Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Розділ 1. Вступ до підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 1. Об'єктивні основи функціонування підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Форми організації суспільного виробництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Товарне виробництво - матеріальна основа виникнення підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3.Функції ринку та його види

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 2. Сутність підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Історичний розвиток поняття "підприємництво"

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Основні функції підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Економічна основа підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 4. Економіко-теоретичні знання і підприємництво

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 3. Економічна свобода

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Рушійні сили підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Принципи та передумови підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 4. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Суть та основні функції конкуренції

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Державне регулювання конкуренції

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 5. Мотивація підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Підприємницькі інтереси та механізм їх реалізації

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Сутність і організація заробітної плати

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Формування ефективної мотивації праці

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 6. Ризики у підприємницькій діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Суть підприємницького ризику

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види ризику та методи їх оцінки

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Ризик-менеджмент

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 7. Правовий статус підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Права, обов'язки та відповідальність підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Права підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Обов'язки підприємців

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Відповідальність підприємця

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 8. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Складові підприємницької етики

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Культура підприємництва та діловий етикет

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 3. Юридична та соціальна відповідальність у бізнесі

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 1. Види та сфери підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Приватне, колективне та державне підприємництво

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 2. Види підприємницької діяльності

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - ТЕМА 2. Форми організації підприємництва

 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С. - 1. Організаційні одиниці підприємництва