Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М. П. - 8.9. Професійні туристичні об'єднання

Професійні асоціації створюються для того, щоб спільними зусиллями їх учасників вирішувати питання, які жоден із зацікавлених членів не в змозі вирішити самостійно. Туристичні підприємства, на відміну від інших складових туристичної індустрії, високомобільні й мають невеликі обороти. За винятком провідних туроператорів, які поєднують сотні й тисячі більш дрібних туристичних агентств, туристичні підприємства можна віднести до малого бізнесу, адміністративний і економічний ресурс якого обмежений. Водночас, як і в будь-якої іншої галузі економіки, в туріндустрії є певні корпоративні проблеми, від вирішення яких виграють усі суб'єкти цього виду діяльності. Наприклад, питання розробки стандартів обслуговування в готелях, реклами й просування спільного продукту, проведення ринкових досліджень чи інформаційної підтримки галузі можна вирішити тільки спільними зусиллями. Ці міркування й покладено в основу процесу консолідації окремих туристичних підприємств в асоціації й союзи з відповідним делегуванням їм повноважень щодо захисту інтересів учасників на загальнонаціональному й міжнародному рівнях. Асоціації беруть на себе деякі функції державних органів управління туризмом, зокрема координації діяльності туристичних підприємств.

Туристичні підприємства, які досягли певного успіху, прагнуть вступити в професійні міжнародні чи національні асоціації, членство в яких не тільки сприяє розширенню професійного світогляду членів, а й змінює їхній імідж на національному туристичному ринку.

Коротко охарактеризуємо міжнародні асоціації й союзи, які відіграють найбільш помітну роль у повоєнній історії туризму.

Міжнародні організації.

Міжнародна асоціація з екскурсійного обслуговування й турів (ІСТА) - об'єднує фірми, які займаються екскурсійним обслуговуванням. Асоціація створена 1953 р. Основним видом діяльності є щорічна публікація Тарифного довідника турів і екскурсійного обслуговування, в якому в алфавітному порядку за країнами подається інформація про програми й ціни турів, які організовуються членами ІСТА.

Міжнародний туристичний альянс (AIT) - міжнародна туристична організація, дійсними членами якої є національні автомобільні асоціації й туристичні клуби, які об'єднують індивідуальних членів, чи національні федерації, які складаються з асоціацій туристів. Члени, які приєднуються, - організації, які не об'єднують туристів чи туристичні асоціації, але бажають надавати допомогу АГТ і метою яких є розвиток туризму.

Організація створена 1919 р. Мета - розвиток усіх видів міжнародного туризму й автотуризму. Основну діяльність провадять три постійні комісії: Комісія з вироблення політики, Транспортна комісія й Митна комісія.

Міжнародна федерація журналістів і письменників з питань туризму (ФІЖЕТ) - її членами е національні об'єднання журналістів і письменників, які займаються питаннями туризму. Існує також категорія індиві - І дуальних членів. ФІЖЕТ створена 1954 р. Метою є пропаганда гуманістичних принципів міжнародного туризму, налагодження дружніх ділових контактів між журналістами й письменниками, захист їхніх професійних інтересів.

Міжнародна академія туризму створена 1951 р. з метою пропаганди й захисту культурних цінностей туризму, збереження й розвитку його гуманістичних традицій. Діяльність Академії полягає в координації роботи з видання словника туристичних термінів, журналу "Ревю Академії", брошур і досліджень, присвячених культурним і гуманістичним проблемам туризму, а також у проведенні конкурсів друкованих праць із питань культури й туризму.

Міжнародна асоціація готелів і ресторанів (ІН&;RА) заснована 1946 р. і є спадкоємницею Міжнародної асоціації власників готелів, заснованої 1869 р. і 1921 р. перетвореної у Міжнародний готельний союз. Секретаріат і штаб-квартира Асоціації розташовані в Парижі (Франція).

Статутом визначені такі основні завдання:

- об'єднання національних готельних асоціацій усіх країн, а також окремих готелів і ресторанів, які обслуговують іноземних туристів;

- захист особистих і професійних інтересів власників готелів і ресторанів;

- розвиток готельної індустрії, вивчення питань свободи пересування, управління готельною індустрією, міжнародних фінансових розрахунків, страхування, забезпечення робочою силою та ін.;

- видання інформаційних і рекламних матеріалів;

- інформування членів асоціації про готелі, ресторани й туристичні фірми.

Міжнародна федерація кемпінгів і караванінгів (ФIКК) - міжнародна туристична організація, членами якої є національні федерації й асоціації кемпінгів і караванінгів. При ФІКК існують Центр туристичної інформації й кілька спеціалізованих комісій. Щорічно проводиться авторалі. Секретаріат ФІКК розміщено в Брюсселі (Бельгія).

Міжнародна асоціація експертів з туризму (АІЕСТ) - міжнародна туристична організація, яка об'єднує як індивідуальних членів - осіб, що провадять наукову діяльність у сфері туризму, так і асоційованих членів - організації й установи, зацікавлені в діяльності АІЕСТ. Організація має характер наукової громади й своєю метою ставить підтримку наукової діяльності своїх членів, забезпечуючи обмін документацією й досвідом, підтримуючи діяльність туристичних наукових установ і центрів з підготовки туристичних кадрів. Секретаріат АІЕСТ знаходиться в Берні (Швейцарія).

Міжнародна організація з професійного навчання у сфері туризму (АМФОРТ) створена 1969 р. з метою вдосконалення методів професійної туристичної підготовки, впорядкування й стандартизації програм, упровадження у навчання технічних засобів. Членами АМФОРТ є дослідницькі центри й навчальні заклади, офіційні туристичні організації й підприємства, фахівці з туризму. З ініціативи АМФОРТ випущене міжнародне посвідчення фахівця з туризму. Секретаріат АМФОРТ розміщено в Мадриді (Іспанія).

Регіональні об'єднання. Туристична асоціація Тихоокеанського регіону (ПАТА) - неурядова міжнародна туристична організація, що об'єднує понад 2200 членів з 64-х країн, які представляють національні туристичні організації, транспортні й готельні асоціації, туристичні гуртові й роздрібні фірми, а також різні організації, пов'язані з індустрією туризму. Асоціація заснована 1951 р. Основною метою ПАТА є сприяння розвитку туризму в районі Тихого океану. Штаб-квартира ПАТА знаходиться в Сан-Франциско (США).

Конфедерація туристичних організацій Латинської Америки (КОТАЛ) - регіональна туристична організація країн Латинської Америки, яка об'єднує понад 900 латиноамериканських туристичних фірм, транспортних і готельних компаній, а також 350 туристичних фірм і організацій Азії, Африки, Америки, Європи. Заснована у квітні 1957 р. Основним завданням КОТАЛ є об'єднання діяльності всіх туристичних фірм, компаній і національних туристичних асоціацій з метою розвитку туристичної індустрії Латинської Америки. Секретаріат КОТАЛ розміщено в Буенос-Айресі (Аргентина).

Європейська туристична комісія (ЄТК) створена 1948 р. її членами є національні туристичні організації 23-х європейських країн. Мета організації - сприяти залученню іноземного туризму в Європу, особливо зі США, Канади, Японії, а також внутри европейського туризму. Секретаріат ЄТК знаходиться в Дубліні (Ірландія).

Об'єднання європейських туристичних фірм-гуртовиків (ГОЕТО). У ГОЕТО існує шість категорій членства: 1) співробітники фірм-туроператорів зі стажем роботи не менше 25 років; 2) не менше 10 років; 3) члени-засновники, які завершили роботу в туризмі; 4) члени, які приєдналися, з п'ятирічним стажем роботи; 5) асоційовані члени з п'ятирічним стажем роботи в організаціях, пов'язаних із туризмом; 6) почесні члени, які обираються Радою ГОЕТО. Мета ГОЕТО - обмін інформацією і налагодження контактів між туристичними підприємствами. Секретаріат ГОЕТО знаходиться в Каннах (Франція).

Профспілкові й молодіжні організації

Міжнародне бюро соціального туризму (ВІТС) - неурядова міжнародна туристична організація, дійсними членами якої є міжнародні й національні організації, діяльність яких пов'язана з соціальним туризмом; члени, що приєдналися, - групи й організації, які займаються корисною для соціального туризму діяльністю. Створена 1963 р. з метою сприяння розвитку соціального туризму в міжнародному масштабі. Під соціальним туризмом при цьому розуміють усі явища, які випливають з участі в туризмі верств населення зі скромними доходами. Секретаріат БІТС знаходиться в Брюсселі (Бельгія).

Національні асоціації туристичних агентств

Національні асоціації туристичних агентств існують більш ніж у 80 країнах. Основні їх завдання: дотримання інтересів турагентів у взаєминах з урядовими органами, транспортними й готельними організаціями, вивчення туристичного ринку, обмін досвідом і налагодження ділових контактів.

Залежно від країни та її туристичного потенціалу національні асоціації турагентів об'єднують від 6-7 до 20 000 членів.

Найбільшими національними асоціаціями турагентів є Американська спілка туристичних агентів (ACTA), Асоціація британських туристичних агентів Франції (СНАВ), Союз канадських туристичних асоціацій (АКТА), Національна іспанська асоціація, Союз німецьких бюро подорожей (ДРВ), Австралійська федерація туристичних агентів (АФТА), Японська асоціація туристичних агентів (ДЖАТА).

Контрольні запитання і завдання

1. У чому полягає сутність і якими є структура й інструменти державного регулювання міжнародної туристичної діяльності?

2. Опишіть основні механізми підтримки розвитку міжнародного туризму.

3. Назвіть основні особливості правового регулювання міжнародної туристичної діяльності в різних країнах.

4. Перелічіть завдання" які стоять перед сертифікацією в туризмі.

5. Навіщо потрібна стандартизація в міжнародному туризмі?

6. Що таке "ліцензування туристичної діяльності" й у чому полягають особливості ліцензування туристичної діяльності в різних країнах?

7. Які особливості податкового регулювання міжнародної туристичної діяльності в різних країнах.

8. Охарактеризуйте особливості інвестиційної політики держави відносно міжнародного туризму.

9. Як держава бере участь у вирішенні питань підготовки кадрів для сфери туризму?

10. Чому держава повинна проводити особливу екологічну політику відносно міжнародного туризму?

11. Які питання, що стосуються сфери діяльності туристичних фірм, вирішуються на рівні загального законодавства" що є предметом туристичних нормативних актів?

12. Чим відрізняються договори комісії й агентські договори^ які використовуються у туристичній практиці?

13. Як питання діяльності туристичних фірм вирішуються в Іспанії?

14. Яким чином французьке туристичне законодавство захищає права споживача в туризмі?

15. Назвіть причини" що спонукають підприємства туристичної індустрії об'єднуватися в професійні асоціації й союзи.

16. Яку мету переслідують провідні професійні асоціації сфери туризму?Схожі статті
Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М. П. - 8.9. Професійні туристичні об'єднання

Предыдущая | Следующая