Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Розділ 1. Вступ до підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 1. Об'єктивні основи функціонування підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Форми організації суспільного виробництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Товарне виробництво - матеріальна основа виникнення підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3.Функції ринку та його види

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 2. Сутність підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Історичний розвиток поняття "підприємництво"

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Основні функції підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Економічна основа підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 4. Економіко-теоретичні знання і підприємництво

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 3. Економічна свобода

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Рушійні сили підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Принципи та передумови підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 4. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Суть та основні функції конкуренції

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Державне регулювання конкуренції

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 5. Мотивація підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Підприємницькі інтереси та механізм їх реалізації

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Сутність і організація заробітної плати

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Формування ефективної мотивації праці

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 6. Ризики у підприємницькій діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Суть підприємницького ризику

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види ризику та методи їх оцінки

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Ризик-менеджмент

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 7. Правовий статус підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Права, обов'язки та відповідальність підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Права підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Обов'язки підприємців

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Відповідальність підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 8. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Складові підприємницької етики

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Культура підприємництва та діловий етикет

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Юридична та соціальна відповідальність у бізнесі

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 1. Види та сфери підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Приватне, колективне та державне підприємництво

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 2. Форми організації підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Організаційні одиниці підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Одноосібне володіння

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Партнерство (товариство)

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Корпорація (акціонерне товариство)

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 3. Підприємство як організаційна структура підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Підприємство, його сутність та функції

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види та об'єднання підприємств

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Господарські товариства

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 4. Мале підприємництво

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Економічна суть малого підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Функції малого підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні і за кордоном

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 5. Селянське (фермерське) господарство

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Сутність селянського (фермерського) господарства

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Створення та діяльність фермерських господарств

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 6. Діяльність фінансових посередників

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Фондовий ринок України

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Інститути спільного інвестування

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Ринок позичкового капіталу і форми фінансової підтримки підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 7. Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Сутність та економічна роль інноваційного підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Організація інноваційного підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Венчурний бізнес

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 8. Особливості міжнародного підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Сучасні світогосподарські зв'язки

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Створення спільних підприємств

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Вільні економічні зони

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Розділ 3. Організація та економіка підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 1. Підприємницька ідея: механізм генерування

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Зміст і етапи реалізації підприємницької ідеї

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Проведення маркетингового дослідження

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 2. Організація підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Суб'єкти підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Порядок ліцензування підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 4. Припинення підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 3. Технологія створення власної справи

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Засновницькі документи та їх підготовка

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Статутний фонд та його формування

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 4. Менеджмент у підприємництві

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Сутність менеджменту та його роль у розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Функції управління

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Дія системи підприємницького управління

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 5. Планування успіху підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Суть і структура внутріфірмового планування

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Організація планової роботи підприємства

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Бізнес-планування в підприємницькій практиці

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 6. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Система "потреба - товар - ринок"

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Організація маркетингу

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Реклама в маркетинговій діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 7. Аналіз підприємницької діяльності фірми

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Методика проведення аналізу підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 8. Фінансове забезпечення управлінських рішень

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Основи організації фінансів підприємств

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Фінансова діяльність в підприємницькому управлінні

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Зміст управління фінансами підприємств

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Розділ 4. Державне регулювання та самоорганізація підприємства

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 1. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1.Сутність та методи державного регулювання підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Державна політика підтримки підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 2. Правове забезпечення розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Правова база розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 3. Фінансові важелі розвитку підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Система оподаткування підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Основні види податків

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 4. Коопераційні зв'язки суб'єктів підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Об'єктивна необхідність коопераційних зв'язків суб'єктів підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Форми коопераційних зв'язків суб'єктів підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Субпідряд

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Франчайзинг

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Лізинг

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Венчурне фінансування

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Бізнес-інкубатори

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 5. Самоорганізація суб'єктів підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Об'єктивна необхідність самоорганізації суб'єктів підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Етапи становлення громадських об'єднань підприємців в Україні

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Висновки