Історія держави і права України - Музиченко П. П

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1.1. ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1.2. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1. Історизм

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2. Об'єктивність

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3. Системність

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4. Принцип розвитку

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5. Плюралізм

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1.3. ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 2. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (VI - початок XIII ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.1. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.2. ПРО НАЗВУ "РУСЬ"

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.3. ПРО НОРМАНСЬКУ ТЕОРІЮ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.4. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПОДІЙ ТА ОСОБИСТОСТЕЙ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.5. ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.6. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.7. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Великий князь

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Органи управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Церква

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.8. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.9. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Види покарань

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО - ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII - друга пол. XIV ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.2. МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.3. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Вільні

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Напіввільні

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Залежні

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Органи влади

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Основна форма правління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Боярська рада

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Віче

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Суд та процес

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.5. ЦЕРКВА. СПРОБИ РИМУ ЗАПРОВАДИТИ УНІЮ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.6. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Руська правда

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Князівське законодавство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Магдебурзьке право

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Церковне законодавство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 4. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Формування Литовсько-Руської держави

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Перемога в урочищі Синя Вода

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Кревська унія та її наслідки

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Литовсько-московські відносини

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Люблінська унія 1569 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Пануючі верстви населення

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.3. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.4. ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.5. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.6. ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.7. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Великокнязівський (господарський) суд

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Суд Головного литовського трибуналу

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Територіальні (обласні) суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Гродський (замковий) суд

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Земські суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Підкоморські суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Каптурові суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.8. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Привілеї та грамоти

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Загально-земські привілеї

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Обласні привілеї

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Міські привілеї

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Статут 1529 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Статут 1566 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Статут 1588р

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Шлюбні та сімейні відносини

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (друга пол. XVI - перша пол. XVII ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Козацькі повстання

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Селянство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Міщанство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.3. ЗАПОРІЗЬКЕ КОЗАЦТВО - НОВА СОЦІАЛЬНА ВЕРСТВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Реєстрове козацтво

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - "Артикули" Генріха Валуа 1573 р

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.5. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.6. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.7. НАСТУП КАТОЛИЦИЗМУ. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Реформаційний рух

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Берестейська унія 1596 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.8. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 6. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • 1