Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 1.1. Світовий досвід створення та діяльності громадських об'єднань

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 1.2. Основні етапи розвитку громадських об'єднань в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 1.3. Перспективи розвитку громадських об'єднань в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 2. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 2.1. Порядок створення та функціонування політичних партій в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Форми державного фінансування політичних партій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Заходи, які можуть вживатися до політичних партій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Припинення діяльності політичної партії

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 2.2. Європейські стандарти функціонування політичних партій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Державне фінансування

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Приватне фінансування

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Фінансування під час виборчих кампаній

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Контроль та санкції

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Трансформація статусу партії як політичного інституту

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 3. ПРОФСПІЛКИ ТА ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 3.1. Професійні спілки та їх об'єднання

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Право на об'єднання у профспілки

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Система профспілок

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Припинення діяльності профспілок

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Права та обов'язки профспілок, їх об'єднань

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Гарантії прав профспілок

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Взаємодія профспілок і держави у вирішенні колективних трудових спорів

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 3.2. Організації роботодавців

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Створення організації роботодавців

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Права організацій роботодавців та їх об'єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 3.3. Торгово-промислові палати

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Цілі торгово-промислових палат

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Принципи створення торгово-промислових палат

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Порядок створення торгово-промислової палати

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Діяльність Торгово-промислової палати України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 4. МОЛОДІЖНІ, ДИТЯЧІ ТА ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 4.1. Молодіжні та дитячі організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 4.2. Волонтерський рух в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 4.3. Жіночий рух та жіночі організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Типологія сучасного жіночого руху в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 4.4. Державне регулювання молодіжної та тендерної політики

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 5 РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 5.1. Загальні принципи функціонування релігійних організацій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Право на свободу совісті

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Відокремлення школи від церкви (релігійних організацій)

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Система релігійних організацій України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 5.2. Реєстрація та припинення діяльності релігійних організацій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Майновий стан релігійних організацій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 5.3. Права громадян, пов'язані зі свободою віросповідання

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Право на релігійні обряди і церемонії

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Право на проходження альтернативної (невійськової) служби

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Право не отримувати ідентифікаційні коди державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 5.4. Державні органи та релігійні організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 6 ВЕТЕРАНСЬКІ ТА ПАТРІОТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 6.1. Ветеранські організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 6.2. Козацькі організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 6.3. Державна підтримка ветеранських та патріотичних організацій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 7 ІНШІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 7.1. Організації споживачів та кредитні спілки

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Кредитні спілки

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Організаційні засади створення та порядок припинення діяльності кредитних спілок

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Члени кредитної спілки, їх права та обов'язки

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 7.2. Благодійні організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 7.3. Творчі спілки

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 7.4. Спортивні організації

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Органи управління ФФУ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Виконавчий комітет

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Президія ФФУ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Органи футбольного правосуддя

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розділ 8 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 8.1. Представництва міжнародних організацій в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 8.2. Національні організації України - члени міжнародних організацій

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 8.3. Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - 8.4. Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - ВИСНОВКИ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - БІБЛІОГРАФІЯ

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Нормативні джерела

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Закони України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Постанови Верховної Ради України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Укази Президента України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Розпорядження Президента України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Відомчі нормативні акти

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Статути громадських об'єднань

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Міжнародні документи

 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М. - Література