Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - На рубежі нових економічних викликів, загроз і перспектив

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1. Теоретичні основи аналізу геополітичних сценаріїв розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.1. Методологічний дискурс геоекономічного розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень філософської методології

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень методології загальнонаукових принципів дослідження

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень конкретнонаукової методології

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Рівень методик і техніки прикладних досліджень

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.2. Концептуальні засади сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Міжнародний досвід застосування сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Сценарний аналіз як методологічна основа передбачення

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Структурно-логічна схема та основні етапи сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Перший етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Другий етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Третій етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Четвертий етап

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Експертне оцінювання в задачах сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Інформаційна платформа сценарного аналізу

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - 1.3. Метасистемні особливості формування геоекономічного простору розвитку

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - На шляху до нової парадигми геоекономічної стратегії

 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3. - Системна теорія і геоекономічний простір