Основи конфліктології - Гірник А. М

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - ВСТУП

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 1. ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 1.1. Конфлікти в докласовому суспільстві та їх відображення в міфології

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 1.2. Конфлікти у стародавніх суспільствах

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - СТАРОДАВНЯ ІНДІЯ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - СТАРОДАВНІ ГРЕЦІЯ ТА РИМ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - СТАРОДАВНІЙ КИТАЙ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - СТАВЛЕННЯ ДО КОНФЛІКТУ І НАСИЛЬСТВА У СВІТОВИХ РЕЛІГІЯХ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 1.3. Погляди на конфлікт європейських мислителів ХІV-ХІХ ст

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 1.4. Соціологія конфлікту

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 1.5. Психологія та психотерапія внутрішньо-особистісних і міжособистісних конфліктів

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 2. ТИПОЛОГІЯ Й ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 2.1. Типологія конфліктів

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 2.2. Анатомія конфлікту

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 2.3. Життєвий цикл конфлікту

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 2.4. Напруженість як передумова і наслідок конфлікту

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 2.5. Конфлікт, стрес, кризовий стан

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 3. ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ У КОНФЛІКТАХ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 3.1. Причини та наслідки міжособистісних і міжгрупових конфліктів

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 3.2. Стилі поведінки у конфліктній ситуації

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 3.3. Управління поведінкою в конфлікті

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 4. ЕКСПЕРТИЗА ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 4.1. Аналіз та експертиза конфлікту

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 4.2. Дослідження та прогнозування ескалації конфлікту

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 4.3. Інформаційна підтримка прийняття державних рішень у кризових ситуаціях

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 5. ПЕРЕГОВОРИ Й ФАСИЛІТАЦІЯ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 5.1. Позиційні та принципові переговори

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 5.2. Підготовка до переговорів та їх проведення

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 5.3. Фасилітація

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 5.3.1. Поняття фасилітації. Фасилітація в роботі керівника

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 5.3.2. Цілі і техніка фасилітації

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6. ПОСЕРЕДНИЦТВО В КОНФЛІКТАХ

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.1. Поняття посередництва в конфлікті

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.2. Історія посередництва (медіації)

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.3. Сфери застосування посередництва

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.4. Принципи та процедура медіації

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.5. Організація роботи з надання посередницьких послуг

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.6. Використання влади, процедури і технологій у роботі посередника

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.7. Стадії посередництва

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.8. Репутація та особистість посередника

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.9. Стилі діяльності медіатора

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.10. "Сепаратні зустрічі" з учасниками конфлікту і розвиток довіри

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.11. Підготовка медіаторів та особливі випадки у роботі посередника

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ У РОБОТІ МЕДІАТОРА

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - 6.12. Зарубіжний досвід залагодження трудових конфліктів за допомогою примирних і арбітражних процедур

 • Основи конфліктології - Гірник А. М. - ЛІТЕРАТУРА