Господарське право України - Несинова С. В

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Господарське право України - Несинова С. В. - Розділ 1. Загальні підстави здійснення господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.1. Господарське право як галузь права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.2. Принципи господарського права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.3. Господарська діяльність: поняття і види

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.5. Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.6. Методи господарського права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.7. Система господарського права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.1. Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.2. Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.3. Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.4. Регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.5. Регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.6. Роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 3. ДЕРЖАВА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.1. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.3. Засоби державного регулювання господарських відносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.6. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 4. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.1. Загальна характеристика суб'єкта господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.2. Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.3. Класифікація суб'єктів господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.4. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.5. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.1. Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.3. Підприємства колективної власності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.4. Приватні підприємства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.5. Правове становище орендних підприємств в Україні

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.1. Поняття, види та основи функціонування господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.2. Установчі документи господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.3. Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.5. Поняття і сутність повного і командитного господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 7. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.2. Суб'єкти процесу державної реєстрації

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону)

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 8. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 8.1. Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 8.2. Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 8.3. Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 9. ПАТЕНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.1. Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.2. Особливості діяльності без патенту

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.3. Умови отримання патенту на торговельну діяльність

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.4. Отримання патенту для надання побутових послуг

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.5. Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.6. Умови отримання патенту для грального бізнесу

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.7. Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - Розділ 2. Особливості формування та використання майна суб'єкта господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.3. Організаційно-засновницькі повноваження власника

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.4. Право господарського відання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.5. Право оперативного управління

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.6. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.7. Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 11. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.1. Майно у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.2. Джерела формування майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.3. Прибуток суб'єкта господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.4. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.5. Корпоративні права

 • 1