Історія держави та права України - Трофанчук Г. І

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Вступ

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Модуль І. Державність і право України за найдавніших часів та за княжої доби

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 1. Рабовласницькі держави у Північному Причорномор'ї та право в них

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Зародження стародавніх держав у Північному Причорномор'ї

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Скіфо-сарматське державне об'єднання

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Античні міста-держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Боспорське царство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суспільний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 2. Державність Київської Русі

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Формування державності у східних слов'ян. Виникнення Давньоруської держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Загальна характеристика державної організації

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Соціальна структура

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4.1. Державні реформи давньоруських князів

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4.2. Органи влади та управління

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 3. Давньоруське право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Джерела права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Цивільні правовідносини

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Право власності

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Шлюбно-сімейні правовідносини

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Злочини та покарання

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Судочинство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 4. Галицько-Волинська держава і право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Утворення Галицько-Волинської держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Модуль II. Державно-правовий розвиток України під владою іноземних країн

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 5. Велике князівство Литовсько-Руське (середина XIV - друга половина XVI ст.)

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Утворення держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Зміни у політичному устрої Галичини

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Правове регулювання відносин у Галичині під владою Польського королівства

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суспільно-політичні процеси в умовах литовської експансії

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Литовсько-польські унії та їх наслідки для України

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Суспільний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Державний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 5. Судова система та судочинство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суд і судочинство за магдебурзьким правом

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 6. Джерела то характеристика права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Шлюбно-сімейне та спадкове право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 6. Правове становище Українських земель у складі речі Посполитої (1569 р. - друга половина XVIII ст.)

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Загарбання українських земель Польським королівством

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Суспільний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Державний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Зобов'язальне право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 7. Запорозька січ, її політичний устрій та право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Передумови та причини виникнення запорозького козацтва

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Формування станових ознак українського козацтва та боротьба за правове утвердження

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Республіканський устрій Запорозької Січі

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Суспільна організація

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Політичний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Запорозька Січ у процесі входження України до складу Росії

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 5. Джерела та характеристика права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Судочинство

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 8. Українська гетьманська держава: формування, суспільно-політичний устрій та право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Формування Української держави в ході національно-визвольної війни середини XVII ст

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Входження України до складу Московії та її державно-правовий розвиток

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Правовий статус України за Березневими статтями

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Зміни в суспільному устрої

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Зміни в державному устрої

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Право в Українській Гетьманській державі

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Покарання

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Судовий процес

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 9. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях (друга половина XVIII - початок XX ст.)

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Захоплення західноукраїнських земель Австрією

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Політико-правове становище Галичини у складі Австрії

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Реформи державно-правової системи

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Джерело та характерні особливості права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 10. Державність і право на українських землях у складі Російської імперії (XVIII - початок XX ст.)

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Остаточна ліквідація української державності

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі Росії

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Державний устрій

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Судова система

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Цивільне право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Шлюбно-сімейне право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Виникнення та утвердження конституціоналізму в Україні

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Історія конституційного розвитку

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Поява першої української конституції

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Кодифікація права в Україні

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Модуль ІІІ. Відродження, втрата Україною державності та її відновлення за новітніх часів

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 11. Національна державність і право доби української революції (1917-1921 рр.)

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Центральна Рада та її роль у розбудові Української держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Становлення Центральної Ради

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Державне будівництво

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Третій Універсал Центральної Ради

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Четвертий Універсал Центральної Ради

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Україна та Брестський мир

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Конституція Української Народної Республіки

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Українська держава часів гетьмана Павла Скоропадського

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Українська держава часів Директорії

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Західноукраїнська Народна Республіка

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 5. Крим і кримське питання в роки української революції

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 6. Висновки

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 12. Державність і право на західноукраїнських землях у міжвоєнний період та в роки другої світової війни

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Захоплення західноукраїнських земель та їх соціально-політичне становище у складі іноземних держав

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Закарпатська Україна

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Возз'єднання українського народу в єдиній державі

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. ОУН як складова національного руху опору

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 13. Радянська державність в Україні та її правова система

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Боротьба більшовиків за панування в Україні. Проголошення та зміцнення радянської влади

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Конституційне закріплення більшовицької влади в Україні

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Зародження українського радянського права

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Кодифікація радянського законодавства у 20-ті роки

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 5. Входження України до складу Союзу PCP

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 6. Держава і право України за тоталітарно-респресивного режиму

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 7. Правова оцінка Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 8. Витоки геноциду, його демографічні й соціальні наслідки

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 9. Голодомор як специфічний інструмент тоталітарного режиму

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 10. Окупаційний режим в Україні у роки Другої світової війни

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 11. Правове регулювання суспільних відносин на тимчасово окупованій території України

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 12. Державно-правовий розвиток радянської України у повоєнні роки

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Правова система

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Кримінальне право

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Тема 14. Державність і право сучасної незалежної української держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 1. Розпад Союзу PCP та відродження Української держави

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 2. Сучасний конституційний процес в Україні

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 3. Реформа політичної системи в Україні: мета і концептуальні засади конституційних змін

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - 4. Політичні зміни в Україні під час "помаранчевої" революції

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Висновки

 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І. - Післямова