Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.1. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.1.1. Науково-інформаційна діяльність

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.1.2. Наукова інформатика

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.1.3. Поняття "інформація"

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.1.4. Поняття "інформаційні процеси"

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.2. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.2.1. Поняття "аналітика"

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 1.2.2. Поняття "інформаційна аналітика"

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 1

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.1. Зміст інформаційно-аналітичної діяльності: загальні поняття та визначення

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.2. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.2.1. Роль і місце ІАД в управлінні

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.2.2. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.2.3. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.2.4. Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій)

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 2.2.5. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади (на прикладі обласної державної адміністрації)

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 2

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 3. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 3.1. Інформаційно-аналітична діяльність в системі науково-технічної інформації: методичні та організаційні засади

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 3.2. Галузева система науково-технічної інформації: загальна характеристика

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 3.3. Напрями НІД у регіональних центрах НТІ (ЦНТЕІ)

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 3.4. Роль організацій системи НТІ у розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних процесів

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 3

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.1. Поняття про інформаційну продукцію

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.1.1. Трактування терміну "інформаційні продукти". Взаємозв'язок понять "інформаційна продукція" - "інформаційний продукт" - "інформаційна послуга"

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.1.2. Виробники інформаційної продукції

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.1.3. Регламент на інформаційну продукцію

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.2. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.2.1. Класифікація інформаційно-аналітичної продукції

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.2.2. Типологія ІПП

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.3. Фактографічна інформаційна продукція

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 4.4. Реферат як один з основних видів документної інформаційної продукції

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 4

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 5.1. Інформаційне обслуговування і інформаційні послуги

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 5.2. Інформаційно-аналітичні послуги: різновиди, характеристика

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 5.3. Послуги документального обслуговування

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 5.4. Фактографічне і концептографічне обслуговування

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 5

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 6. ОГЛЯДОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 6.1. Огляд як результат оглядово-аналітичної діяльності. Функції огляду

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 6.2. Класифікація і характеристика основних видів оглядів

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 6.3. Структура оглядових документів (на прикладі оглядових видань)

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 6.4. Методика підготовки оглядів

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 6

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - МОДУЛЬ 7. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.1. Загальна методика створення документної інформаційно-аналітичної продукції

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.2. Довідка як форма інформаційного, інформаційно-бібліографічного обслуговування

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.3. Методика складання дайджесту

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.4. Методика складання реферату

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.4.1. Сутність реферування. Особливості структури і складання реферату

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.4.2. Інформативний реферат

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.4.3. Реферат-резюме

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - 7.4.4. Методика формалізованого складання реферату-екстракту

 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В. - Література до модуля 7