Історія держави і права України - Музиченко П. П

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1.1. ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1.2. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1. Історизм

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2. Об'єктивність

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3. Системність

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4. Принцип розвитку

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5. Плюралізм

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 1.3. ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 2. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (VI - початок XIII ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.1. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.2. ПРО НАЗВУ "РУСЬ"

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.3. ПРО НОРМАНСЬКУ ТЕОРІЮ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.4. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПОДІЙ ТА ОСОБИСТОСТЕЙ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.5. ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.6. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.7. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Великий князь

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Органи управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Церква

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.8. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 2.9. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Види покарань

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО - ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII - друга пол. XIV ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.2. МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.3. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Вільні

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Напіввільні

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Залежні

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Органи влади

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Основна форма правління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Боярська рада

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Віче

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Суд та процес

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.5. ЦЕРКВА. СПРОБИ РИМУ ЗАПРОВАДИТИ УНІЮ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 3.6. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Руська правда

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Князівське законодавство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Магдебурзьке право

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Церковне законодавство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 4. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Формування Литовсько-Руської держави

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Перемога в урочищі Синя Вода

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Кревська унія та її наслідки

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Литовсько-московські відносини

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Люблінська унія 1569 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Пануючі верстви населення

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.3. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.4. ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.5. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.6. ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.7. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Великокнязівський (господарський) суд

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Суд Головного литовського трибуналу

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Територіальні (обласні) суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Гродський (замковий) суд

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Земські суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Підкоморські суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Каптурові суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 4.8. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Привілеї та грамоти

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Загально-земські привілеї

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Обласні привілеї

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Міські привілеї

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Статут 1529 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Статут 1566 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Статут 1588р

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Шлюбні та сімейні відносини

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (друга пол. XVI - перша пол. XVII ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Козацькі повстання

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Селянство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Міщанство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.3. ЗАПОРІЗЬКЕ КОЗАЦТВО - НОВА СОЦІАЛЬНА ВЕРСТВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Реєстрове козацтво

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - "Артикули" Генріха Валуа 1573 р

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.5. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.6. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.7. НАСТУП КАТОЛИЦИЗМУ. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Реформаційний рух

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Берестейська унія 1596 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 5.8. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 6. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Перші перемоги

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Зборівський договір

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Білоцерківський мирний договір 1651р

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.2. УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 р

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.3. ЗМІНИ В СУСПІЛЬНОМУ ЛАДІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Панівний стан

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Залежні верстви

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Адміністративно-територіальна організація

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Органи влади та управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Генеральний уряд

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Податки та фінанси

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Мова

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Військо та оборона

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Зовнішня політика

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.5. СУДОВА СИСТЕМА ТА ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 6.6. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 7. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ ПІД ІНОЗЕМНОЮ ЗВЕРХНІСТЮ (друга пол. XVII-XVIII ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Панівна верства

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Українська шляхта

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Міське населення

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Селяни

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Центральні органи влади і управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Генеральна рада

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Старшинська рада

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Органи місцевої влади та управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.4. КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.5. ЗМІНИ В ПРАВОВОМУ СТАНОВИЩІ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.6. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.7. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Судова реформа 1760-1763 рр

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Процес

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 7.8. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Джерела права

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Спадкове право

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Державні злочини

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 8. УКРАЇНА ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ (XIX - початок XX ст.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Дворянство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Буржуазія

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Духовенство

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Міське населення (міські обивателі)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Селянство (сільські обивателі)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Кріпосні селяни

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Державні селяни

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Правове становище селян України після реформи 1861 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Козацтво

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.4. СУД І ПРОЦЕС

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Дореформені суди

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Суди в Україні після судової реформи 1864 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.5. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.6. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО В ГАЛИЧИНІ, ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ І ЗАКАРПАТТІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Національно-визвольний рух

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Державний лад

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Правова система

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 8.7. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 9. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (березень 1917 - квітень 1918 р.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 9.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - І Універсал

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - II Універсал

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - III Універсал

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - IV Універсал

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 9.2. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Центральна рада

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 9.3. СУДОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 9.4. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Рада Народних Міністрів

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Фінансове право

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 10. УКРАЇНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (квітень - листопад 1918 р.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 10.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 10.2. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Рада Міністрів

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 10.3. СУДОВА СИСТЕМА І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 10.4. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 11. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ (листопад 1918 - листопад 1920 pp.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 11.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 11.2. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Місцеве управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 11.3. СУДОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 11.4. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 12. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (1918-1923 рр.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 12.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 12.2. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Уряд ЗУНР

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Місцева влада та управління

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 12.3. ЗЛУКА ЗУНР І УНР

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Акт соборності

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 12.4. СУДОВА СИСТЕМА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 12.5. ПРАВОВА СИСТЕМА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 13. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ (1917-1920 рр.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 13.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 13.2. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Місцеві органи влади

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 13.3. СУДОВА СИСТЕМА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ Й РЕПРЕСИВНІ ОРГАНИ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Судові органи

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 13.4. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ПРАВА

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Конституція УСРР 1919 року

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Розділ 14. СОЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В УКРАЇНІ (1921-1929 рр.)

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 14.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 14.2. НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - 14.3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Утворення Союзу PCP

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Всеукраїнський з'їзд Рад

 • Історія держави і права України - Музиченко П. П. - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

 • 1 2