Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - На рубежі нових економічних викликів, загроз і перспектив

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1. Теоретичні основи аналізу геополітичних сценаріїв розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.1. Методологічний дискурс геоекономічного розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень філософської методології

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень методології загальнонаукових принципів дослідження

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень конкретнонаукової методології

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень методик і техніки прикладних досліджень

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.2. Концептуальні засади сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Міжнародний досвід застосування сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Сценарний аналіз як методологічна основа передбачення

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Структурно-логічна схема та основні етапи сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Перший етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Другий етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Третій етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Четвертий етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Експертне оцінювання в задачах сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Інформаційна платформа сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.3. Метасистемні особливості формування геоекономічного простору розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - На шляху до нової парадигми геоекономічної стратегії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Системна теорія і геоекономічний простір

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Сучасні економічні теорії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Від індивідуалізму до корпоративізму

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Національне і глобальне - модель взаємодії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.4. Геоекономічні виміри світової фінансової кризи

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.5. Сучасний геоекономічний світ і нова відповідальність

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Геоекономіка та механізми її функціонування

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Проблеми дотримання справедливості під час глобальних змін

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Нова відповідальність і її інституційні форми

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Справедливий геоекономічний правопорядок - запорука справедливого світу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 2. Геоекономічні сценарії динаміки ресурсів розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 2.1. Ресурси планетарного розвитку і протиріччя глобалізації

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 2.2. Технологічні й інформаційні ресурси розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Інноваційна модель інформаційно-технологічного розвитку як чинник прогресу і глобальної конкурентної боротьби

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Інформаційно-технологічні ресурси у глобальному конкурентному середовищі

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Функціональні та регулятивні аспекти глобальної інформатизації

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Інформаційний тиск і новий світовий порядок: імперативи глобального інформаційного суспільства

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 2.3. Ресурсна складова перспективних геоекономічних позицій пострадянських країн

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 2.4. Економічні виміри глобальних енергетичних ресурсів

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.Сценарії розвитку головних центрів економічної сили

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.1. Економіка США і актуальні геополітичні перспективи

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.2. Зони вільної торгівлі європейського союзу: можливості для України

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.3. Китай: геоекономіка світового лідера

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Передумови економічних досягнень Китаю

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Успіх китайських реформ

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - На шляху від регіонального до світового лідерства

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Економічний розвиток Китаю

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Китай після приєднання до СОТ

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Енергетична проблема і шляхи її розв'язання

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Китай на геополітичній арені світу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Програма на майбутнє

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Чинники, які гальмують економічний розвиток Китаю

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.4. Економічний потенціал Японії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Передумови формування сучасної економіки Японії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Державно-корпоративна структура господарства Японії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Перспективи розвитку господарства Японії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.5. Трансформаційні зрушення в економіці Росії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 3.6. Інтеграційні перспективи асеан

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4. Україна в сучасному геоекономічному просторі

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.1. Україна в контексті перспектив нового співвідношення сил на світовій арені

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.2. Стратегічні напрями реалізації національних економічних інтересів

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.3. Геоекономічний аспект енергетичної безпеки України

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.4. Фінансове середовище паливно-енергетичного комплексу: загрози, перспективи

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.5. Українське економічне диво в контексті глобальної інформатизації світу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.6. Гіпотетичні диверсифікаційні зрушення у виробничо-зовнішньоторговельній (експортній) сфері в контексті набуття Україною членства в СОТ

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 4.7. Економічні та інституційні пріоритети України за умов кризи та в посткризовий період