Основи екології - Мягченко О. П

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Передмова

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Вступ

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Розділ 1. Теоретичні основи сучасної екології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.1. Історія виникнення та розвитку екології як ознаки глобальних проблем безпеки людства

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.2. Сучасна екологія

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3. Основи біосферології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.1. Еволюція біосфери Землі

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.2. Роль космічних впливів на еволюційні процеси

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.3. Основні функції біосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.3.4. Закони біосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4. Основи загальної біоекології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4.1. Організм і середовище

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4.2. Екологія популяцій

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 1.4.3. Угрупування та екосистеми

 • Основи екології - Мягченко О. П. - Розділ 2. Прикладні аспекти екологи. Стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.1. Загальнобіологічні проблеми довкілля

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.2. Урбанізація та її наслідки

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.3. Відходи виробництва та їх утилізація

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.3.1. Проблеми відходів в Україні

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.3.2. Міжнародна торгівля відходами

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.4. Загальний стан природних ресурсів. Проблеми еколого-економічних відносин суспільства з природою

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.4.1. Мінеральні ресурси України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.5. Поняття про методи оцінки екологічного стану

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.6. Екологічний моніторинг, його види, значення в збереженні природи, біорізноманіття у світі

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7. Екологія флори та фауни

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7.1. Флоро-фауністичний склад України

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7.2. Екологія тваринного світу

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.7.3. Основи ландшафтної екології

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8. Соціально-екологічні проблеми біосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.1. Екологія атмосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.1.1. Метеорологічний потенціал атмосфери

 • Основи екології - Мягченко О. П. - 2.8.1.2. Інженерно-технічні методи очищення повітряних викидів