Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНО-ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 1.1. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 1.2. Митно-тарифна політика як складова зовнішньоекономічної політики держави

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 1.3. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 1.4. Організаційна структура митної системи України

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 2.1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 2.2. Митно-тарифна система за Козацької держави

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 2.3. Митна політика Російської імперії

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 2.4. Митна система України на початку ХХ століття

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 2.5. Характер і спрямованість митно-тарифної політики СРСР

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 2.6. Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики України

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 3.1. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 3.2. Ввізне мито - податок на зовнішню торгівлю

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 3.3. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 3.4. Особливості нарахування митного тарифу залежно від виду мита

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 3.5. Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 3.6. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 4.1. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 4.2. Вплив митного тарифу на становище національного споживача і виробника та на доходи держави

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 4.3. Чисті втрати країни від впровадження тарифного захисту

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 4.4. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 4.5. Заходи регулювання зовнішньоекономічних відносин, альтернативні митному тарифу

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 5. СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 5.1. митні платежі як основні інструменти системи митного оподаткування

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 5.2. Митні збори як різновид митних платежів

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 5.3. Механізм нарахування та сплати акцизного збору при переміщенні товарів через митний кордон України

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 5.4 Особливості нарахування податку на додану вартість при здійсненні експортно-імпортних операцій

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 6. МИТНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ НАРАХУВАННІ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 6.1. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 6.2. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно із зовнішньоекономічною угодою

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 6.3. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 6.4. Методи визначення митної вартості на підставі додавання та віднімання вартості

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 6.5. Особливості застосування адміністративних важелів коригування митної вартості

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 7. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 7.1. Сутність та особливості проведення митного контролю

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 7.2. Поняття контрабанди та порушення митних правил

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 7.3. Спеціальні види контролю на митному кордоні України

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 7.4. Особливості здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні фізичних осіб через кордон

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 8.1. Особливості митного оформлення при переміщенні вантажів через митний кордон

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 8.2. Декларування вантажів як структурний елемент системи митного оформлення

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 8.3. митні документи та специфіка їх оформлення

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 8.4. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 9. РОЛЬ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 9.1. Сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування товарів

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 9.2. Еволюція системи товарної номенклатури у світовій торгівлі

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 9.3. Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 9.4. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 9.5. Структура та механізм застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - Завдання

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 10. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНИХ РЕЖИМІВ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 10.1. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 10.2. Особливості застосування митного режиму при переміщенні майна через кордон

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 10.3. Використання митних режимів при наданні митними органами послуг у сфері митно-тарифних відносин

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 10.4. Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 10.5. Характеристика спеціальних митних режимів

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РОЗДІЛ 11. ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ ІНТЕГРУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 11.1. Світова організація торгівлі як організаційно-інституціональне підгрунтя розвитку митно-тарифної системи

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 11.2. Всесвітня митна організація - основний суб'єкт регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 11.3. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 11.4. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі у митному союзі

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - 11.5. Удосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - Тести

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - Задачі

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - ГЛОСАРІЙ

 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА