Екогеографія України - Гавриленко О. П

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - ВСТУП

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 1 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ГОЛОВНІ ЕКОГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.1. Місце екогеографії та геоекології в системі наук про землю

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.2. Загальна характеристика сучасної геоекологічної ситуації в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.2.1. Надзвичайні екологічні ситуації та екологічний ризик

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.2.2. Найважливіші геоекологічні проблеми в Україні та причини їх виникнення

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3. Сучасна екологічна політика України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3.1. Ядерна та радіаційна безпека України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3.2. Стан і проблеми зони відчуження ЧАЕС

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3.3. Екологічна безпека оборонної діяльності

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 2 ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 2.1. Історія становлення і найхарактерніші ознаки природоохоронного законодавства і права в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 2.2. Сучасний стан нормативно-законодавчої бази України в галузі охорони природного середовища і використання природних ресурсів

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 2.3. Економічні механізми природоохоронної діяльності

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 3 ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСНОВНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Загальні відомості

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 3.1. Ресурсні цикли в техносфері

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 3.2. Поняття екологічного та еколого-економічного потенціалів

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 4 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 4.1. Сучасний стан мінерально-сировинної бази в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Нафтогазовибудовні регіони України та проблеми видобутку нафти й газу

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Вуглевибудовні регіони і проблеми видобутку вугілля

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Регіони розробки залізних і марганцевих руд (руд чорних металів)

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Регіони видобутку сірки, солей та фосфоритів

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 4.2. Гірничопромислові ландшафти України та особливість рекультивації земель, порушених унаслідок гірничих розробок

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 5 ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Сучасна енергетична криза і причини її виникнення

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 5.1. Шляхи подолання енергетичної кризи

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 5.2. Сучасний стан енергоресурсів та енергетична політика України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 6 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 6.1. Сучасний стан земельного фонду України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 6.2. Основні причини погіршення якості земельних ресурсів України та заходи боротьби з ними

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 6.3. Нормативно-законодавча база у сфері використання й охорони земельних ресурсів в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 7 ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 7.1. Сучасний стан і головні проблеми водних ресурсів України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 7.2. Заходи з очищення поверхневих і підземних вод України і контроль за якістю води

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 7.3. Законодавчо-правові аспекти охорони та відтворення водних ресурсів в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 8 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕСУРСІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 8.1. Головні сучасні проблеми атмосфери та їх вияв в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 8.2. Нормативно-законодавча база України та міжнародна співпраця у галузі раціонального використання й охорони атмосфери

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 9 КЛІМАТИЧНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 9.1. Стихійні метеорологічні явища в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 9.2. Рекреаційні ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 10 ВТОРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 10.1. Основні геоекологічні проблеми, пов'язані з утворенням і нагромадженням відходів в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 10.2. Управління у сфері поводження з відходами в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 11 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 11.1. Лісові ресурси, особливості їх використання й охорони в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 11.2. Проблеми використання та збереження ресурсів недеревної рослинності в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 11.3. Використання й охорона ресурсів тваринного світу України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 12 СУЧАСНИЙ СТАН І МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 12.1. Формування європейської та національної екомережі України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 13 ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЦИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 13.1. Основні джерела та фактори техногенного впливу на природне середовище в умовах техногенезу

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 13.2. Потенціал стійкості природного середовища та його окремих компонентів до техногенного навантаження

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 13.3. Демографічна криза як відображення сучасної геоекологічної ситуації в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 13.3.1. Демографічний вибух і демографічний перехід

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 13.3.2. Сучасна медико-демографічна ситуація в Україні та причини виникнення демографічної кризи

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 13.3.3. Демографічна політика України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 14 МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 14.1. Державна система моніторингу навколишнього природного середовища в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 14.2. Геоекологічне прогнозування та екологічна експертиза

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 14.3. Геоекологічний моніторинг у системі природоохоронного законодавства України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - ВИСНОВКИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - ГЛОСАРІЙ