Історія економічних вчень - Золотих І. Б. - 1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.)

1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.)

Джон Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) - відомий англійський учений, якого ще називають завершувачем класичної політекономії.

Його батько Джеймс Мілль також відомий учений, найближчий друг Д. Рікардо, строго стежив за вихованням сина. Тому молодшому Міллю вже в 10 років доводилося робити огляд всесвітньої грецької і латинської літератури. Хлопчик самостійно займався вищою математикою, природознавством. У 13 років він з батьком розпочав вивчення політекономії. Батько читав лекції, син писав реферати. До 16 років Джон Мілль став автором перших робіт з політекономії, написав дві невеликі статті з теорії вартості. Він мріяв про політичну кар'єру, але батько не дозволяв йому займатися політичною діяльністю. Натомість він почав працювати у відділенні Ост-Індської компанії, яким завідував Джеймс Мілль.

Головна праця Мілля "Основи політекономії" була видана в 1848 році (як у Сміта П'ятикнижжя). Основні положення методології Мілля схожі з класичною школою. Але специфіка поглядів виявилися у такому: учений протиставив законам виробництва закони розподілу. Перші він вважав об'єктивними і постійними, а останні - залежними від законів і звичаїв суспільства, що є результатом людських рішень, тобто суб'єктивні. У цьому випадку Мілль упустив те, що розподіл пов'язаний з виробництвом цінами (ціновими процесами). У цьому виявляється нерозуміння того, що виробництво і розподіл не становлять відособлених сфер економіки, а залежать одна від одної.

Теорія реформ

На основі положення про закони розподілу Мілль розробляє власні рекомендації соціального реформування суспільства.

Мілль був першим із представників класичної школи, хто висловловився про реформування капіталізму. Але при всій своїй доброзичливості до соціалізму, він не вважав, що соціальна несправедливість пов'язана з приватною власністю.

Мілль розумів, що існують в ринковій економіці сфери "безсилля ринку". На думку ученого, для того, щоб поліпшити ринок без ліквідації приватної власності, потрібно затвердити порядок, за якого "ніхто не бідний, ніхто не прагне стати багатше і немає причин побоюватися бути відкинутим через зусилля інших проштовхнутися вперед". Функцію згладжування недоліків ринку повинна виконувати держава. Саме держава повинна створювати соціальну інфраструктуру, розвивати науку, не забороняти діяльність профспілок і таким чином коректувати ринкову економіку, усувати її недоліки.

Заслуга Джона Мілля полягає у тому, що він відновив політекономію з урахуванням збільшеного рівня знань і передових ідей сучасності, також вніс нові ідеї про роль держави в економіці і про недоречність ринкових відносин у таких сферах як наука, освіта, охорона здоров'я тощо.

2. Економічне вчення К. Маркса

Карл Маркс (1818-1883 рр.) - один із трьох найбільших учених всіх часів і народів, завершувач класичної політичної економії. Немає єдиної думки у наукового співтовариства з приводу того, кого вважати завершувачем політекономії - Мілля чи Маркса.

Карл Маркс народився в німецькому місті Трірі. Він був другим із дев'яти дітей адвоката Генріха Маркса, вихідця з сім'ї рабинів, який перейшов в 1816 р. з іудейства в протестантизм.

У 1830-1835 рр. вчився на відділенні права Боннського університету. З 1836 по 1841 р. вивчав право, філософію, загальну історію та історію мистецтв у Берлінському університеті. Після закінчення університету (1841) Карл отримав ступінь доктора на філософському факультеті Йенського університету. У 1842 році після завершення навчання переїхав до Бонна, де працював співробітником, а потім редактором "Рейнської газети". Після закриття газети декілька років перебував у Франції, де він глибоко вивчає політекономію, філософію, соціологію. До Німеччини він повернувся 1848 року, у Кельні він знову працює редактором "Нової рейнської газети". У своїй газеті він публікує роботу "Наймана праця і капітал", після цього його висилають із Німеччини. Після короткочасного перебування в Парижі Карл Маркс на все подальше життя (1850-1883 рр.) знаходить притулок у Лондоні. Саме тут він пише свою головну працю "Капітал". Перший том вийшов в 1867 р., наступні два томи після смерті Маркса опублікував його друг Енгельс в 1885 і 1894 рр. Четвертий том був виданий вже після смерті Енгельса в 1905 р. К. Каутським.

Марксизм розглядають як своєрідний варіант класичної політекономії. Ця теорія захищає інтереси робочого класу і всіх трудящих.

Виникнення марксизму було об'єктивно обумовлене такими історичними причинами:

- промисловим переворотом в Англії та в інших країнах Західної Європи;

- становленням фабричної системи виробництва, яка спричинила небувале зростання продуктивних сил і продемонструвала прогресивну роль капіталізму в порівнянні з феодалізмом.

Проте соціальні наслідки промислового перевороту були невтішними:

- великі промислові підприємства витісняли з ринку дрібних виробників, які розорювалися і служили резервною робочою силою для капіталістичного виробництва;

- селяни виганяли із земельних наділів і поповнювали ряди безробітних, що призводило до зубожіння основної маси населення;

- капіталісти прагнули максимально експлуатувати найманих робітників, стрімко зростало безробіття.

У цих умовах марксистська теорія завойовує популярність в багатьох країнах. Марксистська теорія виражає інтереси насамперед робочого класу (пролетаріату).Схожі статті
Історія економічних вчень - Золотих І. Б. - 1. Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.)

Предыдущая | Следующая