Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - ВСТУП

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1. Технологія: поняття, основні властивості та процеси. Інформація, дані, знання як об'єкти технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.1. Визначення поняття технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.2. Технологічні, виробничі та інформаційні процеси

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.3. Життєвий цикл об'єктів технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.4. Життєвий цикл даних. Збір і систематизація даних

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.1. Види інформації. Поняття економічної інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.2. Структура і властивості економічної інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.3. Класифікація як засіб формалізованого опису інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.4. Кодування об'єктів класифікації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.5. Призначення і структура класифікаторів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3. Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.1. Етапи розвитку інформаційних технологій

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.2. Властивості інформаційної технології і вимоги до неї

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.3. Декомпозиція цілей інформаційної технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.4. Структура інформаційної технології. Декомпозиція інформаційного процесу

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Інформаційно-технологічна система

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Інформаційно-технологічні процеси (ІТП)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Технологічні операції (ТО)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Технологічні модулі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.5. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4. Інтелектуальні технології обробки економічних даних

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.1. Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.2. Нейромережеві технології штучного інтелекту

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Мапи, що самоорганізуються

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.3. Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.4. Нові концепції у теорії штучного інтелекту

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5. Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5.1. Структура сховища даних та оптимізація його обсягів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5.2. Технологія аналітичної обробки даних в реальному часі OLAP

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5.3. Технологія аналізу сховищ даних (Data Mining)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.1. Інформаційні системи і технології в сучасному суспільстві

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.2. Основні етапи розвитку інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.3. Класифікація інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.4. Експертні системи

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.5. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.6. Технології створення машинної та позамашинної інформаційної бази

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7. Інформаційні технології в управлінні

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7.1. Роль інформаційних технологій в системі організаційного управління

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7.2. Електронний документообіг

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Електронний підпис і сертифікація документів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Управління ключами в інформаційній системі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7.3. ERP-системи та їх особливості

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7.4. Корпоративні інформаційні системи

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Корпоративна інформаційна система "Галактика"

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Корпоративна інформаційна система R/3

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Корпоративна інформаційна система Oracle Applications

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Електронний документообіг в корпоративних ІС

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 8. Прийняття рішень у системах управління. Динамічне програмування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 8.1. Задачі динамічного програмування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 8.2. Основне функціональне рівняння Белмана

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 8.3. Задача про розподіл ресурсів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 8.4. Задача про будівництво та експлуатацію підприємств

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 9. Додаткові економічні задачі динамічного програмування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 9.1. Задача про заміну обладнання

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 9.2. Задача визначення найкоротших шляхів в транспортних мережах

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 9.3. Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 9.4. Оптимальний розподіл завдань між комп'ютерами мережі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10. Інформаційні технології комп'ютерних мереж

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10.1. Комп'ютерні мережі. Види мереж

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10.2. Технології спільного використання ресурсів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10.3. Еталонна модель взаємодії відкритих мереж та систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10.4. Призначення міжмережних екранів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10.5. Особливості взаємодії комп'ютерів у обчислювальній мережі гетерогенної архітектури

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 10.6. Особливості взаємодії комп'ютерів у обчислювальній мережі клієнт-серверної архітектури

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 11. Технології глобальної мережі Інтернет

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 11.1. Основи структури та функціонування мережі Інтернет

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 11.2. Протоколи і сервіси мережі Інтернет

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 11.3. Призначення пошукових роботів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Великі обсяги динамічного матеріалу

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Критерії індексування web-сторінок

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Альтернативи для пошуку ресурсів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 11.4. Принципи функціонування пошукової системи Google

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 12. Основи електронної комерції

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 12.1. Розвиток електронної комерції

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 12.2. Електронні платіжні системи

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Традиційна комерція

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Електронна комерція

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 12.3. Технології Інтернет-банкінгу

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 13. Гіпертекстові технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 13.1. World Wide Web та Hyper Text Markup Language

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 13.2. Принципи побудови Web-сторінок

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 13.3. Основи Web-дизайну. Особливості технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Формати графіки для Web

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 14. Технології захисту інформаційного продукту

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 14.1. Види інформаційних продуктів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Книги

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Навчальні курси

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Семінари

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Відеозаписи

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Аудіозаписи

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Повідомлення

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Інформаційні бюлетені

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Секретні сайти

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 14.2. Документація та права на продукт

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 14.3. Життєвий цикл піратської електронної книги

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Оцифровування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 14.4. Піратство: різні погляди

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 15. Засоби захисту програмного продукту. Технології несанкціонованого одержання інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 15.1. Законодавство і кіберзлочинці

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 15.2. Захист персональної інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 15.3. Програмні засоби несанкціонованого одержання інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 15.4. Програми шкідливої дії. Програмні закладки

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Перехоплення

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Спотворення

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 15.5. Електронне "сміття" та взаємодія програмних закладок

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Спостереження та компрометування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Імітатори

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Фільтри

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Замінники

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 16. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 16.1. Складові безпеки. Поняття загрози і атаки

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 16.2. Загрози доступності

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 16.3. Комп'ютерні віруси і інші шкідливі програми

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 16.4. Програмні антивіруси

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 17. Проектування інформаційних систем. CASE - технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 17.1. Етапи створення інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 17.2. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення ІС

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 17.3. Особливості проектування інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 17.4. CASE-технології та CASE-засоби проектування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 18. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 18.1. Методи моделювання бізнес-процесів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 18.2. Етапи розвитку UML

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 18.3. Поняття діаграми, нотації та метамоделі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 18.4. Задачі аналізу і проектування

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 18.5. Етапи процесу розробки бізнес-моделі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ