Центральної Ради та її політична діяльність

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Військове будівництво та його роль в національно-державному відродженні України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 - взимку 1918 pp

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Причини поразки Української Центральної Ради

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 9.2. Українська держава гетьмана П. Скоропадського

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політична платформа П. Скоропадського

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 9.3. Політика Директорії та її наслідки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Директорія УНР у пошуках шляху між націоналізмом і соціалізмом

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Зміна державницької концепції

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Занепад Української державності

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 9.4. Більшовицька влада в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Тягар "воєнного комунізму"

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Радянська влада як форма більшовицької диктатури

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 9.5. Національно-визвольний рух на землях Західної України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Творення державності в Галичині

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Криза державності. Соціально-політичні наслідки ліквідації ЗУНР

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 10. Політичні режими на українських землях у 20-30-ті роки XX ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 10.1. Формування та утвердження і радянського ладу в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Міжнародне і внутрішнє становище України на початку 20-х років

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Перша спроба використання голоду з політичною метою

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Перехід до нової економічної політики

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Кризи непу та їх політичні наслідки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Утвердження радянського устрою в Україні в процесі утворення СРСР

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політика коренізації

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 10.2. Політична система України в 20-ті роки. Становлення тоталітарного режиму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Комуністична партія в політичній системі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Ідейно-політична боротьба в 20-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Створення партійно-державної кадрової номенклатури

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Підвищення ролі репресивних органів у політичному житті країни

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Громадсько-політичні організації в тоталітарній системі 20-х років

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Націонал-комунізм

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 10.3. Створення командно-адміністративної системи в економіці. Посилення тоталітарного режиму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політика індустріалізації та її наслідки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Аграрна політика тоталітарного режиму. Голодомор 1932-1933 pp

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Компартія - ядро та знаряддя тоталітарного режиму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Ради в тоталітарній системі 30-х років

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Посилення компартійного контролю над громадськими організаціями

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Посилення ролі репресивних органів у політичному житті

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Впровадження паспортної системи як засобу обмеження прав людини

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політична та ідеологічна цензура

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Преса як знаряддя тоталітарної системи

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х - у 30-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Конституція УРСР1937 р. як ширма тоталітаризму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Творення авторитарного, ідеократичного лідера в особі Сталіна

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політика у сфері культури в 30-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Насильне утвердження нової політичної культури в українському суспільстві

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Основні риси радянського тоталітарного режиму в 30-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 10.4. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 11. Політичне становище України напередодні та в роки Другої світової війни (1939-1945)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 11.1. Українське питання в європейській політиці напередодні та на початку Другої світової війни

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Україна в планах нацистського керівництва

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Укладення пакту про ненапад та інших документів між СРСР і Німеччиною

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Початок Другої світової війни

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 11.2. Україна в перші роки Другої світової війни

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Західні землі України під німецькою та угорською окупацією

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Возз'єднання Західної України з Українською РСР

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 11.3. Політичні процеси в Україні в період німецької окупації

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Окупаційний режим в Україні. ОУН і нацистське керівництво

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Діяльність підпілля і партизанський рух. Створення УПА

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 11.4. Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Звільнення України та завершення бойових дій у Європі

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Початок відбудови народного господарства України та протистояння ОУН-УПА радянському режиму

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичні наслідки Другої світової війни

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 12. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945-1991)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 12.1. Посилення сталінського диктату в Україні в повоєнні роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Зміна геополітичного становища України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Наступ реакційних сил на спроби лібералізації політичного режиму в повоєнні роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 12.2. Політична ситуація в Західній Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Утвердження радянського тоталітаризму в західноукраїнських землях

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА з тоталітарним режимом

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 12.3. Політична ситуація в Україні за лібералізації тоталітарного режиму в середині 50-х - середині 60-х років

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Україна після смерті Сталіна. Критика культу особи

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Шістдесятники, самвидав, дисидентський рух як вияв політичної опозиції комуністичному режимові в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Зміни в кремлівському керівництві в жовтні 1964 р. та їх політичні наслідки для України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 12.4. Реванш командно-адміністративної системи. Наростання кризи в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Посилення реакції в духовному житті

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Нові тенденції в діяльності українського опозиційного руху

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 12.5. Україна на шляху до свободи і незалежності (1985-1991)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Наростання кризових явищ в політичному житті України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 13. Розбудова Української незалежної держави (1991-2001)

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 13.1. Національне пробудження українського народу

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Проголошення незалежності України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 13.2. Суспільно-політичне життя в Україні в 90-ті роки

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вибори першого Президента України

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політичне становище в незалежній Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Конституційний процес та особливості Конституції України 1996 р

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вибори до Верховної Ради 1998 р

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Вибори Президента України 1999 р

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Політична ситуація в Україні в 2000 - першій половині 2001 р

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 14. Політична система України на рубежі XX-XXI ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 14.1. Особливості політичної s системи на рубежі XX-XXI ст

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - 14.2 Політичні партії в Україні

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Праві націонал-радикальні партії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Правоцентристські націонал-демократичні партії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Центристські (ліберально-демократичні) партії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Соціал-демократичні партії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Ліві (соціалістичні та комуністичні) партії

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Параметри життєдіяльності політичних партій

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Запитання. Завдання

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Література

 • Політична історія України - Танцюра В. І. - Короткий термінологічний словник