Історія держави та права України - Трофанчук Г. І

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Вступ

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Модуль І. Державність і право України за найдавніших часів та за княжої доби

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 1. Рабовласницькі держави у Північному Причорномор'ї та право в них

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Зародження стародавніх держав у Північному Причорномор'ї

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Скіфо-сарматське державне об'єднання

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Античні міста-держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Боспорське царство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суспільний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 2. Державність Київської Русі

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Формування державності у східних слов'ян. Виникнення Давньоруської держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Загальна характеристика державної організації

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Соціальна структура

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4.1. Державні реформи давньоруських князів

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4.2. Органи влади та управління

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 3. Давньоруське право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Джерела права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Цивільні правовідносини

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Право власності

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Шлюбно-сімейні правовідносини

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Злочини та покарання

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Судочинство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 4. Галицько-Волинська держава і право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Утворення Галицько-Волинської держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Модуль II. Державно-правовий розвиток України під владою іноземних країн

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 5. Велике князівство Литовсько-Руське (середина XIV - друга половина XVI ст.)

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Утворення держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Зміни у політичному устрої Галичини

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Правове регулювання відносин у Галичині під владою Польського королівства

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суспільно-політичні процеси в умовах литовської експансії

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Литовсько-польські унії та їх наслідки для України

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Суспільний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Державний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 5. Судова система та судочинство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суд і судочинство за магдебурзьким правом

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 6. Джерела то характеристика права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Шлюбно-сімейне та спадкове право