Митні інформаційні технології - Пашко П. В

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 1.1. Інформація і дані

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 1.2. Інформаційні ресурси організації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 1.3. Інформаційні технології

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Етапи розвитку IT

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Класифікація IT

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Перспективи розвитку IT

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 2.1. Інформаційні системи

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 2.2. Типи інформаційних систем

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 2.3. Компоненти інформаційних систем

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Компоненти системи опрацювання даних

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЄАІС ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 5. СТРУКТУРА, СКЛАД І ФУНКЦІЇ ЄАІС

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 6.1. Вимоги до уніфікованої системи документів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 6.2. Системи класифікації та кодування

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Нові міждержавні класифікатори

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 7.1. Міжнародні стандарти електронного обміну даними

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту (EDIFACT)

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Міжнародний стандарт відкритої торгівлі через Інтернет (OBI)

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Міжнародний стандарт електронного обміну даними EANCOM

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти)

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Загальна характеристика електронної пошти

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Міжнародний стандарт електронної пошти Х.400

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Структура електронної пошти Х.400

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Архітектура Х.400-систем

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Схеми фізичної реалізації електронної пошти Х.400

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - X.400-система і довідкова Х.500-служба

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Протокол SMTP

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Модель протоколу

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Формат поштового повідомлення (RFC-822)

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Дисципліни роботи й команди протоколу

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Адресація в SMTP-системах

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Маршрутизація

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - МІМЕ (Multipurpose Internet Mail Extension)

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Доступ до поштової скриньки за допомогою РОРЗ і IМАР

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Протокол РОРЗ (Post Office Protocol version 3)

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Документоорієнтована база даних Domino/Notes

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Система реплікації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Система електронної пошти і передачі повідомлень

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Засоби розробки додатків

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Захист інформації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Засоби календарного планування

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Domino як web-сервер та інтернет/інтранет-технології

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 8.1. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 8.2. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 8.3. Правове забезпечення режиму електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Правовий статус електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Призначення електронного підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Визнання іноземних сертифікатів ключів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Центральний засвідчувальний орган національної системи електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Необхідність сертифікації засобів ЕЦП

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Необхідність сертифікації відкритих ключів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Поняття електронного сертифіката

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Дві моделі системи сертифікації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Особливості рукописного підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Особливості електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Метод і ключ шифрування

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Симетричні та несиметричні методи шифрування

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Найпростіша структура ЕЦП

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Поняття про компрометацію ЕЦП

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Криптостійкість засобів ЕЦП

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Вплив розміру ключів на їх криптостійкість

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Принцип достатності захисту

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Поняття про дайджест повідомлення. Електронна печатка. Хеш-функція

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 9. КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 9.1. Автоматизована система митного оформлення "Інспектор-2006"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Призначення та умови застосування

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Налагодження програми

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Основні режими роботи

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Способи виведення інформації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Введення інформації з митних підрозділів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Основні поняття

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Індикатори ризиків

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Застосування нечіткої логіки під час оцінювання ризику

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 10.1. Програмно-інформаційний комплекс "Квитанції МД-1"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Умови застосування та запуск ПІК

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Робота з ЄАІС на робочому місці посадової особи пункту пропуску

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Робота ЄАІС на робочому місці посадової особи відділу контролю за переміщенням товарів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 10.6. Власні розробки митних органів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 12.2. Засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.2. Програмне забезпечення MD Office

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - MD Declaration

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Робота з довідниками

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Довідник суб'єкта ЗЕД

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Довідник банків

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - УКТЗЕД

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Структура додатка QD Professional

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Система QDPro-документи

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Пошук документів

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Система QDPro-декларації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Створення та редагування декларацій

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Перегляд платежів за декларацією

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Перерахунок декларації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Перегляд і виправлення списку товарів декларації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Контроль декларації

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4.1. Підсистема роботи з нормативними документами з питань митної справи

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4.2. Робота з класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4.3. Робота з вантажними митними деклараціями

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4.4. Модуль "Митний облік"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4.5. Звіти програми Diamond Bridge

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 13.4.6. Адміністрування програми Diamond Bridge

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.1. Концепція створення Електронної митниці

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.2. Обгрунтування та мета створення Електронної митниці

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.3. Основні завдання, які вирішує Електронна митниця

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.4 Напрям, створення Електронної митниці

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.5. Принципи побудови багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.6. Структура та інфраструктура Електронної митниці

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.7. Інформаційна безпека Електронної митниці

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Інформаційна безпека під час використання ЄАІС Держмитслужби

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Політика інформаційної безпеки (ІБ) Держмитслужби України

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Рівні інформаційної безпеки

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - ЛІТЕРАТУРА

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В. - Предметний покажчик