Кримінальний процес України - Молдован А. В

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 1. Предмет і основні поняття курсу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 1. Поняття і завдання курсу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 2. Історичні форми кримінального процесу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 3. Стадії кримінального процесу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 4. Функції кримінального процесу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 5. Кримінально-процесуальна форма

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 6. Процесуальні відносини

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 7. Процесуальні гарантії

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 8. Наука кримінального процесуального права

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 9. Джерела кримінального процесуального права

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 2. Принципи кримінального процесу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 11. Поняття і значення принципів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 12. Принцип верховенства права

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 13. Здійснення правосуддя виключно судами

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 14. Участь народу у здійснення правосуддя

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 15. Незалежність і недоторканість суддів, їх підкорення лише закону

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 16. Одноособовий і колегіальний розгляд справ

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 17. Принцип законності

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 18. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 19. Забезпечення доведеності вини

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 20. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 21. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 22. Забезпечення обвинуваченому права на захист

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 23. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 24. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 25.Обов'язковість рішень суду

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 26. Презумпція невинуватості

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 27. Виборність і призначуваність суддів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 28. Принцип державної мови судочинства

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 29. Повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 30. Право на свободу та особисту недоторканість

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 31. Недоторканість житла

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 32. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 33. Недоторканість права власності

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 34. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 35. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 36. Доступність до правосуддя

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 37. Безпосередність дослідження показань, речей і документів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 38. Публічність

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 39. Диспозитивність

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 40. Розумність строків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 41. Класифікація учасників процесу

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 42. Суд (суддя),слідчий суддя

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 43. Прокурор

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 44. Керівник органу досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 45. Слідчий

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 46. Оперативні підрозділи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 47. Підозрюваний, обвинувачений

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 48. Виправданий, засуджений

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 49. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 50. Захисник

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Обов'язки захисника

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Обов'язкова участь захисника

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Відмова від захисника

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 51. Потерпілий і його представник

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Права потерпілого

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Потерпілий зобов'язаний

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Представник потерпілого

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - Законний представник потерпілого

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 52. Заявник

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 53. Цивільний позивач

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 54. Цивільний відповідач

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 55. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 56. Свідок

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 57. Перекладач

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 58. Експерт

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 59. Спеціаліст

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 60. Секретар судового засідання

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 61. Судовий розпорядник

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 62. Відводи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 4. Докази і доказування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 63. Поняття, належність та допустимість доказів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 64. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 65. Обов'язок доказування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 68. Речові докази

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 69. Документи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 70. Зберігання речових доказів і документів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 71. Висновок експерта

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 5. Фіксування кримінального провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 72. Форми фіксування кримінального провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 73.Протокол

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 74. Запис за допомогою технічних засобів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 75. Журнал судового засідання

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 76. Реєстр матеріалів досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 77. Процесуальні рішення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 78. Повідомлення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 6. Процесуальні строки та витрати

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 79. Поняття процесуальних строків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 80. Обчислення процесуальних строків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 81. Додержання та поновлення процесуальних строків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 82. Види процесуальних витрат

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 83. Розміри процесуальних витрат

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 84. Розподіл процесуальних витрат

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 7. Відшкодування шкоди

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 85. Відшкодування шкоди потерпілому

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 86. Цивільний позов у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 87. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 88. Види заходів забезпечення кримінального провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 89. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 90. Виклики і приводи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 91. Накладення грошового стягнення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 92. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 93. Відсторонення від посади

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 94. Тимчасовий доступ до речей і документів

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 95. Тимчасове вилучення майна

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 96. Арешт майна

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 97. Загальні положення про запобіжні заходи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 98. Особисте зобов'язання

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 99. Особиста порука

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 100. Домашній арешт

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 101. Застава

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 102. Тримання лід вартою

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 103. Застосування електронних засобів контролю

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 104. Затримання особи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - ГЛАВА ІІ. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 9. Загальні положення досудового провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 105. Початок досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 106. Підслідність

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 107. Об'єднання і виділення справ

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 108. Строки досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 109. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 110. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування до його завершення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 10. Слідчі (розшукові) дії

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 111. Поняття та види слідчих (розшукових) дій

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 112. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 113. Допит

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 114. Пред'явлення для впізнання

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 115. Проведення допиту, впізнання у режимі відео конференції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 116. Обшук

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 117. Огляд. Ексгумація трупа

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 118. Слідчий експеримент

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 119. Освідування особи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 120. Призначення експертизи

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 11. Негласні слідчі (розшукові) дії

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 121. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 122. Загальні положення про негласні слідчі чи розшукові дії

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 123. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 124. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 12. Притягнення до кримінальної відповідальності

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 125. Випадки повідомлення про підозру

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 126. Зміст письмового повідомлення про підозру

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 127. Вручення письмового повідомлення про підозру

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 13. Зупинення та закінчення досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 128. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 129. Розшук підозрюваного та відновлення досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 130. Форми закінчення досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 131. Відновлення провадження при відмові від поручительства

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 132. Обвинувальний акт (ст. 291 КПК)

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 133. Продовження строку досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 14. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 134. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 135. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 136. Клопотання про продовження строку досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 137. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 138. Строк подання скарги на рішення, дій чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 139. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 140. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 141. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - ГЛАВА III. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 16. Підготовче провадження та судовий розгляд у кримінальному провадженні

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 142. Підготовче провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 143. Загальні положення судового розгляду

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 144. Проведення процесуальних дій у режимі відео-конференції під час судового проваджений

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 145. Межі судового розгляду

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 146. Процедура судового розгляду

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 147. Судові рішення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 148. Виправлення помилок у рішеннях суду. Роз'яснення судового рішення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 17. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 149. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 150. Провадження в суді присяжних

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - ГЛАВА IV. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 18. Провадження в суді апеляційної інстанції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 151. Поняття та значення апеляційного провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 152. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 153. Суб'єкти, порядок та строки апеляційного оскарження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 154. Вимоги до апеляційної скарги

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 155. Розгляд справ за апеляцією

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 156. Підстави для скасування або зміни судового рішення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 157. Результати розгляду справ а апеляційному провадженні

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 158. Судові рішення суду апеляційної інстанції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 19. Провадження в суді касаційної інстанції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 159. Суть і значення касаційного провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 160. Суб'єкти, порядок та строки касаційного оскарження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 161. Вимоги до касаційної скарги

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 162. Розгляд справ за касацією

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 163. Підстави для скасування або зміни судового рішення

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 164. Результати розгляду справ у касаційному провадженні

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 165. Ухвала суду касаційної інстанції

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 20. Провадження у Верховному Суді України

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 166. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 167. Суб'єкти, порядок та строки подання заяви

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 168. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень. Допуск справи до провадження

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 169. Розгляд справи Верховним Судом України

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 170. Наслідки розгляду справи Верховним Судом України

 • Кримінальний процес України - Молдован А. В. - 171. Ухвала Верховного Суду України

 • 1 2