Екогеографія України - Гавриленко О. П

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - ВСТУП

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 1 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ГОЛОВНІ ЕКОГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.1. Місце екогеографії та геоекології в системі наук про землю

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.2. Загальна характеристика сучасної геоекологічної ситуації в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.2.1. Надзвичайні екологічні ситуації та екологічний ризик

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.2.2. Найважливіші геоекологічні проблеми в Україні та причини їх виникнення

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3. Сучасна екологічна політика України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3.1. Ядерна та радіаційна безпека України

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3.2. Стан і проблеми зони відчуження ЧАЕС

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 1.3.3. Екологічна безпека оборонної діяльності

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 2 ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 2.1. Історія становлення і найхарактерніші ознаки природоохоронного законодавства і права в Україні

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 2.2. Сучасний стан нормативно-законодавчої бази України в галузі охорони природного середовища і використання природних ресурсів

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 2.3. Економічні механізми природоохоронної діяльності

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 3 ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСНОВНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Загальні відомості

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 3.1. Ресурсні цикли в техносфері

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 3.2. Поняття екологічного та еколого-економічного потенціалів

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - Розділ 4 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

 • Екогеографія України - Гавриленко О. П. - 4.1. Сучасний стан мінерально-сировинної бази в Україні