Господарське право України - Несинова С. В

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Господарське право України - Несинова С. В. - Розділ 1. Загальні підстави здійснення господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.1. Господарське право як галузь права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.2. Принципи господарського права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.3. Господарська діяльність: поняття і види

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.4. Особливості здійснення підприємницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.5. Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.6. Методи господарського права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 1.7. Система господарського права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.1. Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.2. Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.3. Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.4. Регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.5. Регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 2.6. Роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 3. ДЕРЖАВА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.1. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.3. Засоби державного регулювання господарських відносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 3.6. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 4. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.1. Загальна характеристика суб'єкта господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.2. Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.3. Класифікація суб'єктів господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.4. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 4.5. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.1. Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.3. Підприємства колективної власності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.4. Приватні підприємства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 5.5. Правове становище орендних підприємств в Україні

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.1. Поняття, види та основи функціонування господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.2. Установчі документи господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.3. Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 6.5. Поняття і сутність повного і командитного господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 7. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.2. Суб'єкти процесу державної реєстрації

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону)

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 7.5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 8. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 8.1. Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 8.2. Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 8.3. Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 9. ПАТЕНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.1. Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.2. Особливості діяльності без патенту

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.3. Умови отримання патенту на торговельну діяльність

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.4. Отримання патенту для надання побутових послуг

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.5. Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.6. Умови отримання патенту для грального бізнесу

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 9.7. Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - Розділ 2. Особливості формування та використання майна суб'єкта господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.3. Організаційно-засновницькі повноваження власника

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.4. Право господарського відання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.5. Право оперативного управління

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.6. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 10.7. Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 11. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.1. Майно у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.2. Джерела формування майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.3. Прибуток суб'єкта господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.4. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.5. Корпоративні права

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.6. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.7. Регулювання відносин використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 11.8. Право суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 12. ЗВІТНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 12.1. Загальна характеристика звітності підприємства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 12.2. Затвердження звітів вищим органом управління господарського товариства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 12.3. Власна звітність, консолідована та загальна. Звітність холдингової компанії

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 12.4. Звітний період: поняття та види

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 12.5. Проведення інвентаризації: умови та порядок. Підстави проведення обов'язкової інвентаризації

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 13. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 13.1. Поняття корпоративних прав

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 13.2. Права та обов'язки учасників (засновників) господарських товариств

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 13.3. Корпоративне управління та його особливості у різних видах господарських товариств. Органи управління

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 13.4. Захист прав корпоративного учасника

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 13.5. Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 13.6. Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 14. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 14.1. Антимонопольні органи та їх компетенція

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 14.2. Загальна характеристика антимонопольного законодавства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 14.3. Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 14.4. Заборона антиконкурентних узгоджених дій

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 14.5. Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 14.6. Санкції за порушення антимонопольного законодавства

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 15. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 15.1. Поняття та види недобросовісної конкуренції

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 15.2. Неправомірне використання ділової репутації підприємців

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 15.3. Створення підприємцем перешкод у конкуренції

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 15.4. Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 15.5. Майнова відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 16. КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.1. Правове регулювання контролю за підприємницькою діяльністю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.2. Поняття, види і форми контролю в Україні. Особливості і види адміністративного контролю. Відмінність ревізії від перевірки

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.3. Правові форми парламентського контролю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.4. Правові форми судового контролю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.5. Взаємодія контрольних органів. Підстави проведення контролю

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.6. Контроль споживача і органів місцевого самоврядування. Самоконтроль і його форми

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.7. Повноваження контролюючих органів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 16.8. Права підконтрольного під час здійснення контролю. Порядок оскарження незаконних дій органів контролю і їх посадових осіб

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 17. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ: ВИДИ, УМОВИ ЇХ ВІДКРИТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 17.1. Банківський рахунок. Види банківських рахунків

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 17.2. Основний рахунок підприємства. Розрахунковий рахунок

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 17.3. Депозитний рахунок

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 17.4. Рахунки для коштів з цільовим призначенням

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 17.5. Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 18. РОЗРАХУНКИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 18.1. Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 18.2. Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 18.3. Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-доручення

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 18.4. Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 18.5. Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою

 • Господарське право України - Несинова С. В. - Розділ 3. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 19. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.1. Загальні положення про господарські зобов'язання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.2. Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.4. Умови припинення господарських зобов'язань

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.5. Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.6. Істотні умови господарського договору

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 19.7. Види господарських договорів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - TEMA 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.1. Законодавство про господарські договори

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.2. Правові вимоги до змісту господарського договору

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.3. Правові вимоги до форми господарського договору

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.4. Особливості укладення попередніх договорів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.5. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.6. Укладення господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових та типових договорів. Господарські договори, що укладаються на біржах, ярмарках та публічних торгах

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 20.7. Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, шляхом переговорів)

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ відносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 21.1. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 21.2. Припинення господарських договорів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 21.3. Належне виконання господарських договорів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 21.4. Господарсько-правові засоби забезпечення належного виконання господарських зобов'язань

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 22. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 22.1. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 22.2. Види господарської діяльності та їх класифікація

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 22.3. Державна система класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації, класифікація видів економічної діяльності (НВЕД)

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 22.4. Галузі народного господарювання та їх класифікація

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 22.5. Галузі сфери матеріального та нематеріального виробництва. Продукція виробничо-технічного призначення та вироби народного споживання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 23. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 23.1. Поняття господарсько-торговельної діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 23.2. Правова забезпеченість господарсько-торговельної діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 23.3. Окремі види господарсько-торговельної діяльності (поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, енергопостачання, біржова торгівля, оренда майна та лізинг, міна (бартер), зберігання)

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 24. КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.1. Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.2. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.3. Агентський договір та його зміст

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.4. Немонопольні та монопольні агентські відносини

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.5. Передача прав комерційного агента

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.6. Розрахунки в агентських відносинах

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.7. Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність за порушення агентського договору

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 24.8. Припинення агентського договору

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 25. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 25.1. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 25.2. Договір перевезення вантажу

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 25.3. Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення. Зміни умов перевезення

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 25.4. Відповідальність за порушення умов договору перевезення

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 25.5. Порядок вирішення спорів щодо перевезень

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 25.6. Договір транспортного експедирування

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 26. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 26.1. Підрядні відносини у капітальному будівництві

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 26.2. Сторони договору підряду на капітальне будівництво: замовник, генеральний підрядник та субпідрядник

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 26.3. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 26.4. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 26.5. Умови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 26.6. Договір підряду на проведення дослідних та проектних робіт

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 27. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СТРАХУВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 27.1. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 27.2. Правовий статус банків. Система банків України

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 27.3. Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 27.4. Банківські операції. Депозитні та розрахункові операції банків. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Кредитування господарської діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 27.5. Страхування у сфері господарювання. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 27.6. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Договір страхування

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 28. ПОСЕРЕДНИЦТВО У ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.1. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.2. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.3. Укладення правочинів з цінних паперів

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.4. Поняття фондової біржі. Законодавство, що регулює діяльність фондової біржі. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.5. Поняття аудиту. Аудиторська діяльність

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.6. Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитор та аудиторська організація

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 28.7. Аудиторська палата України

 • Господарське право України - Несинова С. В. - ТЕМА 29. ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ)

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 29.1. Договір комерційної концесії

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 29.2. Порядок укладання та зміст договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 29.3. Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Винагорода за договором комерційної концесії

 • Господарське право України - Несинова С. В. - 29.4. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача

 • 1 2