Основи екології - Мягченко О. П

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Передмова

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Вступ

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Розділ 1. Теоретичні основи сучасної екології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.1. Історія виникнення та розвитку екології як ознаки глобальних проблем безпеки людства

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.2. Сучасна екологія

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3. Основи біосферології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.1. Еволюція біосфери Землі

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.2. Роль космічних впливів на еволюційні процеси

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.3. Основні функції біосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.4. Закони біосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4. Основи загальної біоекології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4.1. Організм і середовище

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4.2. Екологія популяцій

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4.3. Угрупування та екосистеми

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Розділ 2. Прикладні аспекти екологи. Стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.1. Загальнобіологічні проблеми довкілля

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.2. Урбанізація та її наслідки

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.3. Відходи виробництва та їх утилізація

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.3.1. Проблеми відходів в Україні

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.3.2. Міжнародна торгівля відходами

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.4. Загальний стан природних ресурсів. Проблеми еколого-економічних відносин суспільства з природою

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.4.1. Мінеральні ресурси України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.5. Поняття про методи оцінки екологічного стану

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.6. Екологічний моніторинг, його види, значення в збереженні природи, біорізноманіття у світі

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7. Екологія флори та фауни

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7.1. Флоро-фауністичний склад України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7.2. Екологія тваринного світу

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7.3. Основи ландшафтної екології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8. Соціально-екологічні проблеми біосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.1. Екологія атмосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.1.1. Метеорологічний потенціал атмосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.1.2. Інженерно-технічні методи очищення повітряних викидів

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.2. Екологія літосфери, її проблеми

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.2.1. Земельні ресурси України та їх стан

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3. Екологія гідросфери, її проблеми

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.1. Стан світового океану

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.2. Водні ресурси України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.3. Екологічний стан Дніпра

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.4. Проблеми малих рік України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.5. Екологічні проблеми питної води

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.6. Методи очищення стічних вод

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.3.7. Законодавчі основи охорони вод

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.4. Заповідна справа - збереження біорізноманіття рослин і тварин

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.5. Стан біорізноманіття в Україні

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.6. Поняття про Червону книгу

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.7. Зелена книга України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.8. Сучасний стан созологічних територій в Україні. Природно-заповідний фонд України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.1. Охорона біосфери - найважливіше завдання сучасності. Вплив діяльності людини на довкілля

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.2. Проблеми сільського господарства

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.3. Екологія лісових систем

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.4. Лісовий покрив України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.5. Екологічні проблеми транспорту

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.6. Екологічні проблеми одержання енергії

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.7. Альтернативні джерела енергії

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.8. Урбоекологічна ситуація в Україні

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.9. Основи електромагнітної екології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.10. Основи радіоекології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.11. Радіоактивний фон території України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.12. Дія радіоактивних випромінювань на організми та принципи захисту від іонізуючих випромінювань

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.13. Основи екологічного менеджменту та аудиту

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.9.14. Екологічний паспорт підприємства

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10. Основи економіки раціонального природокористування

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.1. Екологічні основи раціональної економіки природокористування

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.2. Екологічно збалансована діяльність та екологічні ризики

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.3. Економічна оцінка природних ресурсів

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.4. Оцінка екологічності речовинного виробництва

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.5. Методи оцінки екологічних збитків і негативних впливів на природне середовище

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.6. Економічна доцільність екологічної діяльності

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.7. Основи екологічної безпеки і безпека життєдіяльності

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.10.8. Екологічне ліцензування і природоохоронна діяльність у виробництві

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Розділ 3. Екологічні проблеми України, її регіонів

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.1. Сучасний стан навколишнього природного середовища в Україні, її регіонах

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.2. Загальний огляд екологічних проблем регіонів України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.3. Соціально-екологічні проблеми - результат відносин людини з природою

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.4. Екологічні проблеми Чорного моря

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.5. Екологічні проблеми Азовського моря, його узбережжя

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.6. Шляхи подолання екологічної кризи Азово-Чорноморського басейну

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.7. Екологічний рух в Україні. Роль громадських організацій в збереженні природи

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.8. Органи охорони природи в Україні

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 3.9. Міжнародні природоохоронні організації

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Розділ 4. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на землі

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.1. Сталий розвиток суспільства - результат нового екологічного мислення

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.2. Біологічні, соціальні аспекти екології людини

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.3. Екологія і культура

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.3.1. Еколого-етичні проблеми

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.4. Екологічна освіта і виховання в Україні

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.4.1. Екологічна освіта і виховання за кордоном

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5. Основи екологічного права

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.1. Структура екологічного права України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.2. Природоохоронне та ресурсоохоронне право України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.3. Антропоохоронне право і безпека людини

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і природокористування

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.5. Національна екологічна політика України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.6. Основи глобальної екологічної політики

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 4.5.7. Проблеми біотичної регуляції навколишнього середовища

 • Основи екології - Мягченко О. П. - ВИСНОВКИ

 • Основи екології - Мягченко О. П. - ЛІТЕРАТУРА