Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Підходи до визначення поняття "національна безпека"

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Поняття інформаційної сфери

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Співвідношення понять національної та інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Підходи до визначення поняття "інформаційна безпека"

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4.1. Нормативно-правова група

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4.2. Енциклопедична група

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4.3. Доктринальна група

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Поняття "національних інтересів" і його відмінність від поняття "національна безпека"

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Обумовленість національних інтересів

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Класифікація національних інтересів

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Національні інтереси в інформаційній сфері

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Поняття інформаційних війн

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Поняття та зміст інформаційного протиборства

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Форми і засоби ведення інформаційної боротьби

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - Голодування

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - Переписування історії

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - Підміна змісту

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Поняття загроз інформаційній безпеці

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 5. Види загроз інформаційній безпеці

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Поняття державно-правового механізму інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Поняття та особливості інформаційної політики держави

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Напрями державної інформаційної політики

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Нормативно-правова основа політики національної безпеки в інформаційній сфері

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Поняття системи забезпечення інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Методи забезпечення інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 6. СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Генеза поняття "інформаційне суспільство"

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Поняття інформаційного суспільства

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Побудова інформаційного суспільства в Україні

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 7.ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Поняття права на інформацію

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Види інформаційних прав і свобод і їх зв'язок з іншими правами та свободами людини та громадянина

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Структура конституційного права на інформацію

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Правове забезпечення реалізації права на інформацію

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Коріння європейської єдності

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Боротьба з кіберзлочинністю

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Регулювання Інтернет-відносин у країнах Європи

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Співвідношення положень нормативно-правових актів Європи та України, що регулюють відносини у сфері інформаційних прав та свобод людини і громадянина

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Основні положення Окінавської Хартії глобального інформаційного суспільства

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Європа і глобальне інформаційне суспільство

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Правова база становлення інформаційного суспільства

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Органи ЄС, що забезпечують реалізацію європейської політики інформаційного суспільства

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - РОЗДІЛ 10. АДАПТАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ УКРАЇНОЮ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - Вступ

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 1. Право Європейського Союзу

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 2. Співробітництво України та ЄС у сфері гармонізації інформаційного законодавства

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 3. Зміст acquis communautaire

 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А. - 4. Адаптація законодавства України до європейських стандартів: інституційний підхід