Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - ВСТУП

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1. Технологія: поняття, основні властивості та процеси. Інформація, дані, знання як об'єкти технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.1. Визначення поняття технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.2. Технологічні, виробничі та інформаційні процеси

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.3. Життєвий цикл об'єктів технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 1.4. Життєвий цикл даних. Збір і систематизація даних

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.1. Види інформації. Поняття економічної інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.2. Структура і властивості економічної інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.3. Класифікація як засіб формалізованого опису інформації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.4. Кодування об'єктів класифікації

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 2.5. Призначення і структура класифікаторів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3. Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.1. Етапи розвитку інформаційних технологій

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.2. Властивості інформаційної технології і вимоги до неї

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.3. Декомпозиція цілей інформаційної технології

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.4. Структура інформаційної технології. Декомпозиція інформаційного процесу

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Інформаційно-технологічна система

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Інформаційно-технологічні процеси (ІТП)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Технологічні операції (ТО)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Технологічні модулі

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 3.5. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4. Інтелектуальні технології обробки економічних даних

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.1. Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.2. Нейромережеві технології штучного інтелекту

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Мапи, що самоорганізуються

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.3. Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 4.4. Нові концепції у теорії штучного інтелекту

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5. Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5.1. Структура сховища даних та оптимізація його обсягів

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5.2. Технологія аналітичної обробки даних в реальному часі OLAP

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 5.3. Технологія аналізу сховищ даних (Data Mining)

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.1. Інформаційні системи і технології в сучасному суспільстві

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.2. Основні етапи розвитку інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.3. Класифікація інформаційних систем

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.4. Експертні системи

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.5. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 6.6. Технології створення машинної та позамашинної інформаційної бази

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7. Інформаційні технології в управлінні

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7.1. Роль інформаційних технологій в системі організаційного управління

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - 7.2. Електронний документообіг

 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М. - Електронний підпис і сертифікація документів