Міжнародні організації - Мокій А. І

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Передмова

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Навчальна Програма Дисципліни

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - ІІ. Тематичний план курсу

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - ІІІ. Програма курсу

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 1. Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світового господарства

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 1.1. Особливості формування та структура системи наддержавного регулювання світових господарських зв'язків (СГЗ)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 1.2. Передумови створення міжнародних організацій: сутність та основні ознаки

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 1.3. Класифікація міжнародних організацій

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 1.4. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 2. Міжнародні економічні організації системи ООН

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 2.1. Цілі, принципи та функції організацій системи ООН

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 2.2. Організаційно-структурна побудова системи ООН

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 2.3. Загальна характеристика основних міжнародних організацій системи ООН

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 2.4. Діяльність України в Організації Об'єднаних Націй (ООН)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 3. Наддержавне регулювання економічної діяльності в європейському союзі

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 3.1. Історичні передумови та етапи європейської інтеграції

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 3.2. Умови участі країн в Європейському Союзі та перспективи його розширення

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 3.3. Інституції Європейського Союзу

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Суд Європейського Співтовариства

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 3.4. Регіональна політика ЄС

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 3.5. Перспективи співробітництва України з країнами ЄС

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 4. Міжнародні організації регулювання економічного співробітництва (ОЕСР) та загальної компетенції

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 4.1. Основні напрями діяльності організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 4.2. Автономні організації ОЕСР

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 4.3. Міжнародні організації загальної компетенції в межах економічної співпраці

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 5. Нато - об'єднання незалежних держав

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 5.1. Передумови створення організації: цілі та завдання

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 5.2. Організаційна структура установи

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 5.3. Основні напрями співпраці України з НАТО

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 6. Юнеско - міжнародна організація сучасності

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 6.1. Основні напрями діяльності ЮНЕСКО

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 6.2. Організаційна структура організації

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 6.3. Україна та ЮНЕСКО

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання світового господарства

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 7.1. Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 7.2. Міжнародний валютний фонд: основні цілі та напрями діяльності

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 7.3. Механізм кредитування та фінансування МВФ

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 7.4. Банк міжнародних розрахунків (БМР)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 8. Міждержавні організації наддержавного регулювання торговельної та економічної політики

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 8.1. Сутність та еволюція системи багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 8.2. Завдання, напрями, принципи діяльності Світової організації торгівлі

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 8.3. Конференція ООН з торгівлі і розвитку: основні напрями діяльності

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 8.4. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД / СОТ

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 9. Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 9.1. Суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 9.2. Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 9.3. Міжнародні ради з регулювання світових товарних ринків

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 9.4. Міждержавні організації країн-виробників та експортерів сировини (МОВЕС)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 10. Міжнародні економічні організації та угоди з регулювання промислової власності

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 10.1. Міжнародне співробітництво у сфері захисту промислової власності

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 10.2. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 10.3. Регіональні міжнародні патентні організації

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 11. Міжнародні організації регулювання науково-технічного співробітництва та передачі технологій

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 11.1. Регулювання багатостороннього науково-технічного та промислового співробітництва

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 11.2. Діяльність ООН з питань передачі технологій

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 11.3. Міжнародне науково-технічне співробітництво в межах ЄС

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 12. Міжнародне регулювання інвестиційної діяльності та науково-технічного і промислового співробітництва

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 12.1. Міжнародна інвестиційна діяльність: сутність, напрями та політика регулювання

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 12.2. Міжнародні і регіональні організації з регулювання інвестиційної діяльності

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 12.3. Регулювання багатостороннього науково-технічного і промислового співробітництва (НТПС)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 13. Регіональні організації наддержавного регулювання економічних відносин

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 13.1. Передумови формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики та його роль у світовій економіці

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 13.2. Регіональні економічні організації системи ООН

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 13.3. Регіональні економічні організації Західної Європи

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 13.4. Регіональні економічні організації країн Східної і Центральної Європи та Азії

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 13.5. Регіональні економічні організації Америки

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 13.6. Регіональні економічні організації Африки

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 14. Міжнародні та регіональні організації зі стандартизації та сертифікації продукції (робіт, послуг)

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 14.1. Основи міжнародної стандартизації та сертифікації продукції

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 14.2. Діяльність міждержавних організацій у сфері стандартизації та сертифікації продукції

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 14.3. Міжнародні неурядові організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 15. Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 15.1. Міжнародні організації у встановленні правил міжнародної торгівлі

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 15.2. Діяльність ООН з протидії корупції та хабарництву

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 15.3. Регіональне співробітництво у боротьбі з корупцією

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 16. Наддержавне регулювання міжфірмових економічних відносин

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 16.1. Регулювання конкурентних відносин у світових господарських зв'язках

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 16.2. Міжнародне регулювання обмежувальної ділової практики

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 16.3. Багатостороннє регулювання діяльності ТНК

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - Тема 17. Міжнародні неурядові організації

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 17.1. Значення міжнародних неурядових організацій, їх цілі та види

 • Міжнародні організації - Мокій А. І. - 17.2. Міжнародні об'єднання підприємців та їх діяльність з регулювання міжнародного бізнесу